Digitális segédanyag pályázat végleges eredmények 2019/2020 ősz

Elérhetőek a Digitális segédanyag pályázat végleges eredményei. A kifizetés várható időpontja: 2019. december 10.

Neptun-kód Pontszám Összeg
HTSB1W 60 48 000 Ft
L688IJ 80 64 000 Ft

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.