Makara Árpád László

Elnök

Mandátumos Kari Tanács tag Kari Tanulmányi Bizottság póttag Oktatási Bizottság póttag Mérnökinformatikus-képzés Szakbizottság póttag Kari Kitüntetési Bizottság tag Kari Fegyelmi Bizottság tag