Tisztújítás 2023 – indulók

Szavazatod leadására a Neptun rendszeren keresztül van lehetőséged, melyet március 22. 12:00 és március 31. 12:00.
közti időszakban tehetsz  meg.

Adler John David

Adler John David vagyok, negyedéves BProf-os üzemmérnök-informatikus hallgató. Második félévem óta, ahol csak tudtam, részt vettem a közösségi életben. Jelenleg aktív tagja vagyok a Lovagrendnek a Pulcsi és Foltmékörnek illetve, már öregtagja a Szakestnek. Ezen kívül fő rendeztem Csillagtúrát is. Minden közösségi tevékenységeknek az elvégzésekor a hallgatók, és az általuk alkotta közösség támogatása volt a fő célom.

Sacc per kábé 5 hónapja csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, ahol a Kollégium Hallgatói Bizottság elnökeként tevékenykedtem. Az időszak alatt úgy érzem sikerült megtanulni a referensi poszthoz tartozó szükséges tudást.

Kollégiumi referensként továbbra is célomnak tartom, hogy a kollégiumi életszínvonalat a lehető legmagasabbra emeljem. A kollégisták a lehető legjobb módon tudjanak önmegvalósítani és a közösségben tevékenykedni. Fontos számomra, hogy a Schönherz kollégium egy összetartó közösség legyen.

 

Bakondi Gábor

Bakondi Gábor vagyok, a VIK harmadéves, villamosmérnöki szakos hallgatója.

Az egyetemi életem kezdetén is már vonzott a kari közélet a sokszínű rendezvényeken, az öntevékeny körein és a bennük munkálkodó embereken keresztül. A második félévemben döntöttem úgy, hogy a részévé válok én is a közösségnek és csatlakozok az SSSL-hez, ahol azóta is kiemelkedően aktív tag vagyok.

Az eddigi tevékenységeim során számos tapasztalatot és készséget szereztem, amelyeket úgy érzek mind hasznosítani, mind pedig kamatoztatni tudnék a Hallgatói Képviselet tagjaként. Sokat foglalkoztam az egyetemi és tanulmányi szabályok rendszerével, karunk és a kari közélet működésével, amelyek időnként még a tapasztaltabb hallgatóknak is rejtegetnek meglepetéseket.

Célom, hogy közelebb hozzam a hallgatók számára az oktatókat, egyetemi rendszerünk világát és a HK csapatát. Mindemellett szeretném átláthatóvá tenni karunk és a képviselet működésének folyamatait.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat.

 

Csiszár Alex Gergő

Sziasztok!

Csiszár Alex vagyok másodéves mérnökinformatikus hallgató. Mindig is vonzott a közélet, azonban sajnos az első évemben nem sikerült semelyik körhöz sem csatlakoznom. Idén azonban elértem a kitűzött céljaimat, kezdve a HK-hoz való csatlakozással októberben, majd az újoncképzés után belevetettem magam a Simonyi Szakkollégium köreibe is, csatlakozva a Kir-Dev-hez.

Középiskolás éveimben is nagyon vonzott a közösségi élet, így ott is aktív tagja voltam a diákönkormányzatnak, melynek még az elnökségébe is bekerültem, ahol feladataim közé tartozott a pénzügyek kezelése.

Igaz, nem sok ideje vagyok a HK-ban, de ez idő alatt is sikerült betekintést nyernem a tanulmányi-, illetve a pályázati munkacsoport feladataiba, valamint több feladatban is segédkeztem, például az új számítógépek beüzemelésében, valamint azok összerakásában.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben bármilyen kérdés felmerült benned, szívesen válaszolok a hallgatói fórum keretein belül.

 

Held Noémi

Held Noémi vagyok, negyedéves mérnökinformatikus hallgató. Lehetőségem nyílt az elnöki, alelnöki, kommunikációs referensi és PRMCS vezetői pozíciók betöltésére, melyeken keresztül beleláthattam Egyetemünk működésébe, segíthettem hallgatótársaimat.

Az elmúlt időszakban legfontosabb céljaim közt szerepelt a HK működési dinamikájának fellendítése, területeink erősítése, tagjaink készségeinek és képességinek fejlesztése, illetve a rájuk helyezett terhelés egyenletességének biztosítása. Egyaránt fontosnak tartom a Képviseleten belüli, valamint az azon kívüli jó kapcsolat ápolását, megszilárdítását. Nagy hangsúlyt fektettem Karunk pozitív megítélésének erősítésére, a szervezeteinkkel való eredményes kommunikációra, más kari HK-kal, EHK-val, továbbá a kari vezetéssel folytatott sikeres együttműködés fenntartására.

A következő ciklusban új irányok meghatározásán keresztül, a megszerzett tapasztalatok kiaknázásával és a tanulságok levonásával szeretném folytatni a hallgatókért végzett munkámat.

 

Jekkel Patrik Balázs


Jekkel Patrik harmadéves villamosmérnök hallgató vagyok.

Már két éve vagyok jelen a HK életében. Az első évemben még csak a Tanulmányi Munkacsoportban és a Juttatási Bizottságban vettem részt aktívan a projektekben és szociális pályázatok bírálásában. Az elmúlt egy év során a HK egyik Alelnökeként tevékenykedtem, ahol főleg a belső működéssel foglalkoztam és ráláttam az egyetem és a HÖK működésére is.

A következő évben főleg az Oktatási területtel szeretnék foglalkozni, mint Oktatási Referens. Az eddig megszerzett tapasztalataimmal és tudásommal szeretném a hallgatók érdekeit képviselni a bizottsági-, kari- és egyetemi szinteken egyaránt.

Legfőbb célom továbbra is az, hogy minél több hallgatón tudjak segíteni, amit itt a HK-ban teljességgel meg is tudok tenni.

 

Kálmán Zalán Zoltán


Kálmán Zalán vagyok, másodéves villamosmérnök hallgató. Nagyjából egy éve csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez újoncként, nyár óta pedig tanácskozási jogú tag vagyok. Ezen idő alatt volt lehetőségem több területen is kipróbálni magam. Szociális területen a pályázatok bírálásával foglalkoztam kifejezetten sokat, a legutóbbi két időszakban majdnem 400 pályázat bírálása köthető a nevemhez. Tanulmányi területen különböző projektekben vettem részt, és különböző szakbizottságok tagjaként próbáltam érvényesíteni a hallgatók érdekeit. Célom, hogy ezen egy év alatt megszerzett tapasztalatomat kamatoztatva segítsem a Képviselet munkáját mandátumos képviselőként, és folytassam a munkát az eddig megismert területeken.

 

Mester Gyöngyvér

Mester Gyöngyvér vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató.

A 2021-es tavaszi újoncképzésen vettem részt, majd Tanácskozási Jogú Taggá választottak meg. A 2022. áprilisi Tisztújításon indultam el mandátumért és a ciklust a PR Munkacsoport vezetőjeként töltöttem. Leginkább a közösségi média felületeinket és a weboldalunkat kezeltem, plakátokat és posztokat terveztem, és az újoncainkat is bevontam a munkacsoport működésébe.

Emellett a Tanulmányi Munkacsoportban tevékenykedtem leginkább: folyamatosan válaszoltam meg tanulmányi leveleket, segítettem oktatással kapcsolatos projektekben, és részt vettem kari oktatási bizottsági üléseken.

A PR-os kreatívabb feladatok és szociális pályázatok bírálásán felül a jövőben a TMCS-ben szeretnék a legaktívabb lenni. Sok projektötletem van és szeretném, hogy ezt az újoncokkal együtt valósítsuk majd meg, ezzel is segítve az utánpótlást és a HK működését.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, keress nyugodtan, ha van kérdésed!

 

Mészáros Péter

Mészáros Péter vagyok, elsőéves MSc-s mérnökinformatikus hallgató.

A Hallgatói Képviselethez a több, mint 2 éve csatlakoztam újoncként, majd képviselőként. Voltam Külügyi felelős, majd Pályázati Referens, ahol sokrétű feladataim során lehetőségem nyílt mélyen megismerni a pályázati és a képviseleti folyamatokat.

Az elmúlt időszakban nem voltam mandátumos képviselő, de nem távolodtam el a Képviselettől teljesen. A Mérnökinformatikus-képzés Szakbizottságának tagjaként a mérnökinformatikus mesterképzés tárgyadatlapjainak véleményezését végeztem el, és a Pályázati Munkacsoportban az éppen aktuálisan felmerülő számos kérdésben segédkeztem.

Az elkövetkezendő időszakban szeretném újra képviselőként támogatni a HK munkáját és segíteni a hallgatókat, elsősorban a pályázati, tanulmányi, szociális és külügyi területeken.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben elnyertem bizalmadat, kérlek támogass a szavazatoddal.

 

Nagy Levente

Szia!

Nagy Levente vagyok, elsőéves MSC-s mérnökinformatikus hallgató.

A kari közéletbe a SSSL-en keresztül kapcsolódtam be. Tankörseniorként és az SSSL által rendezett események szervezésében segédkeztem, illetve tankörvezetőként is dolgoztam a Gyerekegyetemen.

A Hallgatói Képviseletben tanácskozási jogú tagként kezdtem tevékenykedni, majd mandátumot szereztem az előző tisztújítás során. Külügyi felelősi és EHK delegált pozíciókat is betöltöttem. Az elmúlt időszakban sikeresen megvalósult a külföldi hallgatók számára rendezett University tour, ezen kívül kiegészítő anyagokkal láttam el a tanköri foglalkozásokat. Az EHK-ban szenátus tagságot szereztem, valamint a szeptemberi alakuló ülés óta a Külügyi és Erasmus felelősi pozíciót töltöm be.

Mandátumosként szeretném folytatni a külügyi és Erasmus felelősi pozíciókat, valamint több projektet indítani a külföldi hallgatók segítésére.

Ha bemutatkozásommal sikerült elnyernem a bizalmadat, akkor kérlek, támogass a szavazatoddal!

 

Rajczi Barnabás

Rajczi Barnabás vagyok, harmadéves mérnökinformatikus BSc hallgató.

„Legyen nálunk a legjobb egyetemistának lenni!”. Ez a vízió motivált 2 éve, hogy a Képviselet munkájába becsatlakozzam, és ez vezérel azóta is a feladataim elvégzése során.

A Képviselet tagjaként volt lehetőségem belelátni a rengeteg területünkbe. Részt vettem tanulmányi kérdések megválaszolásában, szociális pályázatok bírálásában, kollégiumi férőhelyeink osztásában és költözések lebonyolításában, ösztöndíjak elbírálásában, rendezvények megvalósításában, tanulmányi bizottságokban a hallgatói érdekek képviseletében, illetve számos megjelenésünk lebonyolításában. Alelnökként ezen felül volt lehetőségem az elnököt feladataiban segíteni, felügyelni és összehangolni a Képviselet színvonalas működését. A megszerzett tapasztalataimmal és munkámmal szeretném a Hallgatóságot a Képviseletben elvégzett munkámmal a továbbiakban is segíteni.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, kérlek, támogass szavazatoddal!

 

Rajtik Dóra Vivien

Rajtik Dóra Vivien vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató.

A második félévem során leképződtem a Lovagrendbe, majd egy évvel később én is a képzők sorát erősítettem. A Hallgatói Képviselet életébe a 2022-es Tisztújítás alkalmával csatlakoztam be, mint Pályázati Referens.

A terület vezetőjeként lehetőségem volt a hallgatókat átvezetni az ösztöndíjak átláthatatlan labirintusán, így megkönnyítve számukra a pályázás folyamatát. A többi területen is aktívan részt vettem különböző projektekben, ezenfelül az oktatási bizottságok munkáját is segítettem és oszlopos tagja voltam a szociális pályázat bírálók csoportjának is.

A következő ciklusban szeretném a Hallgatói Képviselet elnökeként folytatni a hallgatókért végzett munkámat. Kiemelkedően fontosnak találom azt, hogy a Hallgatói Képviselet által végzett feladatok és ezek eredményei kívülről is láthatóak és könnyen értelmezhetőek legyenek, így segítve a közös fejlődést.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat.

 

Seregélyes Viktória

Sziasztok!

Seregélyes Viktória vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató. 2021. ősz óta segítem a Hallgatói Képviselet munkáját.

Kezdetben a Tanulmányi Munkacsoportban levelek megválaszolásával foglalkoztam, nem sokkal később pedig már bizottságokban -Gazdaságinformatikus Szakbizottság, Minőségbiztosítási Bizottság- képviseltem a hallgatókat.

Mandátumosként a rendezvényfelelősi pozíción táboraink, csapatépüléseink lebonyolításáért feleltem. Itt szoros kapcsolatot ápoltam a gazdasági referenssel, aki a rendezvényekhez szükséges anyagiak biztosítását intézte. A két terület közelsége átjárási lehetőséget biztosított, így tavaly szeptember óta gazdasági referensi pozícióban folytattam a munkámat.

Gazdasági referensként a célom az volt, hogy a területet kiterjesszem az összes képviseleti tagra. Ez fél éves pályafutásom alatt jó alapot kapott, nem egyedül foglalkozom az aktualitásokkal, de még vannak ötleteim és motivációm a terület fejlesztésére.

Köszönöm, hogy végigolvastad bemutatkozásom.

 

Smuk András

Szia!

Smuk András, Smuki vagyok, negyedéves infós. A közéletben az SSSL-ben tevékenykedtem pl. BSZ tárgyfelelősként vagy gárdatankörisként G7-en. A 2022-es EMT-ben trénerként bővítettem saját és a résztvevők tudását táborban. Ezen lehetőségek során nagyon sok közélővel kerültem jó viszonyba és hihetetlenül sokat fejlődtem.

A Hallgató Képviseletben közel három éve tevékenykedem 2021 januárjától 2022 áprilisáig Utánpótlás Felelősként, 2022 áprilisa óta Kommunikációs Referensként és 2022 júliusa óta EHK delegáltként.

Fontosnak tartom, hogy a képviselet csapatként működjön együtt, az esetleges problémákat közösen beszélje meg.

Fontosnak tartom továbbá, hogy a Hallgatói Képviselet az értékeit és munkáját megfelelő transzparenciával közvetítse a hallgatóink felé.

Már négy szociális pályázati időszakban vettem részt bírálóként. Ezt a munkát szeretném folytatni, amennyiben az időm engedi.

Ha megtetszettek a terveim és elnyertem bizalmadat az eddigi munkámmal, kérlek támogass a szavazatoddal!

 

Smuk Ferenc

Sziasztok!

Smuk Ferenc vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató.

Fő motivációm a HK-hoz való csatlakozásra a hallgatók támogatása volt, illetve hogy mindenki jól érezze magát az egyetemen. Ezenkívül mindig is érdekeltek az egyetemen zajló háttérfolyamatok.

Első évesként csatlakoztam a Képviselethez, komolyabban viszont csak idén ősszel kezdtem foglalkozni a Képviseleti dolgokkal. Ősszel megválasztottak a Technikai Felelősnek és azóta is ezt a posztot töltöm be, így ezt a posztot a sajátomnak érzem.

Jövőbeli céljaim közé tartozik a HK-ban lévő informatikai rendszerek megújítása, valamit a Képviselet megítélésének és kapcsolatainak javítása. Szeretnék egyúttal új szemszöget is vinni a Képviseletbe, hogy több oldalról tudjuk megközelíteni a problémákat. Fontosnak tartom azt is, hogy az axiómaként kezelt elvekre is vessünk egy pillantást, hogy még mindig helytállóak-e. Úgy érzem, hogy e célokért jobban tudnék küzdeni mandátumosként.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat!

 

Supp György

Sziasztok!

Supp György vagyok, másodéves villamosmérnök hallgató.

Egy éve csatlakoztam a HK munkájába, rögtön újoncként vállalkoztam a Tanulmányi Munkacsoport vezetői posztra. Ezalatt átfogó rálátást nyertem az Egyetem működésére többek között a szakbizottságokon keresztül.

A legfontosabb munkám a tanulmányi levelezés volt – számos egyedi probléma érkezett, melyek sokszor több ember tapasztalatát igényelték a megoldáshoz, de jó pár kétségbeesett hallgatón tudtam így segíteni. Persze a tipikusabb problémákban is jártas lettem, ez jól jött személyes megkereséseknél. A tavalyi jelölésemben az volt a célom, hogy bármilyen kérdéssel fordulhassatok hozzám – úgy érzem, az oktatási területen célba értem.

Mindezek ellenére a következő évben más irányokba is nyitnék, mint mandátumos képviselő – szeretnék a Technikai, a PR és a Juttatási Bizottság területeihez is hozzájárulni.

Köszönöm, hogy elolvastátok rövid bemutatkozásomat, kérlek, támogassátok pályázatom a szavazataitokkal!

 

Szekeres Márton

Szekeres Márton vagyok, elsőéves BSc mérnökinformatikus hallgató a VIK-en.

Fontosnak tartom, hogy aktív részese legyek az egyetemi életnek és ténylegesen hasznos tagja legyek a közösségeknek, amelyekhez tartozom.

A HK és a SPOT programjaiban találtam meg ezeket a közösségeket, emiatt elvégeztem a HK belépő képzését és jelentkeztem a SPOT-ba újoncnak.

Célom az, hogy egy minél akadálymentesebb, segítőkészebb hallgatói közéletet biztosítsak, amelyben az egyetem szervezetei is a hallgatói érdekek mellett állnak ki.

A meglátásom szerint a VIK az egyetemnek központi eleme, a Hallgatói Képviselet pedig a VIK-nek.

Emiatt fontosnak tartom a baráti és hatékony kapcsolatok kialakítását a többi karral, amit ennek a közösségnek hála tudnék megtenni. A HK-ban a Külügyi, EHK és Tanulmányi Munkacsoportok valamelyikén keresztül szeretném segíteni a VIK-es hallgatók életét.

Ha támogatod ezeket az elképzeléseimet, kérlek szavazz rám!

Köszönöm!

Szeki

 

Szkálosi Attila

Szkálosi Attila vagyok, 2022 őszén kezdtem meg tanulmányaimat mérnökinformatikus hallgatóként. Még csak egy féléven vagyok túl, ezért nincsen igazán tapasztalatom, de szeretném megismerni, a kar működését és minél több hasznos tudást elsajátítani róla.

A Schönherzben első félévben megtapasztaltam, hogy kifejezetten jó közösségi élet és erős kapcsolat van a hallgatók között a VIK-en. Illetve úgy látom, hogy megkönnyíti az itt tanulók számára az egyes problémák megoldásait és a kommunikációt az egyetemmel a Hallgatói Képviselet működése. Szeretnék új kapcsolatokat kiépíteni és mások számára is megkönnyíteni a kar és az egyetem működésének megértését.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozó leírásomat. Ha úgy gondolod, hogy támogatnál abban, hogy kipróbáljam magam a Képviselői feladatokban, akkor nagyon örülnék, ha támogatnál, a szavazatoddal.

 

Tóth Gergő

Sziasztok!

Tóth Gergő vagyok, elsőéves mérnökinformatikus hallgató.

Az első félévem során számos kari eseményen vettem részt, amelyek meggyőztek arról, hogy én is részt vegyek az újoncképzésen, és csatlakozzak a HK csapatához. Mindig is vonzott az, hogy segítsek másoknak, és úgy érzem, hogy mandátumos képviselőként tudnék a legtöbbet tenni hallgatótásaimért.

Fontos számomra, hogy a hallgatók minél hamarabb és minél precízebb választ kapjanak kérdéseikre. Célom, hogy a hallgatók megfelelő tájékoztatást kapjanak a számukra elérhető egyetemi juttatásokról, és én is szívesen segítenék, hogy pályázatuk minél hamarabb el legyen bírálva.

Úgy érzem, hogy segítőkészségemmel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy egyszerűbbé tegyem a hallgatóknak a kiigazodást bonyolult egyetemi szabályrendszerben, és segítsem az előrehaladásukat. Nem mellesleg fontos számomra, hogy tudjam képviselni a hallgatók érdekeit is.

Bízok benne, hogy elnyertem a bizalmadat! Nagyon szépen köszönöm, ha támogatsz a szavazatoddal!