Koren Zoltán

Oktatási Referens

Mandátumos Kari Tanulmányi Bizottság tag Kari Tanács tag Oktatási Bizottság tag Kari TDK Bizottság tagja Kari Kreditátviteli Bizottság tagja Tudományos Bizottság tagja Villamosmérnök-képzés Szakbizottsága póttag

Sziasztok!

Koren Zoltán vagyok, negyedéves villamosmérnök BSc hallgató. A Hallgatói Képviseletbe 2019 őszén csatlakoztam, azóta is a Tanulmányi Munkacsoport (TMCS) munkáját segítem. 2019 óta vagyok a Képviselet Oktatási Referense. Feladatom a VIK oktatási dékánhelyettesével való kapcsolattartás, oktatókkal való egyeztetés, illetve a karon felmerülő oktatással kapcsolatos hallgatói problémák orvoslása.

Oktatási referensként a tanulmányokat érintő hallgatói problémák széles spektrumával sikerült találkoznom. A távolléti oktatás egy teljesen ismeretlen terepet jelentett mindenki számára, az ebből fakadó problémák nagyságrendekkel többször fordultak elő, mint azt jelenléti oktatás során megszokhattuk. Rendszeresen tartottam a kapcsolatot a tantárgyak oktatóival, számos alkalommal sikerült megoldást találni jelzett problémákra. A különböző kari szabályzások megalkotásában is aktívan részt vettem, hogy a hallgatói érdekek és szempontok is megjelenjenek, ne szülessenek a hallgatók számára hátrányos határozatok. A hallgatói véleményeket több esetben is felmértem kérdőívekkel, amelyek eredményeit a kari vezetéssel átbeszélve tudtunk a távoktatás minőségén javítani.

 

Áprilisi képviseleti beszámoló
Májusi képviseleti beszámoló