Hatodik sikertelen vizsga / hatodik tárgyfelvétel miatti elbocsátás ellen tudok fellebbezni?

“Sajnos 6. vizsga/szigorlat esetén nem lehet fellebbezni.
6. tárgyfelvétel esetén a TVSZ 64. § c) pontja alól felmentést lehet kérni a méltányossági kérelemmel.”