Közéleti ösztöndíj 2021/2022

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: VIK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzatának (a továbbiakban: TJSZ) 34. §-a alapján, a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül a VIK közéletében kiemelkedő tevékenységet végző hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen pályázati felhívásban meghatározott pontrendszer alapján.

Minden esetben kizárólag a pályázat által vizsgált időtartamban nyújtott tevékenység számít.

Kizárólag elvégzett tevékenységért, teljesített vállalásért adható pontszám.

A valóstól eltérő tartalmú pályázat esetén a pályázat kizárásra kerül, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás elrendelését kezdeményezi.

Pontrendszer

Ülések

A beszámolási időszakban megtartott, VIK HK-hoz köthető üléseken a VIK HK feladatainak ellátásának támogatása érdekében történő részvételért a pályázó maximum 3 pontban részesül ülésenként.

Felelős munkák

Az elvégzett munka megítélése a leadott beszámolók alapján történik. Szükség esetén a pályázó hallgató személyes meghallgatására kerülhet sor a pályázat elbírálása érdekében. Beszámolási időszakonként maximum 50 pont adható.

Projektmunka és egyéb, a VIK HK tevékenységéhez kötődő tevékenységek

A VIK HK tevékenységéhez köthető befejeződött – vagy folyamatban levő, de hosszabb távú – projektek esetében a már elvégzett részfeladatok tekintetében a pályázó ezen tevékenységére megítélt pontszámot a bírálók állapítják meg személyes egyeztetés, a leadott beszámoló, valamint a terület ülésein elhangzó személyes beszámolók alapján.  Beszámolási időszakonként maximum 30 pont osztható.

Egyéb

A pályázati adatlapon szereplő – a VIK HK-ban végzett, fenti pontokba nem sorolható – tevékenységet a bíráló pontozhat személyes egyeztetést követően. A pontszám megállapításakor az irányadó mérőszámok a tevékenység elvégzésére fordított idő és a tevékenység eredményének kihatása a kari hallgatói rendszerre. Egyéb feladatokra. beszámolási időszakonként összesen maximum 60 pont adható.

A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységekről írásos beszámolót kell készíteni

 

Pályázni a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvényekkel lehet, melyben az „Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Közéleti ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani és a kérvényhez a beszámoló csatolása szükséges.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A beszámolón kívül egyéb igazolás benyújtása nem szükséges. A beszámoló tartalmazza a pályázó által elvégzett közéleti tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a VIK HK elnöke és alelnöke(i) javaslatára a beérkezett pályázatok és a rendelkezésre álló, előre meghatározott keretek figyelembevételével.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

 

Őszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időtartam Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak 2021. június 1. – június 30. 2021.11.09 2021.11.26 2021.12.10
2. időszak 2021. július 1. –július 31. 2021.11.09 2021.11.26 2021.12.10
3. időszak 2021. augusztus 1. – augusztus 31. 2021.11.09 2021.11.26 2021.12.10
4. időszak 2021. szeptember 1. – szeptember 30. 2021.11.09 2021.11.26 2021.12.10
5. időszak 2021. október 1. – október 31. 2021.11.09 2021.11.26 2021.12.10
6. időszak 2021. november 1. – november 30. 2022.01.19 2022.02.15 2022.02.22
Tavaszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időtartam Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak 2021. december 1. – december 31. 2022.01.19 2022.02.15 2022.02.22
2. időszak 2022. január 1. – január 31. 2022.02.08 2022.02.24 2022.03.10
3. időszak 2022. február 1. – február 28. 2022.03.08 2022.03.25 2022.04.08
4. időszak 2022. március 1. – március 31. 2022.04.08 2022.04.27 2022.05.10
5. időszak 2022. április 1. – április 30. 2022.05.09 2022.05.26 2022.06.10
6. időszak 2022. május 1. – május 31. 2022.06.10 2022.06.24 2022.07.08

 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Eredmény

Az eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt időpontig, a saját honlapján (http://vik.hk) hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: kérvényazonosító, összesített pontszám és a megítélt összeg.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.  A hallgató a pályázat leadásával tudomásul veszi, hogy a pályázatra vonatkozó eredmények kérvényazonosító szerint kerülnek közzétételre a http://vik.hk  honlapon.

 

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.