Konzultáció ösztöndíj pályázat 2020/21. tavaszi végleges eredmények

Az alábbi táblázatban találjátok a Konzultáció ösztöndíj végleges eredményeit. A kifizetés várható időpontja: 2021. június 9.

Neptun Pont Összeg
DK2WYC 10            6 500 Ft
DRHO37 10            6 500 Ft
FH9LJN 10            6 500 Ft
FQXD7T 20          13 000 Ft
I6XCIE 20          13 000 Ft
JCTBTA 10            6 500 Ft
MI8OG9 5            3 250 Ft
PJI984 5            3 250 Ft
SWI6GG 10            6 500 Ft
TLCW4B 5            3 250 Ft
UEXSCE 5            3 250 Ft
XGYPVX 20          13 000 Ft

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 1 pont

Díjazás számítása: 1 pont értéke 650 Ft-nak felel meg.

A konzi.vik.hk oldalon hallgatók által jelzett hibák fennáltak, így a pályázatban megjelölt

konzultációkat a konzi.vik.hk oldalon bejegyzettnek tekintjük.

TW1EDV pályázata nem kiírás szerint került leadásra, így érvénytelen.

Felszólalás, jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.