Utólagos késedelmi díj kiírások

A KTH észlelte, hogy algoritmus hibák miatt 2017-től kezdődően nem került kiírásra több lejárt határidejű tartozás miatti késedelmi díj (1400 Ft-os tételek). Ezek a héten kiírásra fognak kerülni, 15 nap helyett legalább 30 napos határidővel.

A múlt héten kaptuk  meg a Jogi Igazgatóság késedelmi díjak utólagos kiírására vonatkozó állásfoglalását, amelyet alább olvashattak:

“[…]a követelés jogszerűségét nem érinti az, hogy a BME nem a TJSZ-ben meghatározott határidőn belül írta elő a fizetési kötelezettséget, az előírt határidők elmulasztása semmiképpen nem értelmezhető akként, hogy az egyetem a követeléseit ezen határidőkön túl nem érvényestheti.  A TJSZ 4. számú mellékletének 2. § (2) bekezdése alapján a térítési díjat a felsorolt esetekben a meghatározott határidőkig, de legkésőbb a végbizonyítvány kiállításának időpontjáig kell kiróni. […]  

A befizetések határideje meghosszabításra került, és a következőképpen alakul: 19600 és az alatti díjak befizetési ideje 05.10, a fölött pedig 06.15, így enyhítve a hallgatói terheltséget.

A kirovás ellen a 007-es kérvényen keresztül tudtok fellebbezni.