Zádori Ferenc

Kari Tanulmányi Bizottság tag Oktatási Bizottság tag Minőségbiztosítási Bizottság póttag Tudományos Bizottság tagja