Milyen tárgyak számítanak szabadon választható tárgynak?

Bármilyen, bármely egyetemen oktatott tárgy.
(A szabadon választható tantárgyakat a képzések szakbizottságai három kategóriába sorolják:
Ajánlott egy tantárgy, ha azt a szakbizottság a hallgató szakmai ismereteit bővítő tantárgynak ítéli.
Befogadott egy tantárgy, ha az a hallgató általános érdeklődésére tarthat számot, de szakmailag kevésbé kapcsolódik a képzéshez.
Tiltott egy tantárgy, ha az a képzésben szereplő tantárgyakkal a TVSz-ben megengedett mértéknél nagyobb átfedést tartalmaz, így teljesítése kredittel nem elismerhető.)