Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: BME VIK) Kari Hallgatói Képviselete (a továbbiakban: HK) által szervezett, 2021-es Tisztújítás során folyó nyereményjátékokra.

A BME VIK HK elérhetőségei:

 • 1117 Budapest, Irínyi József utca 42. Schönherz Kollégium 104-es szoba
 • +36 1 463-3657
 1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet a BME VIK bármely, a 2020/21/2 félévében jogviszonnyal rendelkező 18. életévét betöltött, cselekvőképes hallgatója(továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • A BME VIK HK jelenlegi elnöke, mandátumosai, tanácskozási jogú tagjai, újoncai, holdudvara és tanácsadói.
 1. A Játék leírása

A Játék két részből áll:

a, az első a Tisztújítás szavazásához köthető általános nyereményjáték, amelybe a Neptun rendszerben érvényes szavazatot leadó hallgatók vesznek részt;

b, a Tisztújítás során a HK Facebook oldalán elérhető rövidebb, kommentelést igénylő nyereményjáték, amely időtartamát az adott játék posztja tartalmazza.

 1. A Játék időtartama

A Tisztújítás során folyó általános nyereményjátékot, amely a Neptun rendszerben való szavazást igényli, a Tisztújító Szavazásra lehetőséget adó időtartam alatt fut. A másik kommentelést igénylő játék a HK Facebook oldalára való kikerüléstől a posztban megadott határidőig tart.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni:

 • Mindkét játék esetében a HK Tisztújító Szavazásán való részvétel szükséges, ami a Neptun rendszerben történő érvényes szavazat leadásával lehetséges.
 • Továbbá, a kommentelést igénylő játék esetén a HK Facebook oldalán a kiemelt poszt alá való kommenteléssel van lehetőség.

Egy Játékos mindkét nyereményjátékban csak egyszer vehet részt.

A nyeremények igénybe vehetőségéhez, szükséges lehet a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételével elfogadja a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 1. Nyeremény

Nyeremények a

 • Neptun szavazást igénylő játéknál: (sorsolás eredménye)
  • 1 db Krups KP1A3B31 Kávéfőző
  • 1 db Sony SRS-XB23 Bluetooth hangszóró
  • 1 db Xiaomi Redmi Powerbank 20000 mAh
 • Facebookon található, kommentelést igénylő játéknál: (sorsolás eredménye)
  • 1 db JBL Go

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A HK vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, illetve vállalja a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését.

 1. Sorsolás

A Tisztújító Szavazás során történő általános nyereményjáték sorsolását a BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság végzi, míg a kommentelést igénylő nyereményjáték sorsolását a HK, legalább három fős sorsolási bizottság előtt.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen, és/vagy Facebook üzenetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon, illetve a Facebook-on közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az pr@vik.hk e-mail címen: neve, Neptun kódja, e-mail címe megadásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 1. A nyeremények átvétele

A nyereménytárgyak átvételére kizárólag a HK Irodában (Schönherz Kollégium 104-es szoba) van lehetőség munkaidőben.

Az átvétellel kapcsolatos reklamáció kizárólag a HK-nál tehető meg.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe. A HK-t semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • megadott adataik (név, neptunkód, e-mail cím, lakcím, telefonszám) a HK, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a HK minden további engedély, illetve ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A HK a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 1. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, érvénytelen szavazás, be nem fejezett szavazás, lakcímelírás, stb.) értesítési, vagy átvételi késedelemért a HK nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) HK-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

 1. További információk a Facebook kommentelést igénylő játékról

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely a https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon megtalálható.

 1. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és, valamint fénykép beküldése esetén fényképét a HK weboldalán, Facebook oldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a HK felé megadott adatai és a Neptunban lévő adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Csatolmányok