Utazási és konferencia ösztöndíj 2021/2022

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: VIK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 34. §-a alapján a hallgató adott képzéséhez, tanulmányaihoz kapcsolódó konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvétel, illetve szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek, valamint részvételi díjának támogatására.

 

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester-vagy doktori képzésének a vizsgált időszakban, valamint a pályázat leadásakor is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján. A pályázat elbírálása során az utazás költségének támogatása, valamint a konferencia részvételi díjának támogatása külön, a pályázati adatlapon megadott adatok alapján kerül elbírálásra.

 

Pontrendszer

Tevékenység Pontszám
1.         Konferencián való részvétel
1.1.                   az esemény nemzetközi elismertsége alapján 0 – 20
1.2.                   a szakmai beszámoló alapján 0 – 15
2.          Utazás
2.1.                   az esemény nemzetközi elismertsége alapján 0 – 30
2.2.                   a szakmai beszámoló alapján 0 – 20

 

A pontszámok meghatározása a tevékenység színvonala, illetve szakmaisága, konferencia, versenyek elismertsége és a versenyeredmények alapján történik az ajánlást író egyetemi oktató javaslata alapján.

A pályázás folyamata

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az “Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Utazási és konferencia ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani. A kérvényhez mellékletként szükséges csatolni .docx formában az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot – melyet nem szükséges kinyomtatni és aláírni -, valamint a tevékenységeket igazoló iratokat.

 

A pályázás teljes folyamata alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázók számára. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a VIK HK pályázati referenséhez fordulhatnak a palyazat@vik.hk címen.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap mintája megtalálható a vik.hk oldalán. A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó által elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását (min. 400, max. 1500 karakter szóköz nélkül).

 

A pályázati adatlapon kívül minden esetben szükséges a részvétel igazolása, ezen felül pedig a pályázó nevére szóló számla, menetjegyek bemutatása és másolatának leadása, illetve az előadással vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő releváns dokumentumok. Továbbá szükséges még egy összefoglaló (min. 750 katakter szóköz nélkül) a verseny vagy az előadás témájával kapcsolatban.

 

A pályázathoz szükséges dokumentumok

 • egy egyetemi oktató írásos ajánlása, amelyben megerősíti a hallgató rendezvényen való részvételének szakmai szempontból való indokoltságát;
 • menetjegyek és az ezekről a pályázó nevére kiállított számla/személygépjármű forgalmi engedélyének másolata a személyes adatokat (C pont) kitakarásával;
 • a kint tartózkodást igazoló hivatalos dokumentum a rendezvény szervezőitől;
 • a megtartott előadás vagy szereplés írásos dokumentumai;
 • részletes szakmai összefoglaló a rendezvényről;
 • a pályázati adatlap.

 

Utazási költség címén elszámolható:

 • turista-osztályú repülőjegy, repülőtéri illeték;
 • másodosztályú vasútjegy, illetve távolsági autóbuszjegy;
 • adott országon belüli II. osztályú vasúti, vagy autóbusz költség abban az esetben, ha a rendezvény nem abban a városban van, ahol a repülőtér;
 • személygépjármű üzemanyagköltsége[1].

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázati referens javaslatára a pályázatok elbírálása során a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretek figyelembevételével.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Az utazás költségeinek támogatása:

 • a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való előadás tartása esetén az utazási költség 2/3-a, de maximum 50 000 forint;
 • a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való részvétel esetén (előadás tartása nélkül) az utazási költség 1/3-a, de maximum 50 000 forint.

A pályázat utólagos finanszírozású, költségfedezet előzetesen nem adható, és nem előlegezhető.

Részvételi díj költségeinek támogatása:

 • a konferencia/kongresszus/szeminárium/verseny részvételi díjának maximum 90%-a, de legfeljebb a részvételi díj 3 000 forinttal csökkentett összege;
 • szakmai rendezvényenként elnyerhető maximális összeg: 35 000 forint/fő;
 • amennyiben egy hallgató a pályázat keretében értékelt időszakban több szakmai célú rendezvényen is részt vesz, a pályázónként elnyerhető maximális összeg 50 000 forint/félév, szakmai rendezvényenként leadott külön pályázatok esetében is.

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2021. február 1. – 2021. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 19.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2021. november 24.
A felszólalás határideje 2021. november 27. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2021. november 30.
Első kifizetés időpontja 2022. január 10.
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2021. október 1. – 2022. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 23.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2022. március 30.
A felszólalás határideje 2022. április 1. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2022. április 6.
Első kifizetés időpontja 2022. május 10.

 

A pályázaton mindig az aktuális időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül.  A pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel, azonban a pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során csak olyan igazolások benyújtására van mód, amelyeknek a hiánypótlásban a bíráló benyújtását vagy javítását kérte. Javításra a visszaküldéstől számított 2 nap áll rendelkezésre. A javításon túl hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját www.vik.hk honlapján a következő adatokkal: kérvényazonosító, összesített pontszám, megítélt összeg. Az eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját www.vik.hk honlapján hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: kérvényazonosító, összesített pontszám, megítélt összeg. Az eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

[1] Személygépjárművel történő utazás esetén az utazási költség a NAV által meghatározott, beépített motor hengerűrtartalma szerinti alapnorma-átalányból és a kiutazás hónapjára érvényes üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható fogyasztásból, valamint a Google Maps útvonaltervezője által meghatározott legrövidebb útvonalból számítódik: d×[(a/100)×ü+9 Ft/km].

A fentebbi képletben a karakterek a következőket jelölik:

d=távolság (km)

a=hatályos alapnorma átalány (liter/100 km)

ü=hatályos üzemanyag ár

9 Ft/km amortizáció

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/fogyaszt_normak/gjnorma.html; http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak

https://maps.google.com/