Aquincum Institute of Technology 2022/2023. őszi pályázati kiírás

Pályázati felhívás az Aquincum Institute of Technology 2022/2023. őszi kurzusaira

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara a Hallgatói Képviselettel közösen pályázatot hirdet az Aquincum Institute of Technology (AIT) 2022/23. őszi félévének kurzusaira. További információkat az AIT-ről és a képzésről az http://ait-budapest.com/ oldalon találhattok.

Pályázhat a Kar minden alap-, mester- és doktori képzésében részt vevő hallgatója. A pályázat elbírálásánál az MSc-s és a legalább 4 lezárt félévvel rendelkező BSc-s hallgatók előnyt élveznek.

A program jelenléti oktatás formájában történik, helyszín az AIT épülete a Graphisoft Parkban, ld. https://www.ait-budapest.com/about-ait/campus. A programra csak COVID-védettségi igazolással lehet jelentkezni és be kell tartani az aktuális COVID-protokoll előírásait.

Az alábbi kurzusokra jelentkezhetnek a pályázók egy prioritási sor felállításával. A nyertes hallgatók végleges tárgyválasztása a jelentkezők számának és a magyar hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek számának is függvénye lesz.

A teljesített tantárgyak a képzésbe szabadon választható tárgyként számítanak bele. Kivétel a kötelező tárgyakkal való tananyagbeli átfedés miatt

egyrészt az alábbi táblázatban X-szel jelölt kurzusok

 

 

Hallgató szakja

Tárgy neve

Mérnök inf.

 

BSc/MSc

Vill.mérnök

 

BSc/MSc

Mat.

 

BSc/MSc

Fiz.

 

BSc/MSc

Graph Theory X X X X X X
Combinatorial Optimization X X X X
Theory of Computing X X
Algorithms and Data Structures X X X X
Computer Graphics X

másrészt

 • a Mobile Software Development tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a Mobil- és webes szoftverek (VIAUAC00) vagy az Android alapú szoftverfejlesztés (VIAUAV21) tárgyat,
 • a Data Science tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a Bevezetés az adattudományba 1 (TE95AM36) tárgyat,
 • a Computer Graphics tárgyat nem vehetik fel azok az MSc hallgatók, akik teljesítették a Számítógépes grafika 1 (VIIIAB07) tárgyat,
 • a Semantic and Declarative Technologies tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a Deklaratív Programozás (VISZAD00, VISZA403, VISZA402), vagy a Nagyhatékonyságú Deklaratív Programozás (VISZMB01, VISZM232) tárgyat,
 • az Applied Cryptography tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a Biztonsági protokollok (VIHIMA05) tárgyat,

A csatolmányban megtalálható az AIT órarendje, amiből leolvasható, hogy mikor vannak az egyes kurzusok órái. Tömegközlekedési eszközökkel a BME és az AIT campusa között kb. 60 perc utazási idővel kell számolni.

A pályázaton nyertes hallgatók vállalják, hogy az órákon való részvétel mellett lehetőség szerint a külföldi hallgatók beilleszkedését is segítik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • kitöltött pályázati adatlap (nem szükséges kinyomtatni és aláírni!) a választott tantárgyak megjelölésével:
  • 1-essel jelölve azt a tárgyat, amelyet elsősorban választani szeretne
  • további 1-3 tárgyat 2-essel jelölve, amelyeket abban az esetben hallgatna, ha az elsőként megjelölt tárgy felvételére nincs mód
 • nyelvtudás igazolása (legalább középfokú nyelvvizsga szükséges angol nyelvből)
 • igazolás SARS-COV-2 elleni kétszeri védőoltásról.

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere:

 • tanulmányi eredmények (max. 50 pont)

súlyozott tanulmányi átlag (STA) az elmúlt két félévben, max. 25 pont félévenként, az alábbi táblázat szerint:

STA: 3,50–3,79 3,80–3,99 4,00–4,19 4,20–4,39 4,40–4,59 4,60–4,79 4,80–5,00
Pontszám: 0 3 6 10 14 19 25

A beérkezett pályázatokat a Hallgatói Képviselet bírálja el.

A pályázat leadási határideje: 2022. augusztus 28. 23:59

A nyertes pályázókat várjuk az amerikai diákok számára szervezett “Orientation Weekend”-en is 2022. szeptember 2-án és 3-án.

A pályázat benyújtása:

A kitöltött pályázati adatlapot, a beoltottság és a nyelvvizsga igazolását e-mailben szükséges megküldeni a palyazat@vik.hk címre.

Értesítés: Az adatlapon megadott elérhetőségeken.

Kérdéseket Recski András professzor úrnak lehet feltenni a recski@cs.bme.hu e-mail címen.

Csatolmányok