Aquincum Institute of Technology 2020/2021 tavasz pályázati kiírás

Pályázati felhívás az Aquincum Institute of Technology 2020/2021. tavaszi kurzusaira

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara a Hallgatói Képviselettel közösen pályázatot hirdet az Aquincum Institute of Technology (AIT) 2020/2021. tavaszi félévének kurzusaira. További információkat az AIT-ről és a képzésről az http://ait-budapest.com/ oldalon találhattok.

Pályázhat a Kar minden alap, mester, osztatlan ötéves és doktori képzésében részt vevő hallgatója. A pályázat elbírálásánál az MSc-s és a legalább 4 lezárt félévvel rendelkező BSc-s hallgatók előnyt élveznek.

Az alábbi kurzusokra jelentkezhetnek a pályázók egy prioritási sor felállításával. A nyertes hallgatók végleges tárgyválasztása a jelentkezők számának és a magyar hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek számának is függvénye lesz.

Az előadásokat on-line kerülnek megtartásra, az amerikai zónaidőknek megfelelően (tehát budapesti idő szerint esti órákban), az alábbi órarend szerint:

A teljesített tantárgyak a képzésbe szabadon választható tárgyként számítanak bele, az alábbi (a kötelező tárgyakkal való tananyagbeli átfedés miatti) kivételekkel:

 • Az Algorithms and Data Structures tárgyat nem vehetik fel az informatikus és a matematikus hallgatók.
 • A Computer Graphics tárgyat nem vehetik fel a mérnökinformatikus hallgatók.
 • A Mobile Software Development tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a Mobil- és webes szoftverek (VIAUAC00) vagy az Android alapú szoftverfejlesztés (VIAUAV21) tárgyat.
 • A Deep Learning tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a Deep learning a gyakorlatban Python és LUA alapon (VITMAV45) tárgyat.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • kitöltött pályázati adatlap (nem szükséges kinyomtatni és aláírni!) a választott tantárgyak megjelölésével:
  • 1-essel jelölve azt a tárgyat, amelyet elsősorban választani szeretne
  • további 1-3 tárgyat 2-essel jelölve, amelyeket abban az esetben hallgatna, ha az elsőként megjelölt tárgy felvételére nincs mód
 • nyelvtudás igazolása (legalább középfokú nyelvvizsga szükséges angol nyelvből)

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere:

 • tanulmányi eredmények (max. 50 pont)

súlyozott tanulmányi átlag (STA) az elmúlt két félévben, max. 25 pont félévenként, az alábbi táblázat szerint:

STA: 3,50–3,79 3,80–3,99 4,00–4,19 4,20–4,39 4,40–4,59 4,60–4,79 4,80–5,00
Pontszám: 0 3 6 10 14 19 25

A beérkezett pályázatokat a Hallgatói Képviselet bírálja el.

A pályázat leadási határideje: 2021. január 24. 23:59

A nyertes pályázókat várjuk az orientációs megbeszélésen is, 2020 január 29-én 18:00 kezdettel.

A pályázat benyújtása:

A kitöltött pályázati adatlapot és a nyelvvizsga igazolását e-mailben szükséges megküldeni a palyazat@vik.hk címre.

Értesítés: Az adatlapon megadott elérhetőségeken.

Kérdéseket Recski András professzor úrnak lehet feltenni a recski@cs.bme.hu e-mail címen.

Csatolmányok