Kollégiumi férőhely pályázati kiírás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselete (VIK HK) kollégiumi férőhely pályázatot hirdet a 2018/2019 tanév őszi félévére.

A pályázati feltételei

Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. § (1) bekezdése szerinti teljes idejű képzésben részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK végzi a Kollégiumi Felvételi Kiírásban foglaltaknak megfelelően. A Kollégiumi Felvételi Kiírás elérhető a http://vikhk.bme.hu oldalon. A szociális alapon történő pályázás esetén a bemutatandó igazolások listája, a pontrendszer és a pályázati kiírás a https://szoc.sc.bme.hu címen található meg.

A pályázás folyamata

https://kefir.bme.hu/ oldalon lehet a pályázatot leadni.

Szociális alapon történő pályázás esetén a KEFIR rendszerben leadott kollégiumi férőhely pályázatban szükséges megjelölni, hogy a hallgató szociális helyzete figyelembe vételét kéri, továbbá szükséges az Egységes Szociális Rendszerben rendszeres szociális ösztöndíj pályázat leadása a Határidők részben megjelölt időpontig. Az Egységes Szociális Rendszer a https://szoc.sc.bme.hu/ oldalon érhető el.

Határidők

2018. július 10. 23:59

Egyéb   egyetemi           tevékenységgel kapcsolatos             beszámolók beérkezési határideje

2018. július 13. 23:59

BSc, MSc felsőbbéves hallgatók szociális pályázatának előzetes leadási határideje

2018. július 15. 23:59

BSc, MSc felsőbbéves hallgatók szociális pályázatának leadása szociális alapon jelentkezőknek

2018. július 27. 23:59

BSc, MSc felsőbbéves hallgatók szociális pályázatnak hiánypótlási határideje

2018. július 27. 23:59

BSc, MSc felsőbbéves hallgatók jelentkezési határideje

2018. július 31. 23:59

Külsős MSc-s hallgatók közösségi pont kérelmének beérkezési határideje

2018. augusztus 6.

Kollégiumi felvételi előzetes eredmény kiértesítési határideje BSc, MSc felsőbbéves hallgatók esetén

2018. augusztus 9. 23:59

Eljárási hiba esetén a felszólalási kérelem leadása BSc, MSc felsőbbéves hallgatók esetén

2018. augusztus 10. 23:59

BSc, MSc felsőbbéves végleges eredmény kiértesítési határideje

2018. augusztus 10. 23:59

BSc, BProf, MSc elsőféléves hallgatók szociális pályázatának előzetes leadási határideje

2018. augusztus 12. 23:59

BSc, BProf, MSc elsőféléves hallgatók szociális pályázatának leadása szociális alapon jelentkezőknek

2018. augusztus 17. 23:59

BSc, BProf, MSc elsőféléves hallgatók szociális pályázatnak hiánypótlási határideje a szociális pályázatukat 2018. augusztus 10. 23:59-ig leadottaknak
2018. augusztus 17. 23:59 BSc, BProf, MSc elsőféléves hallgatók jelentkezési határideje
2018. augusztus 21. 14:00 Kollégiumi felvételi előzetes eredmény kiértesítési határideje BSc, BProf MSc elsőféléves hallgatók esetén
2018. augusztus 24. BSc, BProf, MSc elsőféléves végleges eredmény kiértesítési határideje

A nem a kiírás szerint, vagy a  határidő lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül.

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a https://kefir.bme.hu/ oldalon. A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a a https://kefir.bme.hu/ oldalon hozza nyilvánosságra.

Felszólalás

A Határidők részben megjelölt határidőig a hallgató felszólalással élhet a pályázat kiírója felé az előzetes eredmény ellen, kizárólag eljárási hiba esetén, a KEFIR rendszerben leadott űrlap kitöltésével. Amennyiben ennek a pályázat kiírója helyt ad és felvételt nyert volna, úgy a hallgatót férőhelyben kell részesíteni.

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető kérvény leadásával. A hallgató a jogorvoslati jogát a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat X. fejezete biztosítja.