Konzultáció ösztöndíj pályázat végleges eredmények 2019/2020 ősz

Elérhetőek a Konzultáció ösztöndíj pályázat végleges eredményei. A kifizetés várható időpontja: 2019. december 10.

Neptun-kód Pontszám Összeg
COIGBV 10 30 000 Ft
EN5CFI 5 15 000 Ft
HEDL5Z 5 15 000 Ft
IUZ8XR 10 30 000 Ft
JCTBTA 5 15 000 Ft
JXY1VZ 5 15 000 Ft
MI8OG9 10 30 000 Ft
YOWJUF 20 60 000 Ft

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.