Az abszolutórium megszerzését követően meddig van lehetőségem záróvizsgázni?

Végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsgát akkor teheted, ha a szakfelelős –a záróvizsgát szervező oktatási szervezeti egység vezetője és a specializációfelelős (ha van) véleményének ismeretében –a szakdolgozat (diplomaterv, diplomamunka) témáját aktuálisnak elfogadja. A korszerűtlennek minősített téma esetén új szakdolgozatot (diplomatervet, diplomamunkát) kell készítened.
Jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsgát nem tehetsz.