Utazási és konferencia ösztöndíj 2022/2023

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 34. §-a alapján a hallgató adott képzéséhez, tanulmányaihoz kapcsolódó konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvétel, illetve szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek, valamint részvételi díjának támogatására.

 

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester- vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázat által vizsgált időszakban is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján. A pályázat benyújtásával vagy az utazás költésgének támogatására vagy a konferencia részvételi díjának támogatására van lehetőség.

 

Pontrendszer

Tevékenység Pontszám
1.         Konferencián való részvétel
1.1.                   az esemény nemzetközi elismertsége alapján 0 – 20
1.2.                   a szakmai beszámoló alapján 0 – 15
2.         Utazás
2.1.                   az esemény nemzetközi elismertsége alapján 0 – 30
2.2.                   a szakmai beszámoló alapján 0 – 20

 

A pontszámok meghatározása a tevékenység színvonala, illetve szakmaisága, konferencia, versenyek elismertsége és a versenyeredmények alapján történik az ajánlást író egyetemi oktató javaslata alapján.

A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (MŰEPER) keresztül lehetséges, a Határidők bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig a VIK Utazási és konferencia ösztöndíj leadásával.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A pályázati igénylés tartalmazza a pályázó által elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű leírást.

Minden esetben szükséges a részvétel igazolása, ezen felül pedig a pályázó nevére szóló számla, menetjegyek bemutatása és másolatának leadása, illetve az előadással vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő releváns dokumentumok. Továbbá szükséges még egy összefoglaló (min. 750 karakter szóköz nélkül) a verseny vagy az előadás témájával kapcsolatban.

 

A pályázathoz szükséges dokumentumok

 • egy egyetemi oktató írásos ajánlása, amelyben megerősíti a hallgató rendezvényen való részvételének szakmai szempontból való indokoltságát;
 • menetjegyek és az ezekről a pályázó nevére kiállított számla/személygépjármű forgalmi engedélyének másolata a személyes adatokat (C pont) kitakarásával;
 • a kint tartózkodást igazoló hivatalos dokumentum a rendezvény szervezőitől;
 • a megtartott előadás vagy szereplés írásos dokumentumai;
 • részletes szakmai összefoglaló a rendezvényről.

 

Utazási költség címén elszámolható:

 • turista-osztályú repülőjegy, repülőtéri illeték;
 • másodosztályú vasútjegy, illetve távolsági autóbuszjegy;
 • adott országon belüli II. osztályú vasúti, vagy autóbusz költség abban az esetben, ha a rendezvény nem abban a városban van, ahol a repülőtér;
 • személygépjármű üzemanyagköltsége[1].

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázati referens javaslatára a pályázatok elbírálása során a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. Az ösztöndíj összege 100 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra a TJSZ 22. § (4) bekezdése alapján, a kerekítés szabályai szerint. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Az utazás költségeinek támogatása:

 • a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való előadás tartása esetén az utazási költség 2/3-a, de maximum 50 000 forint;
 • a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való részvétel esetén (előadás tartása nélkül) az utazási költség 1/3-a, de maximum 50 000 forint.

A pályázat utólagos finanszírozású, költségfedezet előzetesen nem adható, és nem előlegezhető.

 

Részvételi díj költségeinek támogatása:

 • a konferencia/kongresszus/szeminárium/verseny részvételi díjának maximum 90%-a, de legfeljebb a részvételi díj 3 000 forinttal csökkentett összege;
 • szakmai rendezvényenként elnyerhető maximális összeg: 35 000 forint/fő;
 • amennyiben egy hallgató a pályázat keretében értékelt időszakban több szakmai célú rendezvényen is részt vesz, a pályázónként elnyerhető maximális összeg 50 000 forint/félév, szakmai rendezvényenként leadott külön pályázatok esetében is.

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2022. február 1. – 2022. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának határideje 2022. november 26. 23:59
Javítás határideje 2022. november 28.23:59
Az előzetes eredmény kihirdetése 2022. november 30.
A felszólalás határideje 2022. december 2. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2022. december 4.
Kifizetés időpontja 2022. január 10.
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2022. október 1. – 2023. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2023. március 15. 23:59
Javítás határideje 2023. március 20. 23:59
Az előzetes eredmény kihirdetése 2023. március 28.
A felszólalás határideje 2023. április 1. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2023. április 6.
Kifizetés időpontja 2023. május 10.

 

A pályázaton mindig az aktuális időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül.      A pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel, azonban a pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során csak olyan igazolások benyújtására van mód, amelyeknek a javítás során a bíráló benyújtását vagy javítását kérte.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a https://mueper.bme.hu/ rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

A végleges eredményt a VIK HK a  https://mueper.bme.hu  rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

 

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a      https://mueper.bme.hu/ honlapon.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

[1] Személygépjárművel történő utazás esetén az utazási költség a NAV által meghatározott, beépített motor hengerűrtartalma szerinti alapnorma-átalányból és a kiutazás hónapjára érvényes üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható fogyasztásból, valamint a Google Maps útvonaltervezője által meghatározott legrövidebb útvonalból számítódik: d×[(a/100)×ü+9 Ft/km].

A fentebbi képletben a karakterek a következőket jelölik:

d=távolság (km)

a=hatályos alapnorma átalány (liter/100 km)

ü=hatályos üzemanyag ár

9 Ft/km amortizáció

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/fogyaszt_normak/gjnorma.html; http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak

https://maps.google.com/