Digitális segédanyag ösztöndíj pályázat 2020/21. tavaszi végleges eredmények

Az alábbi táblázatban találjátok a Digitális segédanyag ösztöndíj végleges eredményeit. A kifizetés várható időpontja: 2021. június 9.

Neptun Pont Összeg
H3W7BO 24 15 600 Ft
KGM10V 100 65 000 Ft

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 1 pont

Díjazás számítása: 1 pont értéke 650 Ft-nak felel meg.

TW1EDV pályázata nem kiírás szerint került leadásra, így érvénytelen.

Felszólalás, jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.