Nagy Levente

EHK delegált, Külügyi felelős

Mandátumos Kari Tanulmányi Bizottság tag Kari Tanács tag