Milyen rászorultsági kategóriák vannak?

  1. rászorultsági kategória:Az a hallgató, aki a Szociális Bizottság előtt maradéktalanul igazolja a következők egyikét: fogyatékossággal élő, egészségügyi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva.
  2. rászorultsági kategória:Az a hallgató, aki a Szociális Bizottság előtt maradéktalanul igazolja a következők egyikét: hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.