Utazási és konferencia pályázat végleges eredmények 2019/2020 ősz

Elérhetőek az Utazási és konferencia pályázat végleges eredményei. A kifizetés várható időpontja: 2019. december 10.

Neptun-kód Összesen Összeg
CTX9GE 75 75 000 Ft
JOBJX9 56 56 000 Ft
L688IJ 56 56 000 Ft

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.