Kollégiumi férőhely pályázati kiírás – 2019/20 ősz

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselete (VIK HK) kollégiumi férőhely pályázatot hirdet a 2019/2020 tanév őszi félévére.

A pályázati feltételei

Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. § (1) bekezdése szerinti teljes idejű képzésben részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK végzi a Kollégiumi Felvételi Kiírásban foglaltaknak megfelelően. A Kollégiumi Felvételi Kiírás elérhető a http://vik-hk.bme.hu oldalon. A szociális alapon történő pályázás esetén a bemutatandó igazolások listája, a pontrendszer és a pályázati kiírás a https://szoc.sc.bme.hu címen található meg.

A pályázás folyamata

A https://kefir.bme.hu/ oldalon lehet a pályázatot leadni.

Szociális alapon történő pályázás esetén a KEFIR rendszerben leadott kollégiumi férőhely pályázatban szükséges megjelölni, hogy a hallgató szociális helyzete figyelembe vételét kéri, továbbá szükséges az Egységes Szociális Rendszerben rendszeres szociális ösztöndíj pályázat leadása a Határidők részben megjelölt időpontig. Az Egységes Szociális Rendszer a https://szoc.sc.bme.hu/ oldalon érhető el.

Határidők

2019. július 10. 23:59

Egyéb egyetemi tevékenységgel kapcsolatos beszámolók beérkezési határideje

2019. július 12. 23:59

BSc, BProf, MSc felsőbbéves hallgatók szociális pályázatának előzetes leadási határideje

2019. július 14. 23:59

BSc, BProf MSc felsőbbéves hallgatók szociális pályázatának leadása szociális alapon jelentkezőknek

2019. július 19. 23:59

BSc, BProf MSc felsőbbéves hallgatók jelentkezési határideje

2019. július 23. 23:59

BSc, BProf, MSc felsőbbéves hallgatók szociális pályázatnak hiánypótlási határideje

2019. július 31. 23:59

Külsős MSc-s hallgatók közösségi pont kérelmének beérkezési határideje

2019. augusztus 5. 14:00

Kollégiumi felvételi előzetes eredmény kiértesítési határideje BSc, BProf, MSc felsőbbéves hallgatók esetén

2019. augusztus 7. 23:59

Eljárási hiba esetén a felszólalási kérelem leadása BSc, BProf, MSc felsőbbéves hallgatók esetén

2019. augusztus 9. 23:59

BSc, BProf MSc felsőbbéves végleges eredmény kiértesítési határideje

2019. augusztus 9. 23:59

BSc, BProf, MSc elsőféléves hallgatók szociális pályázatának előzetes leadási határideje

2019. augusztus 12. 23:59

BSc, BProf, MSc elsőféléves hallgatók szociális pályázatának leadása szociális alapon jelentkezőknek

2019. augusztus 18. 23:59

BSc, BProf, MSc elsőféléves hallgatók jelentkezési határideje

2019. augusztus 19. 23:59

BSc, BProf, MSc elsőféléves hallgatók szociális pályázatnak hiánypótlási határideje

2019. augusztus 23. 14:00

Kollégiumi felvételi előzetes eredmény kiértesítési határideje BSc, BProf MSc elsőféléves hallgatók esetén

2019. augusztus 25. 23:59

Eljárási hiba esetén a felszólalási kérelem leadása BSc, BProf, MSc elsőéves hallgatók esetén

2019. augusztus 26.14:00

BSc, BProf, MSc elsőféléves végleges eredmény kiértesítési határideje

A nem a kiírás szerint, vagy a határidő lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül.

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a https://kefir.bme.hu/ oldalon. A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a a https://kefir.bme.hu/ oldalon hozza nyilvánosságra.

Felszólalás

A Határidők részben megjelölt határidőig a hallgató felszólalással élhet a pályázat kiírója felé az előzetes eredmény ellen, kizárólag eljárási hiba esetén, a KEFIR rendszerben leadott űrlap kitöltésével. Amennyiben ennek a pályázat kiírója helyt ad és felvételt nyert volna, úgy a hallgatót férőhelyben kell részesíteni.

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető kérvény leadásával. A hallgató a jogorvoslati jogát a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat X. fejezete biztosítja.

Csatolmányok