Milyen esetben bocsátanak el tanulmányi alapon?

A TVSZ 64. § alapján, tanulmányi okból történő elbocsátásra kerül sor abban az esetben, ha végbizonyítványodat a képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerzed meg, vagy legalább egy tárgyból tett sikertelen vizsgáidnak (szigorlataidnak) száma eléri a hatot, vagy egy tantárgy kreditpontját hatszori tantárgyfelvétel után sem sikerül megszerezned, vagy halmozott súlyozott tanulmányi átlagod nem éri el alapképzés/osztatlan képzés esetén a 2,25 értéket a beiratkozást követő negyedik aktív félév végén, mesterképzés esetén a 2,50 értéket a második aktív félév végén, vagy az utolsó három aktív félévedben nem szereztél legalább 20 kreditpontot, vagy korábbi jogviszonyod megszűnését követően újra felvételt nyert hallgatóként a beiratkozástól számított első három aktív félévedben nem szereztél legalább 10 kreditpontot.