Konzultáció ösztöndíj pályázat végleges eredmények 2019/20 tavasz

Az alábbi táblázatban találjátok a Konzultáció ösztöndíj pályázat végleges eredményeit. A kifizetés várható időpontja: 2019. június 10.

Neptun-kód Pontszám Összeg
BCZY1M 10 10 000 Ft
HOTQM1 5 5 000 Ft
JXY1VZ 5 5 000 Ft
L688IJ 25 25 000 Ft
MI8OG9 5 5 000 Ft
N1RQT2 5 5 000 Ft
Q8LCJ0 10 10 000 Ft
RRN900 5 5 000 Ft

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.