Konzultáció ösztöndíj 2021/2022

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: VIK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 34. §-a alapján a tantervi kötelezettségek teljesítésén felül a karon végzett tutorálási tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK saját hatáskörben végzi a TJSZ. 29. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a Pályázati Munkacsoport javaslatára, a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján.

 

Pontrendszer

A maximálisan elérhető pontszám 50 pont.

Az összpontszám függ a tartott konzultációk számától, a konzi.vik.hk weboldalon leadott értékelések számától és 0–5 közötti számértékétől. A pályázat értékelése a hallgatók által konzultációnként külön leadott értékelés alapján történik.

Az egyes konzultációkat a VIK HK a Pályázati Referens javaslata és a konzultáción részt vett hallgatók által a konzi.vik.hk weboldalon leadott értékelések átlaga alapján egy 0–5 pontig terjedő skálán értékeli.

  • Maximum 1 pont, ha az értékelések átlaga legalább 0 és kisebb, mint 1.
  • Maximum 2 pont, ha az értékelések átlaga legalább 1 és kisebb, mint 2.
  • Maximum 3 pont, ha az értékelések átlaga legalább 2 és kisebb, mint 3.
  • Maximum 4 pont, ha az értékelések átlaga legalább 3 és kisebb, mint 4.
  • Maximum 5 pont, ha az értékelések átlaga legalább 4 és legfeljebb 5.

A külön konzultációkra kapott pontok összeadódnak.

 

Azon konzultáción, amelyen a résztvevő hallgatók száma meghaladja az 50 főt az értékelés átlaga alapján kapható pont másfélszerese kapható.

 

A pályázás folyamata

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az “Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Konzultáció ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani.

A kérvény leadásán kívül szükséges regisztrálni a konzi.vik.hk portálon.

 

A konzultációt meg kell hirdetni a hallgatóknak a konzi.vik.hk weboldalon. A konzultáció megtartása után az azon részt vevő hallgatók egy 0–5 pontig terjedő skálán értékelik a konzultációt a weboldalon. A tutor feladata emlékeztetni a résztvevőket a véleményezésre.

A pályázat elbírálásakor a VIK HK csak a konzultációs weboldalon meghirdetett konzultációkat veszi figyelembe. A pályázó csak olyan konzultációval pályázhat, amelyben előadóként vagy konzitartóként feltüntetésre került.

 

A pályázás teljes folyamata alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázók számára. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a VIK HK Pályázati Referenséhez fordulhatnak a palyazat@vik.hk címen.

 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül kitöltött pályázati adatlaphoz nem szükséges további igazolás csatolása. A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó által elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását.

A leírás tartalmazza legalább felsorolásszerűen a konzultáció(k) helyét, idejét, a kapcsolódó tantárgyat valamint a résztvevők számát is.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges elérendő minimális pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg, a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2021. február 1. – 2021. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 19.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2021. november 24.
A felszólalás határideje 2021. november 27. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2021. november 30.
Első kifizetés időpontja 2022. január 10.
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2021. szeptember 1. – 2022. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 23.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2022. március 30.
A felszólalás határideje 2022. április 1. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2022. április 6.
Első kifizetés időpontja 2022. május 10.

 

A pályázaton mindig az aktuális időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel, azonban a pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során új igazolások benyújtására nincs mód, kizárólag a már benyújtott hibás igazolások javítására. Javításra a visszaküldéstől számított 2 nap áll rendelkezésre. A javításon túl hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját www.vik.hk honlapján a következő adatokkal: kérvényazonosító, pontszám, megítélt összeg.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját www.vik.hk honlapján hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: kérvényazonosító, pontszám, megítélt összeg.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.