Kollégiumi férőhely pályázati kiírás – 2018/2019. tavaszi félév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselete (VIK HK) kollégiumi férőhely pályázatot hirdet a 2018/2019. tanév tavaszi félévére.

A pályázati feltételei
Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. § (1) bekezdése szerinti teljes idejű képzésben részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

Elbírálás alapelvei
A pályázat elbírálását a VIK HK végzi a Kollégiumi Felvételi Kiírásban foglaltaknak megfelelően. A Kollégiumi Felvételi Kiírás elérhető a http://vik.hk oldalon. A szociális alapon történő pályázás esetén a bemutatandó igazolások listája, a pontrendszer és a pályázati kiírás a https://szoc.sc.bme.hu címen található meg.

A pályázás folyamata
A https://kefir.bme.hu/ oldalon lehet a pályázatot leadni. Szociális alapon történő pályázás esetén a KEFIR rendszerben leadott kollégiumi férőhely pályázatban szükséges megjelölni, hogy a hallgató szociális helyzete figyelembe vételét kéri, továbbá szükséges az Egységes Szociális Rendszerben rendszeres szociális ösztöndíj pályázat leadása a Határidők részben megjelölt időpontig. Az Egységes Szociális Rendszer a https://szoc.sc.bme.hu/ oldalon érhető el.

Határidők

2019. január 11. 23:59. Szociális pályázat előzetes leadási határideje szociális alapon jelentkezőknek
2019. január 14. 23:59 Szociális pályázat leadási határideje szociális alapon jelentkezőknek
2019. január 22. 23:59 Szociális pályázat hiánypótlásának határideje (azoknak, akik az előzetes határidőig adtak le szociális pályázatot)
2019. január 23. 23:59 BSc, BProf és MSc felsőbbéves hallgatók jelentkezési határideje
2019. január 24. 23:59 Kollégiumi felvételi előzetes eredmény kiértesítési határideje BSc, BProf és MSc felsőbbéves hallgatók esetén
2019. január 26. 23:59 Eljárási hiba esetén a felszólalási kérelem leadása BSc, BProf és MSc felsőbbéves hallgatók esetén
2019. január 27. 12:00 BSc, BProf és MSc elsőféléves hallgatók jelentkezési határideje
2019. január 28. 12:00 BSc, BProf és MSc felsőbbéves végleges eredmény kiértesítési határideje
2019. január 28. 23:59 Kollégiumi felvételi előzetes eredmény kiértesítési határideje BSc, BProf és MSc elsőféléves hallgatók esetén
2019. január 30. 23:59 Eljárási hiba esetén a felszólalási kérelem leadása BSc, BProf és MSc elsőféléves hallgatók esetén
2019. január 31. 12:00 BSc, BProf és MSc felsőbbéves végleges eredmény kiértesítési határideje

A nem a kiírás szerint, vagy a határidő lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra
kerül.

Eredmény
A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a https://kefir.bme.hu/ oldalon. A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a https://kefir.bme.hu/ oldalon hozza nyilvánosságra.

Felszólalás
A Határidők részben megjelölt határidőig a hallgató felszólalással élhet a pályázat kiírója felé az előzetes eredmény ellen, kizárólag eljárási hiba esetén, a KEFIR rendszerben leadott űrlap kitöltésével. Amennyiben ennek a pályázat kiírója helyt ad és felvételt nyert volna, úgy a hallgatót férőhelyben kell részesíteni.

Jogorvoslat
A hallgató a pályázat végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető kérvény leadásával. A hallgató a jogorvoslati jogát a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat X. fejezete biztosítja.

2018. december 7.

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Hallgatói Képviselet

Csatolmányok