Milyen követelményeket kell teljesíteni a specializációra soroláshoz?

Specializációválasztására azon hallgató jogosult, aki a specializációválasztást megelőző vizsgaidőszak végéig megszerzett legalább 90 kreditpontot a mintatanterv szerint, teljesítette a mintatantervben az első két szemeszterre előírt tantárgyakat (a testnevelés kivételével),  szerzett legalább 20 kreditpontot a mintatanterv szerinti 3. szemeszter tantárgyaiból, és teljesítette a szakhoz kötött szigorlati tantárgyat.


Villamosmérnöki szakon specializációra csak az a hallgató kerülhet, aki teljesíti az adott specializációhoz kötődő szakmai tantárgyat.