Egy már teljesített tárgyamat felvehetem újra?

Igen, térítési díj ellenében. Ugyanazon tantárgy esetében legfeljebb egy alkalommal élhetsz a javító célú ismételt tantárgyfelvétel lehetőségével, továbbá a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb a szak képzési és kimeneti követelményeiben az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditmennyiség – felfelé kerekített – tíz százalékáig lehet.
Amennyiben javítani szeretnél egy tárgyat, a Neptunban a 008-as kérvényt kell leadnod.