Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok – 2024/25. Ősz

A Rendszeres szociális ösztöndíjra való jogosultság
Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

 1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
 2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A képzéseinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

Pályázni a MŰEPER rendszeren keresztül lehetséges, a szükséges igazolásokat szükséges hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni. Ezután a személyes bemutatási időszak keretein belül, a feltöltött igazolásokat be is kell mutatni a kari bírálóknak.


Határidők:

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez elektronikus leadási határidő felsőbbévesek számára : 2024. július 15. (hétfő) 23:59

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez elektronikus hiánypótlási határidő felsőbbévesek számára : 2024. július 26. (péntek) 23:59

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez elektronikus leadási határidő elsőévesek számára : 2024. augusztus 6. (kedd) 23:59

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez elektronikus hiánypótlási határidő elsőévesek számára : 2024. augusztus 12. (hétfő) 23:59

Elektronikus leadási határidő : 2024. augusztus 28. (szerda) 23:59

Elektronikus hiánypótlási határidő : 2024. szeptember 9. (hétfő) 23:59

Személyes bemutatási időszak : 2024. augusztus 26. (hétfő) és szeptember 10. (kedd) között


Eredmények:

Előzetes eredményről való kiértesítés   határideje : 2024. szeptember 13.

Felszólalás : 2024. szeptember 14. – szeptember 18. 23:59

Végleges eredményről való kiértesítés : 2024. szeptember 20

Jogorvoslat : A végleges eredményt követő 15 napon belül a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel


A Rendszeres szociális ösztöndíj eljárásrendje, igazoláslistája és pontrendszere a BME TJSZ 3. számú mellékletében található.

BME Térítési és Juttatási Szabályzat
BME Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú melléklete

A 2024/2025. tanévre vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírásokat és a kiírás részét képező Adatvédelmi Tájékoztatót itt találjátok meg:
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírás
Alaptámogatás pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket a 2023/24. tavaszi félévhez képest az ösztöndíj leadási folyamatában több változás is történt:

 • az eltartó nélküli eltartott kategóriában azon személyek is pályázhatnak, akiknek gyámságuk nagykorúságuk miatt szűnt meg és háztartásukban nincsen eltartó személy, viszont nem hátrányos helyzetűek/halmozottan hátrányos helyzetűek;
 • a gyermekek után járó juttatásokról (különösen GYES, GYED, GYET, CSED) szóló igazolásokat másolatban kell bemutatni személyes bemutatáson;
 • a forinttól eltérő pénznem átszámítása esetén a nem rendszeres jövedelmeknél az éves középárfolyam alapján kerül átszámításra az adott valuta;
 • a két tanú előtt hitelesített nyilatkozatokat helyettesíthetik az elektorinkusan hitelesített nyilatkozatok. Amenniyben egy nyilatkozat elektronikus hitelesítéssel kerül kiállításra, akkor tanúknak nem kell hitelesíteni azt;
 • a szüleitől eltérő eltartóval élő, 25 év alatti pályázó kategóriában pályázó pályázóknak nem rendszeres szülői támogatás esetén a költözés időpontjától számított, de őszi félév esetén legfejlebb a megelőző év július 1. és az adott év június 30. közötti időszakról, tavaszi félév esetén legfeljebb a megelőző év január 1. és december 31. közötti időszakról kell minden lakossági bankszámlakivonatukat feltöltsék;
 • a háztartásban élő első és második tanuló eltartott személy után 7-7 pont jár, a további tanuló eltartott személy után pedig 5-5 pont jár;
 • a háztartásban élő, diákigazolványra jogosult személye, akik nem tanuló eltartottak 3 pontot kaphatnak ezen körülményért, tehét többek között az esti, levelező képzésen résztvevő háztartásbeliek után is el vannak ismerve pontszámmal;
 • az egészségügyi állapot miatti, illetve gondozási kiadásokat igazoló igazolás az adott személy háziorvosának hitelesítésével elfgoadható;
 • az ellenőrző feltételeket a nettó minimálbér 30%-át nem meghaladó egy főre jutó jövedelem esetén kell leigazolni, illetve ezek között a lakhatási költségeket (albérleti díj, kollégiumi térítési díj, stb.) is le kell igazolni;
 • az egy főre jutó jövedelem után járó pontszám a nettó minimálbérhez viszonyítva kerül kiszámításra, amely biztosítja. A pontos határok TJSZ 3. számú mellékletében találhatóak meg.

Az elektronikusan feltöltött igazolások megfelelő kitakarása továbbra is nagyon fontos, mert enélkül nem fogadható el az adott igazolás! Az igazolások pontos követelményeit az Igazoláslistában találhatjátok, így ennek figyelmes elolvasását ajánljuk!

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket a szoc@vik.hk e-mail címen tudjátok feltenni.

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,

VIK HK