Milyen követelményei vannak a szakdolgozat felvételének?

BSc: A hallgató akkor veheti fel a tantárgyat, ha:
összesen legalább 174 kreditpontot szerzett, amelyből a mintatantervnek megfelelően legfeljebb 10 kreditpont származik szabadon választott tantárgyakból;
a mintatanterv szerinti első 4 félévre előírt kötelező tantárgyait teljesítette;
a 6. félév végéig előírt specializáció-és ágazati tantárgyait teljesítette.

Bprof:
összesen legalább 140kreditpontot szerzett, amelyből a mintatantervnek megfelelően legfeljebb 10 kreditpont származik szabadon választott tantárgyakból;
az Önálló laboratóriumtantárgyat teljesítette;
A Szakdolgozat-készítéssel párhuzamosan felvett tantárgyak eredményes teljesítése esetén az abszolutórium megszerezhető

MSc:
A hallgató akkor veheti fel a Diplomatervezés 1. tárgyat, önlab 1,2-t már teljesítette.
Diplomatervezés 2-t akkor, ha teljesítette a Diplomatervezés 1-et, megvan 84 kreditpontja és
(a) a mérnök informatikus szakon a hallgató specializációjáraelőírt felsőbb matematikaés a közös tantárgyak kreditpontjainak megszerzése;
(b) a villamosmérnöki szakon a hallgató specializációjára előírt felsőbb matematika, az egyik közös tantárgy és a választható természettudományos tantárgy kreditpontjainak megszerzése;
(c) az egészségügyi mérnöki szakon a mintatantervben előírt szigorlat teljesítése.