Jekkel Patrik Balázs

Alelnök

Mandátumos Kari Tanács tag Kari Tanulmányi Bizottság póttag Villamosmérnök-képzés Szakbizottsága tag