Digitális segédanyag pályázat végleges eredmények 2019/20 tavasz

Az alábbi táblázatban találjátok a Digitális segédanyag pályázat végleges eredményeit. A kifizetés várható időpontja: 2019. június 10.

Neptun Pont Összeg
HDW1XD 80 40 000 Ft
IZAJFI 65 32 500 Ft
JOBJX9 80 40 000 Ft
L688IJ 160 80 000 Ft

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.