Oktatás

6. tantárgyfelvétel miatti elbocsátás

2018 nyarán még senkit nem fognak elbocsátani, aki 6. alkalommal felvett tantárgyát nem teljesíti. A TVSZ-ben 2015 októbere óta szerepel új pontként, 64.§ (1) miszerint elbocsátásra kerül aki “azonos szakján, ugyanazon tantárgy kreditpontját 2015. szeptember 1-jét követően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg”.

Olvasd tovább