Pályázatok

A pályázatok kategóriában találod az általunk kiírt és külső pályázatokat, ösztöndíjpályázati lehetőségeket. Saját pályázatainkról itt olvashatsz részletesen, illetve ezek pályázati kiírásai is megtalálhatók.

A saját pályázatainkat a Pályázati Munkacsoport koordinálja, róluk bővebben itt olvashatsz.

Erasmussal kapcsolatos információk: Erasmus HowTo, Erasmus FAQ

VIK Kari Hallgatói Képviselet Képviseleti Ösztöndíj pályázata

Kategória: 
2016. február 15.

Modosított kiírás: 2016. 02. 24.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) Képviseleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/B. § alapján a VIK HK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

 

Pályázás feltételei

A pályázaton részt vehet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának (BME VIK) teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban hallgatói képviseleti mandátummal rendelkezett.

A képviselet tagjai a BME Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat alapszabályában rögzített feladatok végrehajtása érdekében kifejtett közéleti tevékenységüket más, a hallgatói alrendszerből származó hallgatói juttatás odaítélésekor nem ismertethetik el és korábban máshol elismertetett tevékenységgel nem pályázhatnak.

 

Villanykari Közéleti Ösztöndíj - 2015/16 tavasz.

Kategória: 
2016. február 05.

Modosított kiírás: 2016. 02. 24.

A pályázathoz szükséges nyomtatott adatlapot a VIK HK irodájában adhatjátok le, a Schönherz Kollégium
 104-es helyiségében.


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) Villanykari Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján.

A pályázat célja ösztöndíjat biztosítani azon hallgatók számára, akik a 2015/16-os tanév őszi félévben – a 2015. augusztus 28. és 2016. február 1. közötti időszakban – kari közéleti tevékenységet végeztek.

Pályázat feltételei:

Pályázhat minden a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) teljes idejű, alap-, és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki a 2015/16. tanév őszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett a BME VIK-en, pénzügyi státusztól függetlenül.

A VIK HK által felkért Bíráló Bizottság tagjai nem adhatnak le pályázatot, továbbá nem vehető figyelembe olyan tevékenység, amely a Közéleti Vezetői Ösztöndíj pályázat keretein belül nyert jutalmazást.

Elbírálás alapelvei

A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak a mellékelt pontozási irányelvekben.

A pályázás folyamata

Az értékelés csak a pályázó által pályázatában feltüntetett, részletesen felsorolt tevékenységek alapján történik, más fel nem tüntetett tevékenységet nem veszünk figyelembe.

JELENTKEZNI AZ ALÁBBI HONLAPON LEHET: http://kbme.vik.hk

A pályázat hiánytalansága és a formai követelmények teljesítése a pályázó felelőssége. 

A bíráló testületek ajánlása alapján a pályázókat a VIK HK három kategóriába sorolva, kategóriánként egységesen pontozza a pontozási irányelveknek megfelelően. Az ösztöndíj összege a pályázatra fordítható összegtől és a pályázatok számától függően kerül meghatározásra. Részletek a bírálati elveknél.

 

Szakmai KBME felhívás 2015/2016. tavasz

Kategória: 
2016. február 05.

 

Módosított kiírás: 2016. 02. 24.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) Szakmai Kari BME ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján szakmai, tudományos tevékenység elismerésére.

Pályázás feltételei

A pályázat célja ösztöndíjat biztosítani azon hallgatók számára, akik az előző félévben – a 2015. szeptember 1. és 2016. február 1. közötti időszakban – kiemelkedő szakmai, illetve tudományos munkát végeztek.

Pályázhat minden teljes idejű alap-, vagy mesterképzésben részt vevő BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2015/16. tavaszi félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül, akik a 2015/16/2 félévben legalább 20 kreditet teljesített, és BSc képzés esetén legalább 3,5-ös, MSc képzés esetén legalább 4,0-ás súlyozott tanulmányi átlagot ért el. (A kreditkritérium alól felmentést élveznek az előző (2015/16/1) félévben a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett hallgatók.)

A pályázat hiánytalansága és a formai követelményeinek teljesítése a pályázó felelőssége.

 Az értékelés csak a pályázó által írásban, részletesen felsorolt tevékenységek alapján történik, más, a pályázatban fel nem tüntetett tevékenységet nem veszünk figyelembe.

Azon hallgatók, akik „A” kategóriás Szakmai Kari BME-ben részesülnek, okleveles elismerést vehetnek át a Kari Tanács keretein belül, amely alól, ha a hallgató nem tud jelen lenni, kimentést kell kérnie.

Az elbírálás alapelvei

A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak a mellékelt bírálati útmutatóban.

 

Budapest Ösztöndíj Program 2016/2017

Kategória: 
2016. január 20.

Budapest Főváros Közgyűlése az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot, amelynek célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak folyamatait.

A Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt – 2016 szeptemberétől, illetve 2017 februárjától 10 hónapon keresztül – szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A Programban legfeljebb 20 fő egyetemista vagy főiskolás utolsó éves, osztatlan, alap- vagy mesterképzésben résztvevő nappali tagozatos hallgató vehet részt, aki többek között:

  • valamely fővárosi székhelyű felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
  • ·         a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból (tehát a megadott témán belül tovább szűkíthető, azon belül tetszőleges címmel) írja;
  • a diploma megszerzésének évében a 30. életévét még nem tölti be.

A Programban részt vevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

A Program pályázata 2016. április 15-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre többek között a www.budapest.hu oldalon, valamint internetes állásportálokon.

Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pályázat 2016/2017 tanév

Kategória: 
2016. január 17.

Kiírásra került az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pályázat a 2016/2017 tanévre! 

További információt a leadandó dokumentumokról, fontosabb határidőkről, és megpályázható intézmények listájáról ezen az oldalon találtok.

A pályázat leadásának határideje: 2016. február 4., 16:00. A pályázatokat az ERASMUS Irodában (R. 1. em. 104.) tudjátok leadni.

Az ERASMUS iroda csoportos konzultációt tart azok számára, akikben egyéb kérdések is felmerülnek a pályázattal kapcsoaltban. Ezek időpontjai:

  • 2016. január 18., 14:00, R 1. em. 105 (tárgyaló)
  • 2016. január 25., 14:00, R 1. em. 105 (tárgyaló)

AIT pályázat 2015/2016 tavasz

2016. január 05.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara a Hallgatói Képviselettel közösen pályázatot hirdet az Aquincum Institute of Technology (AIT)  2015/2016 tavaszi félévének kurzusaira. Az angol nyelvű, kis létszámú kurzusokat a legjobb magyar előadók tartják elsősorban neves amerikai egyetemek itt tanuló diákjainak az óbudai Graphisoft-parkban. Pályázni lehet egy vagy több kurzuson való ingyenes részvételre, melyet mind tanulás, mind kapcsolatépítés céljából is ajánlunk.

A részletes pályázati kiírás

Jelentkezési lap

Leadási határidő: 2016. január 16. (szombat)

A pályázattal kapcsolatban Bojár Gábor, az AIT és a Graphisoft alapítója január 13-án 17.00 órakor fórumot tart a BME QBF13 teremben, melyre minden érdeklődőt szívesen várunk. Kérdéseiteket feltehetitek a fórumon, vagy Recski András professzor úrnak a recski@cs.bme.hu e-mail címen. További információk az AIT-ről és a képzésről az http://ait-budapest.com/ oldalon találhatók.

Tudományos Diákköri Konferencia pályázat - 2015 ősz

Kategória: 
2015. november 15.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Hallgatói Képviselete Tudományos Diákköri Konferencia pályázatot hirdet a hallgatóinak. A pályázat célja jutalmazni azokat a hallgatókat, akik Tudományos Diákköri Konferencián részt vettek és megfelelő eredményt értek el.

Kollégiumi felvételhez szükséges szociális pályázat bírálók kari ösztöndíj pályázata - 2015 ősz

Kategória: 
2015. november 04.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete (továbbiakban: HK) egyéb intézményi ösztöndíjpályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 12.§ alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a Juttatási Bizottság, mint a HK állandó munkacsoportja, munkáját segítő tevékenységért.

Utazási pályázat 2015 ősz

2015. október 26.

A Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet szakmai témájú rendezvényre való kiutazás támogatására.

Beadási határidő: November 16.

A pályázat feltételei

A pályázatot mindazok igénybe vehetik, akik szakmai versenyen vagy rövidtávú, szakmai célú külföldi rendezvényen vettek részt. Pályázni lehet nemzetközi kongresszuson, konferenciákon, szemináriumokon való részvétellel, illetve egyéb, a tanulmányi előmenetel céljából fontos utazások támogatására, amennyiben azok 2015. május 24-e után kerültek megrendezésre.

A pályázaton elnyert összeg csak és kizárólag a kiutazás költségének részleges fedezésére használható fel, egyéb, a kint tartózkodás során felmerülő kiadások nem finanszírozhatóak belőle.

Pályázhat minden nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2015/16. őszi félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül.

Oldalak