Gábor Dénes Egyetem felkérés kutatásban való részvételre

A Gábor Dénes Egyetem sikeresen pályázott a TKP2021-NVA „Tématerületi Kiválósági Program 2021 – Nemzetvédelmi, nemzetbiztonság alprogram” felhívására, melynek keretében a TKP2021- NVA-05 azonosítószámú, „Információbiztonsági komplex kutatási program – lakossági és KKV digitális immunitás, drón adatbiztonság, MI alapú információbiztonsági alkalmazásfejlesztés” című tématerületi kutatás valósul meg.

A projekt célja az információbiztonság-tudatosság növelése egy komplex kutatási program keretében. Az infokommunikációs technológiák rohamos fejlődése nem csupán a digitális jólét megteremtésével jár együtt, hanem egyúttal a polgári lakosság jólétét, kényelmét is elősegítheti. Az információtechnológia azonban egyúttal óriási kockázatot is jelent, amennyiben nem tudatosan használjuk őket, így kiemelt figyelmet kell fordítani a felhasználók digitális immunitásának erősítésére.

A kutatási programban A polgári lakosság digitális immunitásának erősítése, valamint lakossági technológiát használó KKV-k információbiztonsága, annak fejlesztési lehetőségei című alprogram egy empirikus kutatással indul, melynek egyik célcsoportja – a hazai polgári lakosság, valamint a kis és közepes méretű vállalkozások mellett – az informatikai felsőoktatásban résztvevő hallgatók. A kutatás adatgyűjtése online, önkitöltős – a HAIS-Q modell mentén – összeállított kérdőívek kiküldésével valósul meg.

A kérdőív kitöltése megközelítőleg 15 percet vesz igénybe. A kitöltés a Gábor Dénes Egyetem Unipoll felületén valósul meg. A kérdőív online elérését https://neptun.gde.hu/unipoll/Survey.aspx?surveyid=146348126&lng=hu-HU link biztosítja.

A kérdőív kitöltésére 2023. szeptember 30-ig van lehetőség.