Tisztségviselő

Balhási Zalán

Elnök
Kari Tanács tag Kari Tanulmányi Bizottság póttag Tudományos Bizottság tag Kari Kitüntetési Bizottság tag Kari Felvételi Bizottság tag Tisztségviselő