Még nem került az abszolutórtiumom rögzítésre, ettől függetlenül tudok záróvizsgázni?

Tudsz, az a lényeg, hogy szóbeli Záróvizsgáig bekerüljön az abszolutórium.