Tisztújítás 2019 – indulók

Balhási Zalán

Balhási Zalánnak hívnak, a BME másodéves mérnökinformatikus hallgatója és a Schönherz Zoltán Kollégium lakója vagyok. Idén tavasszal vettem részt a Hallgatói Képviselet újoncképzésén, itt rálátásom nyílt a szervezet munkájára, amelynek most én is teljes jogú tagjává szeretnék válni.

Szeretném minél többféle szerepkörben kipróbálni magam a HK-n belül, ezért – amennyiben lehetőségem lesz – szívesen részt vennék a Tanulmányi Munkacsoport munkájában, örömmel foglalkoznék az utánpótlás kérdéskörével, illetve jelentkeztem szociális pályázatot bírálni is. A későbbiekben, megfelelő tapasztalatok birtokában, szívesen pályáznék az Oktatási referens vagy az Utánpótlásért felelős pozícióra.

Elsőévesként leképződtem a Lovagrendben seniornak, majd igyekeztem aktívan részt venni  több rendezvényen, illetve a gólyákat segíteni a beilleszkedésben. Sokan ismerhettek tankörseniorként, gólyatáboros szobaseniorként, szobamentorként, valamint az analízis próbazh egyik főszervezőjeként. Ezen kívül eddig két alkalommal vettem részt az Első-Másodéves Táborban, ahol további, a közéleti tevékenységekben is jól hasznosítható képességekre tettem szert.

A kollégisták FoodExesként találkozhattak velem, a jövőben pedig az SVK tagjaként fogom képviselni az érdekeiket. Utóbbi kapcsán remélem, hogy mind az egyetem, mind a cégek igényeit megismerve közelebb tudom hozni a hallgatókhoz a vállalatokat. Ennek megvalósításához valamilyen pályázati forma kidolgozását tudnám elképzelni a HK részéről. Ezen kívül szeretném, ha a hallgatói kérdések megválaszolását dinamikusabbá tudnánk tenni, akár valamilyen automatizmus segítségével. Fontosnak tartom, hogy a Képviselet munkájának eredménye minél több hallgatóhoz eljusson, ezért a meghatározó döntésekről akár flyereken, akár a Facebookon tájékoztatnánk őket, illetve a véleményüket egy erre meghatározott felületen közvetlenül is el tudnák juttatni hozzánk.

IMSc-sként szeretném, ha a program nehézségein változtatni tudnék, tantárgyspecifikus hibáit a tanszékekkel együttműködve leküzdenénk, illetve ha a program picit rugalmasabbá válna, a jutalomrendszer esetleges újragondolásával együtt.

Ötletei persze sok embernek vannak, tenni sokkal kevesebben tesznek, ezt a Lovagrendben is megtanultam. Célom, hogy az eddig megszerzett szociális és szervezési képességeimet tovább tudjam fejleszteni, és egy jó csapat tagjaként minél több tervemet meg tudjam valósítani. Úgy érzem, hogy az a széles spektrum, amelyre eddigi közéleti és egyetemi pályafutásom során rálátásom nyílt, hitelesít arra, hogy a hallgatók érdekeit érdemben tudjam képviselni.

Köszönöm, hogy végigolvastad a bemutatkozásomat. Kérlek, ha Te is egyetértesz a fent leírtakkal, akkor támogass szavazatoddal!

Borsos Dániel

Borsos Dániel vagyok, másodéves MSc mérnökinformatikus hallgató, de sokan csak Boriszként ismernek. A kari közéletben több helyen is megfordultam már, ezek közül a leghosszabb ideig a Szent Schönherz Senior Lovagrendben tevékenykedtem.

A Hallgatói Képviseletben közel egy éve kezdtem el tevékenykedni. Azóta a Schönherzes közéletben szerzett tapasztalataimat igyekszem a Hallgatói Képviselet keretein belül is kamatoztatni, hogy minél több hallgatónak tudjunk segíteni.

Az újoncképzés elvégzése óta lehetőségem nyílt szinte minden munkacsoport munkájában részt venni, illetve az a legutóbbi részleges tisztújítás óta az alelnöki feladatokba is volt szerencsém belelátni. Ez idő alatt több, kisebb-nagyobb projektben segédkeztem, illetve rendszeresen részt vettem a Hallgatói Képviselet ülésein. Az elmúlt időszakban háttérmunkálatok mellett nagyobb feladatok elvégzésében is részt vettem, illetve workshopok keretein belül különböző problémakörök megoldásában nyújtottam segítséget. Ilyen feladatok voltak például a Hallgatói Képviselet nyári táborának társszervezése, HK havi általános működésének fejlesztése, PR stratégia kidolgozása, Utánpótlás menetének újragondolása, stb.

A következő időszakban alelnökként szeretném támogatni a szervezet működését, itt céljaim között szerepel egy átláthatóbb jutalmazási rendszer kidolgozása, szervezet általános működésének további fejlesztése, illetve a képviselők személyes fejlődésének támogatása. Ez mellett oktatási referens munkáját a mesterképzéssel kapcsolatos ügyekben szeretném segíteni. Jelenleg én is a karunk egyik mesterképzésén tanulok, így személyesen is tapasztaltam, hogy a képzés a színvonalát még lehet tovább emelni. Szeretném felmérni a mesterképzésben felmerülő problémákat és fejlesztési lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy több figyelmet kellene fordítani erre a területre, ezért az elkövetkező időszakban a karral együttműködve szeretném a mesterképzéseket sokkal jobbá tenni.

Az egyetemi éveim alatt sikerült különböző tréningekkel kapcsolatos tudásra is szert tennem, illetve emellett a karunkon az egyik legnagyobb tréningekkel foglalkozó tábor, az Első- Másodéves tábor egyik főrendezője voltam 2017-ben. Szemely szerint nagyon fontosnak tartom az emberek fejlesztését, és úgy érzem, hogy kellő rálátásom van különböző soft-skillel foglalkozó témákra, mint például érveléstechnika, vitakultúra, előadói technika.

A következő évben olyan témákat tervezek kidolgozni és előadni, amire a legnagyobb szükség van, hiszen minden hallható érdeke az, hogy a lehető leghatékonyabban tudja a Hallgatói Képviselet végezni a munkáját.

A Hallgatói Képviselet kisebb változásokon ment keresztül az elmúlt időszakban. Célom, hogy a választás után egy egységes és hatékony csapatként tudjon működni a Hallgatói Képviselet.

Köszönöm, hogy végigolvastad a bemutatkozásomat, és ha kérdésed van, vagy úgy gondolod, hogy valamiben a segítségedre lehetek, keress nyugodtan a bdani9308@gmail.com e-mail címen. Ha egyetértesz a fentebb leírtakkal és segíteni szeretnéd a megvalósulásukat, kérlek támogass szavazatoddal.

Balogh Balázs

Balogh Balázs Lóránt, harmadéves villamosmérnök hallgató vagyok, a Hallgatói Képviselet munkájában már több mint egy éve aktív résztvevő vagyok, amely tevékenységet most szeretnék egy következő szintre emelni azáltal, hogy mandátumos képviselőnek indulok.

Mandátumos képviselőként lehetőségem adódna, hogy a HK munkájában, döntéshozatalában és működésében a jelenleginél is nagyobb hangsúllyal és hatáskörrel vegyek részt. Ezáltal lehetőségem lenne arra, hogy a hallgatókat az eddigieknél is több platformon képviseljem, nekik a jelenleginél is több segítséget nyújtsak, elsősorban a tanulmányaikat érintő kérdéseikben. Valamint így az elsődleges érdeklődési területemmel, az oktatással is behatóbban, komplexebben és nagyobb felelősséget igénylő területeken tudnék foglalkozni, továbbá az ezeken a területeken történő aktív részvétellel és döntéshozással szintén a hallgatók érdekeit tudnám szolgálni, a képviseleten keresztül pedig az oktatás színvonalát növelni.

A Hallgatói Képviseletben elsősorban az oktatási területen, a Tanulmányi Munkacsoportban vagyok aktív, ezt a területet érzem a hozzám legközelebb állónak, és ezen a területen szeretnék a továbbiakban is dolgozni, eredményeket elérni. Jelenleg az EET tanszéki referense vagyok, valamint tagja vagyok ez Egészségügyimérnök-képzés Szakbizottságnak is.

A feladatot, amelyet a legjobban kiemelni szeretnék, az a hallgatók tanulmányaikkal kapcsolatos leveleikre történő válaszadás, az erre a célra létesített levelezőlistán keresztül, valamint szintén ezen az eszközön történő megkeresések útján a hallgatóknak való tanácsadás, az egyes komplexebb ügyekben való utánajárás és intézkedés, és ezáltal a hallgatók segítése. Számomra ez a feladat nagyon fontos, kiemelkedő jelentőségűnek tartom, hogy a hallgatók a lehető leghamarabb kapjanak megfelelő és pontos választ az ilyen fontos területen, mint amilyen az oktatás, ahol az információhoz jutás ideje kritikus is lehet. Azáltal, hogy a levelezőlista menedzselését is én végezhetem, a leveleknek a megfelelő emberekhez történő kiosztásával, a feladatok delegálásával ezt igen jól megvalósíthatónak tartom, így a leveleknek mind a minőségbeli, mind az időkritikus aspektusaira figyelmet fordítva, a hallgatók az elérhető legjobb válaszokat kaphatják.

A jövőben szeretnék a hallgatóknak olyan segédanyagokat készíteni, amelyek alapján az egyes egyetemmel és oktatással kapcsolatos teendőiket könnyedén és önállóan is megtudják valósítani, valamint hasonló jellegű dokumentumokat szeretnék készíteni a kérvények ismertetésével, azok használatával kapcsolatban. Ehhez szeretnék egy statisztikát készíteni a hallgatók tanulmányaikkal kapcsolatos levelei alapján, hogy feltárjam azokat a témákat, területeket, amelyek a hallgatóknak nagyobb problémákat okoznak, és ezért azokkal behatóbban kell foglalkozni. Ehhez kapcsolódóan szeretnék képzéseket szervezni a Munkacsoport számára, hogy ezeken a területeken a legnagyobb legyen a felkészültség és a hozzáértés.

Továbbá szeretnék még részt venni az óraszámcsökkentés következtében fellépő helyzet felmérésében, és az esetlegesen ezzel járó változtatások kidolgozásában, az ezzel kapcsolatos folyamatokban való részvételben, hogy a hallgatók számára az elvárások és a követelmények a lehető legoptimálisabbak legyen minden tantárgyból.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozó szövegemet!

Csábi Eszter Zsófia

Csábi Eszter Zsófia vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató a villamosmérnöki és informatikai karon. A Hallgatói Képviseletbe lépésem előtt több körben is aktívan tevékenykedtem, valamint egyéb feladatokat is végeztem a Házban és Házon kívül. A Szent Schönherz Senior Lovagrend tagjaként tankörseniorkodom, jelenleg üzemmérnök-informatikus tankör seniorjaként másodkézből ismerhetem meg karunk új képzését, ezt a tudást a tanulmányi munkacsoport tagjaként is kamatoztathatom. Rendezvényszervezői tapasztalatokat szerezhettem, valamint megtanulhattam emberekkel komolyabban együtt dolgozni, koordinálni őket a tavalyi Felezőbál főrendezőjeként. Nyáron pedig lehetőségem nyílt Gyerekegyetemen másodikosokkal is foglalkozni, ami a végtelen türelem képességét adta nekem.

Az őszi Részleges Tisztújításon szavazott a hallgatóság először bizalmat nekem, és kaptam mandátumot. Előtte a szociális pályázatok bírálásával foglalkoztam a Hallgatói Képviseletben. Mandátumosként komolyabban kezdtem el tevékenykedni a munkacsoportokban, többek között a tanulmányi munkacsoportban is. Lehetőségem nyílt megszervezni a próba záróvizsgát, amit sikeresen le is bonyolítottunk. A Juttatási Bizottság munkáját segítve a tavaszi szociális pályázat bírálási időszak latt is kivettem a részem a bírálásból, és a hallgatói levelek megválaszolásából. Ezeken kívül több operatív jellegű feladatot is vállaltam el, ezzel segítve a képviselet működését.

Decemberben én lettem az Utánpótlásért Felelős Referens, így elkezdtem foglalkozni a képzések kidolgozásával, későbbi levezénylésével, valamint a Gólyakörtén való megjelenésünket is megszerveztem. A képzések szerkezetének és tematikájának kidolgozásában vettem részt, jelenlegi feladatom az újoncok beintegrálása a Képviseletbe. Erre egy új módszert dolgozunk ki a közeljövőben, hogy hatékonyabb legyen az újoncok betanítása, csapatba illesztése.

Mivel a Juttatási Bizottság munkája már a kezdve érdekelt, a jövőben szeretnék ezzel még komolyabban foglalkozni, és esetleg Szociális Referens lenni. Terveim között szerepel többek között a tanulmányi ösztöndíjosztás felülvizsgálata, átgondolása, a szociális pályázatokat bírálók tematikus, gyakorlatiasabb felkészítése, valamint a szociális pályázatok bírálásának gördülékenyebbé tétele.

Köszönöm, hogy elolvastad.

Egyed Gábor

Gabi vagyok, ötödéves villamosmérnök-hallgató. Az elmúlt egy évben EHK-delegált képviselőként az utánpótlással, a PR, és a kari érdekek érvényesítésével foglalkoztam leginkább.

Három évvel ezelőtt célomnak tűztem ki, hogy tevékenységemmel javítsam a Hallgatói Képviselet megítélését, a HK-n belül képzési rendszert alakítsak ki és növekedjen a hallgatókért tevékenykedő emberek száma. Két éve a programomban rávilágítottam számos megoldandó problémára, és úgy gondolom, hogy a kezdeti nehézségek ellenére jelentős része megvalósult. Tavaly az EHK-delegált posztért indultam és tevékenységemmel a kari hallgatók érdekeit védtem, részben tevékenységemnek köszönhető, hogy egyes ösztöndíjaink a korábbi évek színvonalán maradhattak.

Ötleteimmel rendszeresen támogatom a VIK HK-t, egyeztetek a képviselet vezetőségével és tájékoztatom őket az Egyetemi Hallgatói Képviseletben történtekről.

Idén szeretnék ismét bekerülni az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe, mint az egyik VIK HK által delegált tag. Az elmúlt években szerzett tapasztalataimmal egyetemi szinten szeretném tovább képviselni hallgató társaimat, megtartva Kari Tanács tagságomat.

Határozottságommal szeretnék kiállni karunkért, ugyanakkor egyik legfőbb célom a kari HK-k közötti tudásáramlás segítése. Szeretnék az EHK-ban minél több feladatot vállalni. Tevékenységeimet folytatnám, aktív szerepet játszanék az ottani Utánpótlás Felelős poszt megalapozásában, esetleges pozíció betöltésében. Szeretnék tagja lenni a Szociális bizottságoknak, hogy a beérkező igények alapján felülvizsgáljuk a Renszeres Szociális Ösztöndíj pályázási rendszerét, pályázati feltételeit, ezáltal a lehető legtöbb rászorulót előnyösebb helyzetbe hozzuk, és senkinek ne kelljen tanulmányait felfüggesztenie anyagi helyzete miatt. Szeretnék becsatlakozni a PR folyamatokba, ahol ötleteimmel és tapasztalataimmal segítenék egy transzparensebb rendszert kialakítani. Fontosnak tartom, hogy a Hallgatói Képviseletek munkája teljesen átlátható legyen, illetve a hallgatókat érintő ügyekkel minél több érdekelt embert elérjünk. Mindezek mellett kari képviselőként szeretném kialakítani a VIK HK tudásfelmérő és fejlesztő rendszerét, hogy a jövőben kiemelkedő eredményt érhessünk el a karok közötti tudásfelmérésen is.

Amennyiben bármilyen kérdésed felmerülne programommal kapcsolatban, a noyep1976@gmail.com e-mail címen szívesen válaszolok rá. Ha pedig egyetértesz céljaimmal, és úgy gondolod továbbra is hitelesen tudnám képviselni érdekeid, kérlek, támogass szavazatoddal a tisztújításon.

Joós Nikolett

Joós Nikolettnek hívnak, másodéves mérnökinformatikus hallgató vagyok karunkon.

Közel két éve kezdtem el tevékenykedni a Hallgatói Képviseletben. Első évemben úgy éreztem, hogy a Képviselet több hallgatókat érintő ügyben kiállt mellettem. Számomra ez nagyon szimpatikussá tette a csapatot, így kezdett el érdekelni a munkájuk.

Az elmúlt két év alatt lehetőségem nyílt minden munkacsoport feladatkörébe bele látni. Vezettem munkacsoportot egy pár hónapig, valamint a szervezet belső működését menedzseltem alelnökként egy évig. Kisebb-nagyobb projektekben vettem részt, amelyek elsődleges céljának a hallgatói élet megkönnyítését tűztük ki. Ezek között kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a hallgatók első kézből értesülhessenek az őket érintő témákról, valamint merjenek hozzánk fordulni aktuális kérdéseikkel. Tudatosan építünk erre minél több csatornát, jelenleg is népszerűsítjük a meglévőket.

A szervezetben töltött éveim alatt sikerült különböző tréningekkel kapcsolatos tudásra is szert tennem, a fejlesztések fő célja a projektek gördülékeny előre haladásához szükséges menedzsment ismeretek, valamint időmenedzsment elsajátítása volt.

Az elkövetkezendő évet érintő főbb céljaim közé tartozik, hogy foglalkozzak az oktatási területen felmerült egyetemi szintű rendszerek fejlesztésével, melyek szolgálják a hallgatók tanulmányainak megkönnyítését, számontartását. Az elmúlt évben volt lehetőségem betekintést nyerni kari hallgatóságunk által kezdeményezett projektekben, melyek esetén azok támogatásának mértékével, és felkarolásával nem voltam megelégedve. Úgy gondolom, hogy az ilyen önszervező megmozdulásoknak nagyobb teret, és hozzájárulást kellene nyújtania annak érdekében, hogy erős, strukturált rendszerben biztosíthassák a hallgatók segítését.

Általános terveim között szerepel, hogy a pályázati rendszer modernizálásában részt vegyek vagy kari vagy egyetemi szinten, ezzel megfelelő platformot biztosítva például a feljebb említett támogató tevékenységek értékelésére.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben kérdés merült fel benned ezzel kapcsolatban, írj kérlek, a joos.nikolett@vik.hk email címre vagy keress meg személyesen. Ha szimpatikusnak találod az elképzeléseimet és az eddigi munkámat, akkor pedig támogass szavazatoddal!

Leicht Ferenc

Leicht Ferenc vagyok, a BME VIK harmadéves villamosmérnök hallgatója.

2018 februárja óta tevékenykedem a kari Hallgatói Képviseletben, ahol eleinte a Pályázati és PR Munkacsoportban végeztem feladatokat, mint pályázati PR-os.  Májusban a képviselet megbízott, mint Pályázati Referens, így lehetőségem nyílt mélyebben belelátni az egyetemi rendszer működésébe, előkészítettem a pályázás folyamatát, és segédkeztem a hallgatói pályázatok leadásában és kivitelezésében.

2018 nyarán bekapcsolódtam a Juttatási Bizottság munkájába, ahol a szociális pályázatok bírálása kapcsán segítettük a szociálisan rászoruló hallgatók képviseletét. A pályázati időszak alatt aktívan részt vettem mind a bírálás, mind a személyes bemutatás folyamatában, illetve pár hétig a hallgatói megkeresések koordinálását is elláttam.

2018 őszén a Képviselet megválasztott a kari Oktatási Referensének, ahol fő feladatom volt a vizsgarend és a ZH rend összeállítása, ami a hallgatói igények hangsúlyos figyelembevételével került kialakításra. Ezek mellett részt vettem a méltányossági kérvények bírálásában, ahol, mint delegált KTB tag képviseltem a hallgatók érdekeit a bíráláson. A tanulmanyi@-ra beérkező hallgatói megkeresések megválaszolásának érdekében egy új rendszer kidolgozását végeztük el az időszak során, ahol a beérkező levelek megválaszolásának idején és hatékonyságán igyekeztünk javítani. Rendszeresen tartottam a kapcsolatot a problémás tantárgyak oktatóival, így sikerült decemberben elérni, hogy az IT eszközök c. tantárgyból pótpót alkalmat hirdessenek, így minél több hallgatónak sikerült eredményesen elvégeznie a tantárgyat.

Jelenleg a Kollégiumi Felvételi Bizottságban is aktívan tevékenykedem, ahol több, a kollégisták mindennapjait élvezhetőbbé tevő eseményeken (pl.: Nőnap, Mikulás) is részt vettem.

Az elkövetkezendő évben az Egyetemi Hallgatói Képviselet delegáltjaként szeretném folytatni a tevékenységemet, ahol nagyobb hangsúlyt fektetnék egyetemi szinten a VIK-es érdekek képviseletére. Emellett szeretném a kari közéletet közelebb hozni a Képviselet munkájához, hogy minél átláthatóbb működést tegyünk lehetővé. Ezt különböző fórumok megszervezésével és lebonyolításával tenném lehetővé, illetve nagy hangsúlyt fektetnék a Képviseleti tagok soft skilljeinek fejlesztésére különböző tréningek tartásával, és egy megfelelő mentori rendszer kidolgozásával.

A jelenleg is futó projektek közül a TVSZ módosítására szeretnék nagy hangsúlyt fektetni, mivel több olyan pont is van a szabályzatban, amelyek nem a hallgatók érdekeit szolgálják, és ennek a korrigálására most lehetősége van kari Hallgatói Képviseleteknek. Emellett a nyáron végbemenő tanterv felülvizsgálatban is szeretném, ha a Karral együtt a hallgatói igényeknek megfelelő tantárgyi reformok valósulnának meg, mint például az MSc-s tantervek tömbösítése és a specializáció előtti félévek terhelésének csökkentése.

Amennyiben a bemutatkozásommal, illetve az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységeimmel elnyertem a bizalmad, kérlek segíts szavazatoddal a fentiek megvalósításában a Tisztújító szavazás során!

Makara Árpád

Makara Árpád László vagyok, első féléves MSc-s villamosmérnök hallgató. Sokak számára Tuszy néven lehetek ismerős. Korábban egy évig voltam a Hallgatói Képviselet alelnöke, legutóbbi időszakban pedig az elnöke.

A Hallgatói Képviseletben körülbelül három évvel ezelőtt csatlakoztam, mint szociális pályázat bíráló. A következő nagyobb feladatom az OMR (Oktatási Monitoring Rendszer) megújításának, fejlesztésének lehetőségeivel foglalkoztam.  A legelső mandátumos időszakomban a Képviselet alelnöke lettem.

Alelnökként legfontosabb céljaim között szerepelt az eredményorientált munkakultúra nyomatékosítása és a belső működés meggyorsítása. Ez időszakban indult el egy automatizálási hullám, melynek során felmértük, hogy a Képviselet mely feladatait lenne célszerű, illetve szükséges függetleníteni az emberi beavatkozástól.  Ennek legfontosabb elkészült eredménye lett az online előterjesztés generátor és a hozzá integrált egyéb kiegészítő rendszerek. Ezen felül, kísérletet tettem egy átfogó, szervezet szempontjából közös feladatkövető rendszer bevezetésével.

Egy év alelnökség után, engem ért a lehetőség, hogy az elnöki pozíciót betölthessem. Időszakom legelső leküzdendő feladata, a feltört szerver újratelepítéséhez szükséges humán erőforrás előteremtése, illetve az ezzel kapcsolatos jogi lépéseket megtegyem. Aktívan részt vettem a Képviselet átmeneti, illetve új honlapjának kiválasztásával kapcsolatos kérdésekben.

Ezen időszak után (és közben) a következő nagy feladatom az új Képviseleti tagok beintegrálása a szervezetbe, a hatékony működés végett. Elnökségem hátralévő részében nagy hangsúlyt fektettem az újonnan indult képzésünkkel kapcsolatos ügyekre. Mindezeken túl, ciklusom alatt igyekeztem mind a szervezet felépítését, mind a vezetőségének a rendszerét optimalizálni és modernizálni.

Az elkövetkező időszakban ismételtem tervezem megpályázni a Hallgatói Képviselet elnöki posztját.

A terveimet a jövőre nézve három fő gondolat köré építem: az automatizálás folytatása (hogy a képviselet munkáját ezzel tehermentesítsem), a HK-s egyéni fejlesztési rendszerének kialakítása végül, de nem utolsó sorban a munkák transzparenssé tétele a karunk hallgatói felé.

A feladatok automatizálása  kettős célt képvisel: egyrészt csökkenti a Hallgatói Képviselet tagjainak leterheltségét azáltal, hogy kiváltjuk a monoton adminisztratív feladatok elvégzésének terhét, így csökkentve az esetleges túlterheltség érzetét. Másrészt, a felszabadult időben a hallgatók számára közvetlenül hasznos feladatokkal és projektekkel tudnának foglalkozni.

Fontosnak vélem (főleg a mai, gyorsan változó környezetben), hogy a Képviselet tagjait minél inkább képezze, fejlessze. Úgy vélem, a frontális, mindenki számára közös képzések jelen helyzetben nem adnak kielégítő eredményt. Ennélfogva szükségét látom, egy olyan önfenntartó rendszer kialakításának, amely minden képviselőt egyénileg fejleszt. Fontosnak érzem hangsúlyozni, hogy ennek a rendszernek szükségszerű, hogy minél hamarabb kialakuljon és stabilizálódjon az utókor számára.

A transzparencia egyik legfontosabb elérendő célja a jövőben a Képviseletünknek. Sajnálatos módon azt tapasztaltam, hogy az átlag hallgató nincs tisztában, hogy pontosan milyen feladatokat végzünk és milyen eredményeket érünk el a hallgatóság érdekében. Legelős konkrét ötletem, egy publikus határozat tár létrehozása lenne (mely terveim szerint valósidejű vagy kvázi valósidejű), így a hallgatók (és minden más érdeklődő) értesülhet, hogy milyen döntéseket hoz a HK.

Mindezeken felül, szeretném az évek alatt felhalmozott tudásom segítségével az új embereket betanítani az általuk betöltendő posztra.

Köszönöm, hogy végigolvastad a programomat!

Ha bármilyen kérdésed felmerülne a programommal vagy eddigi munkámmal kapcsolatban, kérlek vedd fel velem a kapcsolatot a makara.arpad@gmal.com címen.

Müllek Vilmos

Müllek Vilmos Dávidnak hívnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másodéves villamosmérnök hallgatója vagyok.

Azért indulok a Hallgatói Képviselet Tisztújításán, mert szeretnék aktívan részt venni az egyetem életében, szeretnék a munkámmal hozzájárulni a közös sikerhez és mandátumosként a hallgatók érdekeit érvényesíteni.

Miután elvégeztem az újonc képzést, szembesültem azzal, hogy mennyi lehetőség van a HK-ban, mi mindent tudnánk elérni közösen, összefogással és kitartó munkával.

Idáig a juttatási bizottság feladat köreivel foglalkoztam, kiemelten a szociális pályázatokkal, mivel fontosnak tartom, hogy a szociális pályázatok bírálójaként segítsek ezen diáktársaimnak megfelelő szociális támogatást adni, hogy ők is a jövőjükre koncentrálhassanak, idejüket ne a mindennapos megélhetési problémák kössék le, hanem a tanórákra, vizsgákra, illetve tanulmányi versenyekre való felkészülés vagy éppen sportolás, zenélés.

A juttattási feladatkörön kívül a pályázati és a tanulmányi munkacsoport feladataival foglalkoznék a legszívesebben.

A pályázati munkacsoport feladatai érdekelnek a legjobban, azon belül is a pályázatok kiírása és bírálása. Mindig is érdekelt, hogy hogyan bonyolódnak le az egyes pályázatok folyamatai és szívesen belelátnék mélyebben, illetve komolyabban. Célom, hogy minden kifizetés időben érkezzen ki és a rendelkezésre álló összegek továbbra is arányosan legyenek elosztva a kollégiumi és a szakmai közélet között. Szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a marketingre, hogy minél több hallgató értesüljön a lehetőségekről. Ezt az egyetem épületeiben állandó hirdetőfelülettel szeretném elsőként megoldani.

A tanulmányi munkacsoport azért érdekel, mert fontosnak tartom, hogy a kötött előtanulmányi rendet megváltoztassuk, mert aki már az első félévben csúszik valamelyik tantárggyal, az szinte biztos, hogy csúszik a képzéssel is. Ha ezt meg tudnának változtatni, akkor kisebb lenne a lemorzsolódás és többen tudnának végezni időben is. Nagyra értékelem az oktatási segédanyagok készítését is. A jövőben szorgalmaznám a közös portál létrejöttét. Úgy gondolom ebben a Budavári Schönherz Stúdió segítsége elengedhetetlen.

Úgy gondolom, hogy elhatározással és kemény munkával érhetjük el céljainkat, ami sokszor lemondással és rengeteg plusz energia befektetéssel is jár, viszont, ha valakiben ez az elszántság megvan, akkor muszáj segíteni és esélyt adni, hogy megvalósíthassa önmagát és álmait

Ebben szeretnék segíteni, és részt venni, hogy karunk hallgatói közül minél többen kerülhessenek ki sikeres mérnökként.

Köszönöm, hogy végig olvastad a jelölő szövegem, ha bármely kérdés felmerült benned nyugodtan írj, – vilmos.mullek@gmail.com- készségesen válaszolok majd!

Nagy Máté

Nagy Máté vagyok, negyedéves villamosmérnök hallgató. Az utolsó félévemet teljesítem a BSc képzésen, és a későbbiekben villamosmérnök MSc képzésen szeretném folytatni a tanulmányaimat.

A közéletben ez idáig sok területen kipróbáltam magam. Az SSSL tagjaként aktívan segítettem különböző rendezvényekkel az elsőévesek beilleszkedését. Rendeztem többek között Gólyatábort, Gólyahetet, Gólyabált, valamint az Első- és Másodéves Táborban tréningeket tartottam a gólyák számára. A Kollégiumi Felvételi Bizottság tagjaként már több mint 2 éve kiveszem a részem a bizottság munkájából. Ez alatt a 2 év alatt 1 évig én töltöttem be az KFB elnöki posztot. Elnökként felügyeltem a bizottság munkáját és összes projektjét, továbbá én tartottam a kapcsolatot olyan különböző szervekkel, mint a KB, az EHK, az UNI-FM Kft., és a Kollégiumok Igazgatóság. Korábban már a Hallgatói Képviseletben is kipróbáltam magam, részt vettem az újoncképzésen, két időszakon át bíráltam pályázatokat, tavaszi tábort rendeztem. Jelenleg a Tanulmányi Munkacsoportban tevékenykedek. Én vagyok az ETT tanszéki referense, aki a tanszékkel tartja a kapcsolatot.

Szeretném a korábbi tapasztalataimat HK képviselőként kamatoztatni. A Kollégiumi Felvételi Bizottságban a kollégiumi felvételi kiírások elkészítésénél megszerzett tudásommal szeretném segíteni a későbbiekben Pályázati Munkacsoport tevékenységét.

A Tanulmányi Munkacsoporton belül a tanulmanyi@vik.hk e-mail címen keresztül beérkező hallgatói kérdések megválaszolását szeretném dinamikusabbá tenni. A beérkező hallgatói kérdések nagy részére a válasz megtalálható a vik.hk weboldalán közzétett gyakori kérdések között. Szeretném a weboldalon közzétett kérdéseket a hallgatók körében népszerűsíteni annak érdekében, hogy a hallgatók minél hamarabb választ kapjanak a kérdésükre. A projektmenedzsmentben megszerzett tudásommal szeretném a HK-s projektek minél előbbi megvalósulását segíteni.

Köszönöm a figyelmedet! Kérlek amennyiben tetszett a jelölőszövegem, támogass a szavazatoddal!

Révész Zoltán

Révész Zoltán Bálint vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató. Idén tavasszal csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, hogy munkámmal segíthessek a hallgatóknak.

Korábban aktívan tevékenykedtem a Simonyi Károly Szakkollégiumban. A SPOT Fotókörben rendezvény- és műtermi fotózással foglalkoztam, míg a MGMT Körben rendezvények szervezését, PR és HR feladatokat vállaltam el. Úgy érzem, hogy az itt szerzett tapasztalataimat a HK keretein belül tudom hasznosítani, illetve szeretnék új készségeket is elsajátítani. A jelenlegi Tisztújítás során lehetőségem volt a műtermi ismereteimet kamatoztatni.

Az egyetemen töltött időm alatt sokszor megfordultam már a HK-ban, és mindig segítettek megoldást keresni a problémáimra. A sok segítség után, amit kaptam, elérkezett az idő, hogy adjak, szeretnék én is segíteni hallgatótársaimnak.

Részt vettem a félév elején induló újoncképzéseken. Ezeken az alkalmakon áthatóbb betekintést nyertem a HK felépítésébe és működésébe. A képzések végére körvonalazódott bennem, hogy a későbbiekben főként a Pályázati Munkacsoportban szeretnék tevékenykedni, ahol a hallgatók és a pályázatok közötti akadályokat szeretném megszüntetni.

A Tanulmányi Munkacsoport keretén belül szeretnék a jelenleg is folyamatosan változó oktatással foglalkozni, törekedve a hallgatók által benyújtott problémák minél optimálisabb megoldására. Ezen kívül a Juttatási Bizottság munkássága iránt is érdeklődöm. Korábban nem tudtam, hogy miként osztják ki az ösztöndíjakat a hallgatók között, de a képzés során sikerült erről is információt szereznem. Szeretném a csoport munkáját segíteni azzal, hogy saját és társaim perspektívájából közelítem meg a problémákat.

Mandátumosként szeretnék aktívan munkálkodni a Hallgató Képviseletben, elsősorban a Pályázati Munkacsoportban. Az említett területek mellett szeretnék belefolyni a szociális pályázatok bírálásának folyamatába is, illetve remélem, hogy jobban megismerhetem a többi munkacsoportot is.

Köszönöm, hogy végigolvastad, és kérlek, támogass a szavazatoddal!

Szatmáry Péter

Szatmáry Péter vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató.

A Hallgatói Képviselethez múlt év tavaszán csatlakoztam. Úgy vélem az elmúlt hónapokban nagyon sokat tanultam: egyre inkább képben vagyok az egyetem és a képviselet működésével, s szeretném az itt megszerzett tudást és képességeket, mint szabályzatok, törvények, aktualitások és technológiák – legjobb képességeim szerint kamatoztatni.

A Hallgatói Képviseleten belül főként PR, tanulmányi, és technikai területen tevékenykedem, illetve szeretnék a továbbiakban is ezekkel foglalkozni.

Tavaly nyár vége óta a technikai felelős posztot töltöm be. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan fejlett, továbbá biztonságos technológiai háttérre tudjon támaszkodni a Hallgatói Képviselet, ami segít a célok, feladatok zavartalan elvégzésében, hogy többet, illetve jobban lehessen tenni a hallgatókért. Célom minimalizálni azon eseteket, mikor a technika ördöge miatt nem tudjuk maradéktalanul ellátni feladatainkat, azaz ennek a szoftveres-hardveres infrastruktúrának a karbantartása, valamint folyamatos fejlesztése, figyelve a legfrissebb technológiai vívmányokat, áttöréseket.

A tanulmányis pályafutásom részeként a hallgatóság érdekeit képviselem kari szakbizottságokban, továbbá tanszéki referensként, ezenfelül válaszolok meg különféle hallgatói kérdéseket, kéréseket az egyes platformokon.

A PR munkacsoport tagjaként szeretném javítani az egyetem és a hallgatóság közötti kommunikációt. Ezen pontot két fő feladatcsoportra tudnám osztani. Alkalmazni a legújabb szociális médiával kapcsolatos trendeket, hogy gyorsan és lényegretörően tudja a Hallgatói Képviselet lekommunikálni a legújabb, kari és egyetemi fejleményeket a hallgatóság számára.
Fontos, hogy a különféle platformok sajátosságaihoz megfelelő képpen tudjunk alkalmazkodni, így az információátadás effektívebben történhessen meg.
Másik célom a kommunikáció hatékonysága mellett a kommunikáció mennyiségének is a javítása. A hasznos információnál csupán a még több hasznos információ a jobb.

Szoboszlai Anna

Szoboszlai Anna vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató.

A Hallgatói Képviselethez 2017 őszén csatlakoztam, és az elmúlt egy évben, mint Kommunikációs Referens tevékenykedtem. Feladatom volt, a PR munkacsoport élén, a hallgatók minél szélesebb körben való elérése és tájékoztatása. Kezeltem a HK kommunikációs csatornáit: a honlapunkat és a Facebook oldalunkat. Emellett megszerveztem a különböző személyes megjelenéseinket, mint az Education és Nyílt Napon való részvétel, tankörlátogatások, gólyatábor és évnyitó.

Részt vettem a Pályázati Munkacsoport munkájában is. Erasmus felelősként én feleltem a kari pályázatok elbírálásáért.

Az elkövetkezendő időszakban Utánpótlás Referensként szeretném segíteni a Hallgatói Képviselet munkáját. Fontosnak tartom, hogy a Képviseletnek folyamatos és jól képzett utánpótlása legyen. Jelenleg az emberek elég ad hoc módon kerülnek egy-egy poszthoz, anélkül, hogy a megfelelő tudásátadás megtörtént volna. A jövőben szeretnék ezen változtatni, hogy az újoncok mire posztra kerülnek, vagy akár csak mandátumot szereznek, rendelkezzenek a szükséges alapvető ismeretekkel.

Ehhez elengedhetetlen, hogy az újoncokat időben felkaroljuk, és a számukra érdekes poszton lévő ember mellett, és őt segítve tevékenykedjenek. Másik fontos pont egy olyan újoncképzés összetétele, ami megadja a kellő alapokat. Ennek kidolgozásába számítok az Utánpótlás Munkacsoport munkájára: szeretném minél több ember tapasztalatát és ötleteit meghallgatni, hogy egy igazán hasznos és tömör képzést tudjunk kidolgozni.

A képzés után sarkalatos pont, hogy a képződők be tudjanak illeszkedni a csapatba, és hogy ne engedjük el teljesen a kezüket. Kezdetben aktívan kell foglalkozni az új emberekkel, hogy mélyebben megismerjük a személyes motivációjaikat és potenciáljaikat, hogy a számukra megfelelő területen tevékenykedhessenek.

A PR munkacsoport munkáját szeretném a továbbiakban is segíteni, valamint úgy átadni, hogy a munka gördülékenyen folytatódhasson. Emellett szeretnék részt venni a különböző személyes megjelenéseink lebonyolításában.

Szeretnék becsatlakozni a Juttatási Bizottság munkájába is. Célom, hogy szociális pályázatok bírálójaként még több hallgatónak tudjak segíteni.

Köszönöm, hogy végig olvastad! Ha eddigi munkámmal, és a mostani célkitűzéseimmel elnyertem bizalmad, akkor kérlek, támogass szavazatoddal!

Varga Balázs

Varga Balázs vagyok, elsőéves mérnökinformatikus BSc hallgató. Idén kezdtem a kari közéleti pályafutásomat. Első félév után elhívtak az Első- Másodéves táborba, ezután amikor lehetőségem nyílt rá jelentkeztem a Hallgatói képviseletbe és a Szent Schönherz Senior Lovagrendbe.

A Hallgatói Képviseletbe a második félév kezdetével jelentkeztem, majd az újoncképzés elvégzése után ajánlották figyelmembe, hogy pályázzak mandátumosnak az idei tisztújításon.

Úgy gondolom, hogy az ilyen korai aktív taggá válás remek lehetőség a saját képességeim fejlesztésére mind a hallgatók segítése, a képzés színvonalának emelése és a kari közélet működtetése terén. Emellett mélyebb betekintést nyernék a különböző munkacsoportok működésébe és segédkeznék ahol szükség adódik.

A Következő időszakban elsősorban a gazdasági referens munkáját szeretném segíteni főként tanulási célzattal. Az elmúlt időszakban vállaltam kisebb-nagyobb gazdasági felelősségeket és szeretném ezt a készségemet magasabb szintre emelni, hogy idővel a referensi pozíciót is elvállalhassam.

Fontosnak tarom a megfelelő mennyiségű és minőségű utánpótlás szervezését, ezért szeretnék segédkezni a PR- és az Utánpótlás Munkacsoport együttműködésében, hogy a Hallgatói Képviselet munkájával jobban tisztában legyenek a kar hallgatói és nagyobb eséllyel jelentkezzenek az újoncképzésre olyanok, akik az egyetem előtti életükben tagjai voltak hasonló szervezeteknek.

Célom, hogy segédkezzek abban, hogy a Hallgatói Képviselet mind munkásságában és gazdaságilag is a lehető leggördülékenyebben működjön, minél több hallgató legyen tisztában a munkásságával és ebből kifolyólag teljesebb képük legyen a saját jogaikról és kötelességeikről a képzésük során.

Köszönöm, hogy elolvastátok rövid bemutatkozásomat, és remélem egyetértetek a fent leírtakkal. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, szívesen válaszolok a bazsi.varga98@gmail.com e-mail címen. Ha egyetértetek a nézeteimmel a Hallgatói Képviselettel kapcsolatban, kérlek támogassátok pályázatom a szavazataitokkal.

Vetési Dániel

Vetési Dániel, Bajusz vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató. A HK választással párhuzamosan pályázok a Kollégiumi Hallgatói Bizottság elnöki posztjára.

A Kollégiumi Hallgatói Bizottság elnökeként feladatom lesz a csapatom és emellett a kollégiumi élet irányítása.

Mint sokan mások, én is a második félévemben kerültem be a Schönherzes közéletbe, kezdetben a Lovagrendben, a Vödörkörben, valamint a Dezsőben tevékenykedtem aktívan. A Lovagrend színeiben kétszer rendeztem Gólyatábort, voltam állomás Gólyahéten, és képeztem is. A harmadik félévemben bekerültem a Schönherz Five-0 csapatába, így jobb rálátásom nyílt a Ház működésére, részt vettem több projektben, valamint én voltam a főrendezője a 2018-as Schönherz Nyári Tábornak. Ezen felül még aktív tagja vagyok a Homárnak, így a pult másik felén is találkozhattok velem.

Fő célom, hogy áthidaljuk a Bizottság és a hallgatók közötti régóta fennálló szakadékot. Ehhez szükséges, hogy a Bizottság működését jóval transzparensebbé, átláthatóbbá tegyük annak érdekében, hogy ha valaki érdeklődik a Schönherz működése iránt, ne lehetetlen feladattal találja magát szemben, hanem egyszerűen érhesse el a számára releváns vagy érdekes információkat, jegyzőkönyveket.

Továbbá szeretném szorosabbra fűzni a Hallgatói Képviselet és a Kollégiumi Bizottság közötti kapcsolatot, aminek az elmúlt időszak tapasztalatai alapján csökkent a minősége. Fontosnak tartom, hogy a közös feladatainkat minél gördülékenyebben tudjuk ellátni, és ennek feltétele a megfelelő partneri viszony ápolása. Ennek alapfeltétele, hogy megválasszanak Hallgatói Képviselőnek, ehhez is szeretném kérni a segítséged, egy szavazat formájában!

Ezen felül szeretnénk a csapatommal a Kollégiumon belüli privát telefon beszélgetéseiteket ténylegesen priváttá tenni, és hangszigetelt ,,telefonfülkéket” létrehozni a Kollégiumon belül. Ezek a mostanában megjelenő open-office workspace-ekben hasonló megoldással lennének kivitelezve.

Szeretnék emellett a költözés közbeni értékek megőrzésére egy megoldást kínálni egy költözési tranzitzóna létrehozásával, ahol ténylegesen megőrzik az értékeiteket.

Ha bármilyen kérdésed van a csapatunkkal vagy a programtervünkkel kapcsolatban, bátran fordulj hozzám! Ha elnyerte a tetszésed a pályázatom, akkor kérlek, segíts a megvalósításban a szavazatoddal!

Vigh Franciska

Vigh Franciska Fanni vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató. Amint lehetőségem nyílt rá, becsatlakoztam a kari közéletbe, nem csak mint a programok résztvevője, de számos rendezvényen tevékenykedtem rendezőként. Idén pedig kipróbálhattam magam főrendezőként is a Gólyakörtén.

A Hallgatói Képviselethez körülbelül fél éve csatlakoztam szociális pályázat bírálóként, ősszel pedig elvégeztem az újoncképzést. Sok tapasztalatot szereztem az elmúlt, közel egy év során a közéletben végzett tevékenységekkel. Most szeretném ezt a tudást kamatoztatni a Hallgatói Képviselet keretein belül is mandátumosként.

Fontosnak tartom, hogy a hallgatók megfelelően tudják képviseltetni magukat az egyetem keretein belül, minden, a képzés elvégzéséhez szükséges segítséget megkapjanak. Szeretném, ha minél több platformon és minél hatékonyabban eljutnának az aktualitások a kar hallgatóihoz, és mindenki még nagyobb bizalommal fordulna hozzánk az esetleges kérdésekkel illetve problémákkal. Azért is szeretném erősíteni tagságommal a HK csapatát, hogy segíthessek hallgatótársaimnak.
7
Az előbb említettek miatt is célom a megfelelő kommunikáció és információáramlás megteremtése a szervezeten belül. Mind a munkacsoportokon belül, mind azok között szeretném, ha a lehető legjobb információátadás valósulna meg, ezzel még hatékonyabbá és gördülékenyebbé téve a feladatok megoldását és a hallgatók tájékoztatását.

Tréningek és csapatépülések szervezésével szeretném fejleszeni a csapatdinamikát, és az emberek egyéni skilljeit. Számos önfejlesztő programon vettem már részt korábban különböző szervezetekben, sikerült némi tapasztalatot szereznem a területen. Tudom, hogy milyen források segítségével tudnék méginkább belemélyedni ezen témákba és továbbadni a megszerzett tudást, ezzel fejlesztve a Hallgatói Képviselet tagjainak együttműködését.

Szerintem sokat segítenének a jelenlegi működésünk jobbá tételében az előbbiekben vázolt projektek. Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat. Ha elnyerte tetszésed a bemutatkozásom és te is hiszel a céljaimban, kérlek támogass a szavazatoddal.

Zelenyánszki Dorottya

Zelenyánszki Dorottyának hívnak, másodéves mérnökinformatikus hallgató vagyok. A Hallgatói Képviseletben tavaly tavasz óta tevékenykedem, október óta pedig mint mandátumos képviselő vagyok a csapat tagja.

Csatlakozásom óta a képviselet számos területébe kapcsolódtam be. Ez leginkább annak köszönhető, hogy nagyon hamar jegyzőkönyvvezető lettem, és így nem csak a HK üléseire, hanem a munkacsoportok üléseire is eljártam, így pedig elsőkörben értesülhettem a lehetséges feladatokról, projektekről. Eleinte alapvetően a PR és a Tanulmányi Munkacsoport munkájában tudtam kipróbálni magam, később pedig a Juttatási Bizottság szociális pályázatokat bíráló csapatának lettem a tagja.

A PR területen többek között tevékenykedtem mind a tavaszi Tisztújítás, mind pedig az őszi Részleges Tisztújítás munkálataiban, a Tankörlátogatás projekt megszervezésében, illetve részt vettem a különböző megjelenéseinken. Ezek a feladatok sokat segítettek, hogy a kommunikációs készségeimet fejlesszem. A Tanulmányi Munkacsoportban leginkább június és augusztus között munkálkodtam a nyári vállalásom keretében, illetve bekapcsolódtam a tanulmányi levelek megválaszolásának folyamatába. Ez utóbbi által sokkal jobban megismertem az egyetemi szabályzatokat, amit a későbbiekben egészen biztosan tudok majd hasznosítani. Mint szociális pályázatot bíráló személy eddig két időszakban bíráltam. Leginkább ennek a keretei között tapasztaltam meg, hogy milyen a hallgatóknak segíteni, mert ezen tevékenység nem csak a bírálást, hanem levél válaszolást, telefonbeszélgetéseket és személyes egyeztetéseket is magába foglal.

Amióta mandátumos képviselő vagyok, különböző egyetemi bizottságoknak is tagja vagyok. Emellett ősszel elkezdtem az előző gazdasági referens munkáját segíteni, és ebbe a posztba beletanulni, megismerni az ezzel járó kisebb-nagyobb feladatokat, felelősségeket. Most január óta pedig, amióta megkaptam a posztot, én látom el a HK gazdasági feladatait.

Amennyiben megválasztanak, mindenképpen szeretnék továbbra is a HK több munkacsoportjában tevékenykedni, mert fontosnak tartom azt, hogy minél változatosabb tevékenységet végezzek a képviseleten belül. Folytatni szeretném a bizottsági munkát, illetve részt vennénk minél több megjelenésünkön. Mindezek mellett pedig szeretnék ismét gazdasági referens lenni. Még nem tevékenykedem olyan régóta ezen a poszton, bőven van még olyan feladat, amiben nem próbáltam ki magam, és olyan kisebb projekt, amit szeretnék megvalósítani. Ilyen például, hogy létrehoznék egy kisebb dokumentumtárat, amiben az összes fontosabb dokumentum, összefoglaló megtalálható, és ami majd segítségére lehet az utódomnak, szeretnék egy olyan rendszert bevezetni, amin keresztül a költéseink és azoknak a dokumentációja sokkal jobban követhető lesz a képviselet számára, illetve mindenképpen javítanék a külső és belső gazdasági kommunikáció jelenlegi formáján.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben egyetértesz a céljaimmal, és szívesen látnál a képviselők között, kérlek támogass a szavazatoddal!