Koren Zoltán

Oktatási Referens

Mandátumos Kari Tanulmányi Bizottság tag Kari Tanács tag Oktatási Bizottság tag Minőségbiztosítási Bizottság tagja Kari Kreditátviteli Bizottság tagja Tudományos Bizottság tagja Villamosmérnök-képzés Szakbizottság tagja Egészségügyimérnök-képzés Szakbizottság póttag