Önköltség csökkentés szociális alapon

A szociális alapon történő önköltség csökkentéshez a https://szoc.sc.bme.hu oldalon kell leadni pályázatot, és a pályázatban kell kiválasztani az Igényelhető támogatások közül a “Költségtérítés/önköltség csökkentés szociális alapon“-t A személyes bemutatáskor kapott pontszám igazoló lapot kell majd feltölteni a kérvényhez.

A Kar által előírt költségtérítés/önköltség díjakat a képzés megkezdésének időpontja szerinti felsorolásban a kari honlap erre a célra szolgáló hivatalos weboldala tartalmazza (https://www.vik.bme.hu/page/381/).

Egységes szociális rendszerben elért pontszám
Rászorultsági kategóriába nem tartozó hallgató

esetén1

II. rászorultsági kategóriába tartozó hallgató esetén2 I. rászorultsági kategóriába tartozó hallgató esetén3 A kedvezmény mértéke
100- 90- 80- 50%
80-99 70-89 60-79 25%
60-79 50-69 a szociális támogatás

elnyeréséhez tartozó alsó ponthatártól – 59 pontig

10%
0-59 0-49 szociális támogatás

elnyeréséhez tartozó alsó ponthatár alatt

0%
  • Az önköltség csökkentési kérelmek közül csak a 010/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból Neptun kérvény lesz benyújtható a regisztrációs hét első napjától.  A kérvény beadására három hét áll majd rendelkezésre.
  • A díjköteles 010/B Határidőn túli költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból Neptun kérvény megszűnik.
  • Rendkívüli (vis maior) esetben a hallgató méltányossági vagy egyéb (999) kérvény formájában kérhet önköltség csökkentést, természetesen a jogosultság, rászorultság igazolása mellett.
  • A TJSZ vonatkozó előírásai okán a 003/A Költségtérítés csökkentés kérelem (aláírás esetén) és 003/B Határidőn túli költségtérítés csökkentés kérelem meglévő tantárgy aláírás esetén Neptun kérvények megszűnnek;
  • A fizetési határidő módosítására vonatkozó kérelmek közül a 101/1 Kérelem költségtérítés/önköltség befizetési határidejének módosítására fizetési határidő előtti napig lesz nyitva.  FONTOS, hogy lejárt tartozásra haladékot, kedvezmény kérni nem lehet, ott a TVSZ 70. § szerinti [lejárt fizetési kötelezettség] eljárásrend alkalmazandó; a 101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására kérvény áll rendelkezésre.
  • A szociális alapon történő önköltség csökkentéshez a https://szoc.sc.bme.hu/palyazatok oldalon is pályáznotok kell.

 

További információ: https://www.vik.bme.hu/document/690/original/Dekani_utasitas_20160201.pdf