Pályázatok

A pályázatok kategóriában találod az általunk kiírt és külső pályázatokat, ösztöndíjpályázati lehetőségeket. Saját pályázatainkról itt olvashatsz részletesen, illetve ezek pályázati kiírásai is megtalálhatók.

A saját pályázatainkat a Pályázati Munkacsoport koordinálja, róluk bővebben itt olvashatsz.

Erasmussal kapcsolatos információk: Erasmus HowTo, Erasmus FAQ

Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pályázat 2016/2017 tanév

Kategória: 
2016. január 17.

Kiírásra került az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pályázat a 2016/2017 tanévre! 

További információt a leadandó dokumentumokról, fontosabb határidőkről, és megpályázható intézmények listájáról ezen az oldalon találtok.

A pályázat leadásának határideje: 2016. február 4., 16:00. A pályázatokat az ERASMUS Irodában (R. 1. em. 104.) tudjátok leadni.

Az ERASMUS iroda csoportos konzultációt tart azok számára, akikben egyéb kérdések is felmerülnek a pályázattal kapcsoaltban. Ezek időpontjai:

  • 2016. január 18., 14:00, R 1. em. 105 (tárgyaló)
  • 2016. január 25., 14:00, R 1. em. 105 (tárgyaló)

AIT pályázat 2015/2016 tavasz

2016. január 05.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara a Hallgatói Képviselettel közösen pályázatot hirdet az Aquincum Institute of Technology (AIT)  2015/2016 tavaszi félévének kurzusaira. Az angol nyelvű, kis létszámú kurzusokat a legjobb magyar előadók tartják elsősorban neves amerikai egyetemek itt tanuló diákjainak az óbudai Graphisoft-parkban. Pályázni lehet egy vagy több kurzuson való ingyenes részvételre, melyet mind tanulás, mind kapcsolatépítés céljából is ajánlunk.

A részletes pályázati kiírás

Jelentkezési lap

Leadási határidő: 2016. január 16. (szombat)

A pályázattal kapcsolatban Bojár Gábor, az AIT és a Graphisoft alapítója január 13-án 17.00 órakor fórumot tart a BME QBF13 teremben, melyre minden érdeklődőt szívesen várunk. Kérdéseiteket feltehetitek a fórumon, vagy Recski András professzor úrnak a recski@cs.bme.hu e-mail címen. További információk az AIT-ről és a képzésről az http://ait-budapest.com/ oldalon találhatók.

Tudományos Diákköri Konferencia pályázat - 2015 ősz

Kategória: 
2015. november 15.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Hallgatói Képviselete Tudományos Diákköri Konferencia pályázatot hirdet a hallgatóinak. A pályázat célja jutalmazni azokat a hallgatókat, akik Tudományos Diákköri Konferencián részt vettek és megfelelő eredményt értek el.

Kollégiumi felvételhez szükséges szociális pályázat bírálók kari ösztöndíj pályázata - 2015 ősz

Kategória: 
2015. november 04.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete (továbbiakban: HK) egyéb intézményi ösztöndíjpályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 12.§ alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a Juttatási Bizottság, mint a HK állandó munkacsoportja, munkáját segítő tevékenységért.

Utazási pályázat 2015 ősz

2015. október 26.

A Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet szakmai témájú rendezvényre való kiutazás támogatására.

Beadási határidő: November 16.

A pályázat feltételei

A pályázatot mindazok igénybe vehetik, akik szakmai versenyen vagy rövidtávú, szakmai célú külföldi rendezvényen vettek részt. Pályázni lehet nemzetközi kongresszuson, konferenciákon, szemináriumokon való részvétellel, illetve egyéb, a tanulmányi előmenetel céljából fontos utazások támogatására, amennyiben azok 2015. május 24-e után kerültek megrendezésre.

A pályázaton elnyert összeg csak és kizárólag a kiutazás költségének részleges fedezésére használható fel, egyéb, a kint tartózkodás során felmerülő kiadások nem finanszírozhatóak belőle.

Pályázhat minden nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2015/16. őszi félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül.

Konzultáció pályázat 2015 ősz

2015. október 26.

A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Hallgatói Képviselete (továbbiakban: HK) Konzultáció pályázatot hirdet a hallgatóinak. A pályázat célja jutalmazni és kiemelni azokat a villanykaros hallgatókat, akik a megelőző félév során nagy mennyiségű és kiváló minőségű konzultációt tartottak hallgatótársaiknak.

Pályázhat a kar minden alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatója, aki a 2015/2016. őszi félévben aktív jogviszonnyal rendelkezik, finanszírozási formától függetlenül.

Konferencia pályázat 2015 ősz

2015. október 26.

A Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet külföldi és hazai szervezésű, szakmai témájú rendezvényen való részvétel támogatására.

Beadái határidő: November 16.

A pályázat feltételei

Pályázhat minden nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, a Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2015/16. őszi félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül.

A pályázatot mindazok igénybe vehetik, akik rövidtávú, szakmai célú rendezvényen vesznek részt. Pályázni lehet nemzetközi vagy hazai kongresszuson, konferenciákon, szemináriumokon, versenyeken való részvétellel, illetve egyéb, a tanulmányi előmenetel céljából fontos rendezvényeken való részvétel támogatására, melyek 2015. május 24-e után kerültek megrendezésre.

A pályázaton elnyert összeg csak és kizárólag a rendezvény részvételi díjának finanszírozására használható fel, egyéb, a kint tartózkodás során felmerülő kiadások nem finanszírozhatóak belőle.

Jegyzetpályázat 2015 ősz

2015. október 26.

A Hallgatói Képviselet jegyzetpályázatot hirdet, melynek keretében valamennyi hallgató, vagy hallgatók egy pár fős csoportja (max. 5 fő) az órán elhangzottak alapján készített jegyzettel pályázhatnak.

A legszínvonalasabb pályázatok benyújtóit pénzjutalommal díjazzuk.

A korábban jegyzetpályázatban már jutalmazott jegyzetek automatikusan elutasításra kerülnek.

Ujvári János diplomadíj-pályázat - 2015 ősz

Kategória: 
2015. október 16.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2015/2016. tanév őszi félévében is meghirdeti az Ujvári János diplomadíj pályázatot, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében. A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez. A legjobb pályázatok 150, 125 és 100 ezer forint értékű anyagi elismerésben részesülnek.

Oldalak