Varga Balázs

EHK delegált

Mandátumos Kari Tanulmányi Bizottság tag Kari Tanács tag Minőségbiztosítási Bizottság tagja Oktatási Bizottság póttag Gazdasági Bizottság tagja