Tisztújítás 2024 – indulók

Szavazatod leadására a Neptun rendszeren keresztül van lehetőséged, melyet március 25. 12:00 és április 4. 12:00.
közti időszakban tehetsz  meg.

Bakondi Gábor

Bakondi Gábor vagyok, a VIK elsőéves, villamosmérnök mester szakos hallgatója.

Az egyetemi életem kezdetén is már vonzott a kari közélet a sokszínű rendezvényeken, az öntevékeny körein és a bennük munkálkodó embereken keresztül. A második félévemben döntöttem úgy, hogy a részévé válok én is a közösségnek és csatlakozok az SSSL-hez, ahol azóta is kiemelkedően aktív tag vagyok.

Az eddigi egy éves mandátumom során számos tapasztalatot és készséget szereztem, amelyeket úgy érzek hallgatótársaim javára tudok fordítani. Sokat foglalkoztam az egyetemi és tanulmányi szabályok rendszerével, karunk és a kari közélet működésével, amelyek időnként még a tapasztaltabb hallgatóknak is rejtegetnek meglepetéseket.

Célom, hogy közelebb hozzam a hallgatók számára az oktatókat, egyetemi rendszerünk világát és a HK csapatát. Mindemellett szeretném átláthatóvá tenni karunk és a képviselet működésének folyamatait.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat.

Czövek Soma Attila

Sziasztok!

Czövek Soma Attila vagyok elsőéves BSc-s mérnökinformatikus hallgató.

Idén tavasszal jelentkeztem a Hallgatói Képviselet újoncképzésére, emellett részt veszek a Kir-Dev tanfolyamain is. Az újoncképzés során nagyon megtetszettek a HK feladatkörei, főleg a Tanulmányi Munkacsoporté és a Gazdasági Referensé. Szeretnék része lenni, ennek a jól összekovácsolt, hasznos közösségnek. Célom a hallgatótársaimat segíteni, mindennapi életüket megkönnyíteni, szebbé tenni.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat! Amennyiben elnyertem bizalmadat, kérlek támogass a szavazatoddal!

Fazekas István

Sziasztok!

Fazekas István vagyok, elsőéves IMSc-s mérnök informatikus hallgató.

A Hallgatói Képviselet már a gólyatáborban felkeltette érdeklődésem, és a félév folyamán egyre tisztábbá vált számomra hogy én is szeretnék csatlakozni. Így hát jelentkeztem a képzésre, ami alatt, mikor jobban beleláttam a HK működésébe, eldöntöttem, hogy szeretnék jelentkezni mandátumosnak.

A HK-n belül főleg a Tanulmányi munkacsoport, a szociális pályázatok, illetve a gazdasági részleg érdekel, de a PR sem áll messze tőlem. Gimnáziumban is aktív részese voltam a közösségi életnek, osztály- és iskolaszintű programok szervezésében egyaránt fontos szerepet vállaltam. Szeretek új embereket megismerni, kapcsolatokat építeni, és magamat folyamatosan fejleszteni; valamint úgy érzem, hogy szociális készségeimmel is segítségére tudnék lenni a HK működésének.

Köszönöm szépen, hogy végigolvastátok rövid bemutatkozásom. Amennyiben szeretnétek támogatni képviselőségem, szavazatotokkal tudnátok ebben segíteni.

 

Hegyes József

Sziasztok!

Hegyes József vagyok, elsőéves villamosmérnök hallgató. Habár a kar életében még viszonylag rövid ideje vehetek részt, a HK hivatását már gólyatáborban a magaménak éreztem. Ezen okból kifolyólag részt is vettem a tavaszi újoncképzésen, és igyekszem minél több munkát vállalni az irodában. Egyik ilyen munkám az importálható ZH-naptárkészítés volt.
Középiskolás éveimben, az akkori kollégiumom diákképviseletében (helyi nevén: Sedes) két évig aktív tag voltam. Itt feladataim közé tartozott az újonnan lett kollégisták bevezetése az újféle életmódba, valamint a közösségi programok (például: játékest, ki mit tud).

Célom, hogy minél több területen képviseljem hallgatótársaimat, például a szakbizottságokban. Mindezek mellett szeretném könnyíteni hallgatótársaim egyetemi éveit azzal, hogy problémáikkal bizalommal fordulhatnak hozzám.

Nagyon szépen köszönöm, hogy elolvastátok a bemutatkozásomat, és remélem elnyertem a bizalmatokat.

 

Jekkel Patrik

Jekkel Patrik negyedéves MSc-s villamosmérnök hallgató vagyok.

Már három éve vagyok jelen a HK életében. Az első évemben még csak a Tanulmányi Munkacsoportban és a Juttatási Bizottságban vettem részt aktívan a projektekben és szociális pályázatok bírálásában. Az első mandátumom során a HK egyik Alelnökeként tevékenykedtem, ahol főleg a belső működéssel foglalkoztam és ráláttam az egyetem és a HÖK működésére is. A második mandátumom során már Oktatási Refernsként tevékenykedtem.

A következő évben szeretném folytatni a tevékenységem, mint Oktatási Referens. Az eddig megszerzett tapasztalataimmal és tudásommal szeretném a hallgatók érdekeit képviselni a bizottsági-, kari- és egyetemi szinteken egyaránt.

Legfőbb célom továbbra is az, hogy minél több hallgatón tudjak segíteni, amit itt a HK-ban teljességgel meg is tudok tenni.

 

Kálmán Zalán


Kálmán Zalán vagyok, harmadéves villamosmérnök hallgató. Nagyjából két éve csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez. Majdnem egy évig tanácskozási jogú tag voltam, majd a tavalyi tisztújítás óta mandátumos képviselő. Az elmúlt egy évben a HK egyik alelnökeként tevékenykedtem. Lehetőségem nyílt teljes mértékben átlátni a HK, az egyetem, és a kari közélet működését, segítettem az elnök munkáját, és felügyeltem a képviselet működését. Az elmúlt két évben többek között számtalan szociális pályázatot bíráltam, és különböző szakbizottságok tagjaként próbáltam érvényesíteni a hallgatók érdekeit. Az elkövetkezendő időszakban is az eddig megszerzett tapasztalatomat kamatoztatva alelnökként szeretném segíteni a többi képviselő, és az elnök munkáját.

 

Peresztegi Péter

Peresztegi Péter elsőéves mérnökinformatikus hallgató vagyok.

Eddig a közéletnek jelentős részével nem tudtam azonosulni, kivéve a Hallgatói Képviselettel: a felsőoktatásban jogos az elvárás olyan eljárások iránt, amelyek egyenlő bánásmódban részesítenek mindenkit. Ennek ellenére bármely hallgató bürökratikus zűrzavarban találhatja magát tanulmányai során. Így próbálkozhatnék akármeddig, képtelen lennék szebb tevékenységet elképzelni a jövendőbeli alkotó-művelő-teremtő mérnök hallgatótársaim segítése melletti elköteleződésen kívül.

Őszintén gondolom, hogy célomat – miszerint minden ember számára lehetővé kell tenni az egyéni képességek fejlesztését – mandátumos képviselőként lennék képes leghamarabb beteljesíteni.

Ezen elvek mentén jelentkeztem Szociális Pályázatokat Értékelőnek is a Juttatási Bizottság tevékenységének, illetve a hallgatói pályázati eljárás még inkább dinamikussá tételének reményeben.

Ha érdemesnek tartasz a bizalmadra, kérlek támogass szavazatoddal!

 

Rajczi Barnabás

Rajczi Barnabás vagyok, negyedéves mérnökinformatikus hallgató.

„Legyen nálunk a legjobb egyetemistának lenni!”. Ez a vízió motivált 3 éve, hogy a Képviselet munkájába becsatlakozzam, ez vezérel azóta is döntéseim meghozatalában és feladataim ellátásában.

A Képviselet tagjaként volt lehetőségem résztvenni számos területünk munkájában, de kifjezetten a szociális, tanulmányi, kollégiumi és pályázati területeken tevékenykedtem sokat. Alelnökként lehetőségem volt felügyelni és összehangolni a Képviselet színvonalas működését, kari és egyetemi szociális referensként a hallgatók szociális ügyeiben járhattam el, valamint Egyetemi Hallgatói Képviseleti delegáltként a kari érdekeket képviseletében járhattam el. A megszerzett tapasztalataimmal és munkámmal szeretném a Hallgatóságot a Képviseletben elvégzett munkámmal a továbbiakban is segíteni.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben az a tetszésedet elnyerte, kérlek, támogass szavazatoddal!

 

Rajtik Dóra Vivien

Rajtik Dóra Vivien vagyok, negyedéve mérnökinformatikus hallgató.

A második félévem során leképződtem a Lovagrendbe, majd egy évvel később én is a képzők sorát erősítettem. A Hallgatói Képviselet életébe a 2022-es Tisztújítás alkalmával csatlakoztam be, mint Pályázati Referens, majd az elmúlt egy évben elnökként tevékenykedtem. 

Elnökként legfontosabb céljaim között szerepelt a belső működési stabilitás biztosítása, a hallgatók minél nagyobb fokú elérése és a transzparens kommunikáció. A korábban tapasztalt magas fokú képviselői cserélődésben a ciklus során sikerült csökkenést elérnünk és a különböző közösségi felületeinken kiemelkedően magas hallgatói elérést sikerült generálnunk. Ezenfelül az elődjeim által a karral és más HK-kal kialakított jó kapcsolatot sikerült fenntartanom.

Az eddigi megszerzett tapasztalataimmal szeretném a Képviseletet a továbbiakban is segíteni elnökként, így ismételten be szeretném nyújtani pályázatomat. 

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat.

 

Sebők Bálint

Sebők Bálint vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató. A közéletben már sok helyen találkozhattatok velem. Elsőként a Lovagrendhez csatlakoztam, ahol voltam tankörsenior, seniorszoba, valamint többször rendeztem gólyatábort, és én voltam a 2022/23-as őszi félévben a gólyakocsma főrendezője. Emellett láthattatok még vízipipa kölcsönzéskor, vagy a koli mellett vízipipázva a WTF-fel. Ezek mellett egyik kedvenc közéleti rendezvényem még a Schönherz QPA, ahol tavaly sikerült az Elvonásch csapatkapitányaként elnyerni a kupát.

Fontos számomra, hogy a Schönherz kollégium ne csak egy lakóhely legyen, hanem egy összetartó közösség, otthon.

A közéletben rendezvényről rendezvényre igyekeztem minél nagyobb felelősségű pozíciót vállalni és abból minden tőlem telhetőt kihozni. Úgy érzem, a Hallgatói Képviseletben tudnám legjobban a házban töltött pályafutásom során az álmaimat és ambícióimat véghezvinni.

 

Seregélyes Viktória

Sziasztok!

Seregélyes Viktória vagyok, negyedéves mérnökinformatikus hallgató. 2021. ősz óta segítem a Hallgatói Képviselet munkáját.

Kezdetben a Tanulmányi Munkacsoportban kezdtem el tevékenykedni.

Később mandátumosként a rendezvényfelelősi pozíción táboraink, csapatépüléseink lebonyolításáért feleltem. Itt feladataimból adódóan szoros kapcsolatot ápoltam a gazdasági referenssel. A két terület közelsége átjárási lehetőséget biztosított, így tavaly előtt szeptember óta gazdasági referensi pozícióban folytattam a munkámat.

Gazdasági referensként szerettem volna területet kiterjeszteni az összes képviseleti tagra. Ez fél éves pályafutásom alatt jó alapot kapott, nem egyedül foglalkoztam az aktualitásokkal.

A tavalyi indulásom során alelnökként és pályázati referensként kezdtem meg a ciklust. Célom az volt, hogy a képviselők összefogásában segédkezzek, vezetőségi feladataim ellátásával az elnök munkáját könnyítsem.

Köszönöm, hogy végigolvastad bemutatkozásom.

 

Smuk András

Szia!

Smuk András, Smuki vagyok, ötödéves infós. A közéletben az SSSL-ben tevékenykedtem pl. BSZ tárgyfelelősként vagy gárdatankörisként G7-en. A 2022-es EMT-ben trénerként bővítettem saját és a résztvevők tudását táborban. Ezen lehetőségek során nagyon sok hallgatóval kerültem jó viszonyba.

A Hallgató Képviseletben közel négy éve tevékenykedem. 2021 januárjától 2022 áprilisáig Utánpótlás Felelősként, 2022 áprilisától 2023 áprilisáig Kommunikációs Referensként és 2022 júliusa óta EHK delegáltként. 2023 áprilisa óta töltöm be az EHK Oktatási referens pozícióját. Tevékenységemet továbbra is EHK delegáltként szeretném folytatni.

A következő képviseleti ciklusban kerül sor a rektorválasztásra, amelyből szeretném, ha a hallgatóság és a BME a legtöbbet nyerné a döntéssel. Törekedni fogok egy hosszútávú hallgatói képviseleti stratégia kialakítására, továbbá a sportolási lehetőségek javítására.

Ha megtetszettek a terveim és elnyertem bizalmadat az eddigi munkámmal, kérlek támogass a szavazatoddal!

 

Smuk Ferenc

Sziasztok!

Smuk Ferenc vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató.

Amikor tavaly elindultam mandátumra, akkor a motivációm a hallgatók támogatása volt, illetve szerettem volna, hogy mindenki jól érezze magát az egyetemen, valamint mindig is érdekeltek az egyetemen zajló háttérfolyamatok. Idén szeretném a motivációimat a HK jelmondatával bővíteni, vagyis „Legyen nálunk a legjobb egyetemistának lenni!”.

Első évesként csatlakoztam a Képviselethez, azóta tevékenykedem különféle területeken. Az elmúlt egy évben, mint mandátumos képviselő voltam, a HK Gazdasági Referense és Technikai Felelőse. Tavalyi céljaimhoz hasonlóan, idén is szeretnék új szemszöget vinni a Képviseletbe, hogy több oldalról tudjuk megközelíteni a problémákat. Úgy gondolom, hogy a tavalyi év során sikerült ezen gondolkodásmódommal színesítenem a HK életét, ezért szeretném idén is folytatni a megkezdett munkát.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat!

 

Szalay Gergő

Sziasztok!

Szalay Gergő vagyok, másodéves, mérnökinformatikus szakos Bsc hallgató. A tavaly őszi újoncképzés keretein belül csatlakoztam a HK-hoz és azóta újoncként igyekszem segíteni a Képviselet munkáját. Az elmúlt fél évben betekintést nyertem a Képviselet munkájának minden részébe és készen állok, hogy mandátumosként magasabb szinten folytathassam hallgatótársaim segítését. Egyetemi éveim során magam is rengetegszer tapasztaltam, hogy milyen átláthatatlan tud lenni számos egyetemi ügyintézés és az ilyen esetekben a Hallgatói Képviselet munkatársai minden esetben gyorsan válaszoltak megkereséseimre és elláttak a megfelelő információkkal. Ez motivált engem arra, csatlakozzak a Képviselethez és segítsem, illetve továbbvigyem munkásságukat. Küldetésemnek tekintem, hogy hallgatótársaim számára megkönnyítsem a tájékozódást, valamint segíthessem tanulmányaik problémamentes haladását.

 

Szatmáry Zoltán

Szatmáry Zoltán vagyok, másodéves, mérnökinformatikus hallgató.

A Hallgatói Képviselethez tavaly csatlakoztam. Az elmúlt évben nagyon sokat fejlesztettem készségeimet, és szeretném az itt megszerzett tudást tovább kamatoztatni. A Képviseleten belül főként a tanulmányi, és a technikai területen tevékenykedem, de különböző kisebb projektek által már minden munkacsoportba nyertem betekintést, és segítettem a munkájukat. Jelenleg a Tanulmányi Munkacsoport vezető posztot töltöm be. A tanulmányi területen hallgatói kérdésekre válaszolok, továbbá a hallgatóság érdekeit képviselem kari szakbizottságokban. Az elkövetkezendő időszakban viszont technikai felelősként szeretnék tevékenykedni. Célom, hogy egy olyan technológiai háttérre tudjon támaszkodni a Hallgatói Képviselet, ami segít a feladatok zavartalan elvégzésében, hogy többet, effektívebben és jobban tudjunk tenni a hallgatókért.

 

Szkálosi Attila

Szkálosi Attila vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató. Egy éve csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez. Ez idő alatt volt lehetőségem több területen is kipróbálni magam. 

Elsősorban a Képviselet utánpótlásával foglalkoztam az időszakom alatt. Az újoncképzések megtartása segített kimozdulnom a komfortzónámból. 

Szociális területen nagyjából 40 pályázatot bíráltam az elmúlt egy évben. Jó érzés volt ezzel foglalkozni a tanévek elején. Tervezem még aktívabban folytatni a következő félévekben is.

Az utóbbi egy hónapban jelentkeztem jegyzőkönyv- és emlékeztetővezetői posztra, amit eddig szívesen csinálok.

A Schönherz Kollégiumban lakom mióta elkezdtem az egyetemet. Szerintem kiemelkedően jó az itteni közélet színvonala és a benne rejlő lehetőségek. Képviselőként szeretném majd ennek a működését támogatni.

Célom, hogy ezen egy év alatt megszerzett tapasztalatomat kamatoztatva segítsem a Képviselet munkáját mandátumos képviselőként, és folytassam a munkát az eddig megismert területeken.

 

Tóth Gergő

Sziasztok!

Tóth Gergő vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató. 

Az utóbbi évben Rendezvényfelelősként tevékenykedtem a Hallgatói Képviseletben mandátumosként, melynek keretében elsősorban a HK rendezvényeinek szervezésével foglalkoztam. Emellett lehetőségem volt részt venni a Képviselet több munkacsoportjának munkájában. Részt vettem több projektben is, mint például az OHV kérdőívek kiértékelése, illetve az Importálható ZH naptárak elkészítése. Továbbá tagja voltam a Mérnökinformatikus-képzés Szakbizottságának is.

Az elkövetkező évben a Külügyi területtel szeretnék foglalkozni, hogy minél több hallgatónak tudjak hozzájárulni a sikeres Erasmus-pályázatához. Emellett a külföldi hallgatók érdekképviselete is fontos számomra, és úgy gondolom, hogy a külügy területén tudnék segíteni nekik. 

Bízok benne, hogy elnyertem a bizalmadat! Nagyon szépen köszönöm, ha támogatsz a szavazatoddal!

 

Vas József

Sziasztok!

Vas József harmadéves villamosmérnök hallgató lennék. Idén csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez. Habár tapasztalataim csak a középiskolai DÖK-ből vannak, ahol is diákkapcsolatokért feleltem az intézmény és a tanulók között. Valamint több mint 10 éve vízilabdakapus vagyok. Ahol sokfajta emberrel megismerkedhettem, és megtanultam, hogy csapatban bármit meg tudunk oldani.

Ugyanezzel a lelkesedéssel vágnék bele a HK-s karrierembe.

A HK-ban leginkább engem a külügyi referensi pozíció szólított meg. Segítenék a külföldi tanulmányi programok pályázóinak a pályázat legelőnyösebb beadásában, egyéb lehetőségek felderítésben.

Legfőbb célom, hogy a külföldi diákokat be tudjam vonni az egyetemi életünkbe különböző programokkal. Valamint, hogy megismerhessék egyetemünk és városunk lehetőségeit.

Ha úgy érzed elnyerte a bizalmadat az írásom, megtisztelnél, ha a szavazatoddal engem támogatnál.