Kar Kiváló Oktatója Díj és Kar Kiváló Fiatal Oktatója Díj – 2024

A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatika Karának Hallgatói Képviselete 2008 tavaszán alapította meg a Kar Kiváló Oktatója és a Kar Kiváló Fiatal Oktatója kitüntetést. A kitüntetés célja, hogy a hallgatók ezen díjak által ismerjék el és köszönjék meg az általuk legkiválóbbnak minősített oktatók oktatási tevékenységét.

A Kar Kiváló Oktatója Díj odaítélhető bármely, a Kar hallgatóit oktató és tudományos fokozattal rendelkező, az Egyetemmel és Kar valamelyik tanszékével munkaviszonyban álló oktatónak. 

A Kar Kiváló Fiatal Oktatója Díj odaítélhető bármely, a Kar hallgatóit oktató, legfeljebb 40. életévét betöltött, az Egyetemmel és a Kar valamelyik tanszékével munkaviszonyban álló, valamint legalább BSc fokozattal rendelkező oktatónak.

A díj odaítélésnek menete:

Jelölés
 • A kitüntetésre a Kar bármely hallgatója jelölhet oktatókat.
 • A javaslatok leadása az alábbi kérdőív kitöltésével lehetséges 2024. június 1. szombat 23:59-ig: https://vik.hk/kko-jeloles/
 • A javaslatok a Kiváló Oktató díjakra tartalmazzák a jelölt nevét és tanszékét, az általa oktatott tantárgy(ak)at, továbbá azonos tantárgynevek esetén a szakot is, azt, hogy melyik díjra jelölik, valamint egy néhány soros indoklást.
 • Az indoklás karakterszáma szóközökkel együtt ne haladja meg az 500 karaktert. Az indoklást az oktatóra és nem a jelölő hallgatóra szabottan kérjük megírni.
  • Rossz példa: „Nagyon hálás vagyok neki, mert engem kivételesen kettessel átengedett a legutolsó vizsgán.”
  • Jó példa: „Manci közvetlen a hallgatókkal, a feltett kérdésekre kedvesen és mindenki által érthetően válaszol.”
 • A legutóbbi 3 év díjazottjai nem jelölhetőek!
Szavazás
 • A beérkezett jelöltekre 2024. június 4. (kedd) 12:00-tól lehet szavazni elektronikusan a kko.vik.hk weboldalon 2024. június 18. (kedd) 23:59-ig.
 • Csak a VIK-en aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók szavazhatnak.
 • A Kar Kiváló Oktatója Díj esetén a hallgatók általuk választott 3 oktató között állítanak fel sorrendet, a Kar Kiváló Fiatal Oktatója esetén egy oktatóra van lehetőség szavazni.
 • A Hallgatói Képviselet a kitüntetéseket a szavazás eredménye alapján ítéli oda.
 • A kitüntetések átadására ünnepélyes keretek között, az ünnepi Kari Tanács ülésének keretében kerül sor.
 • A kitüntetést a Hallgatói Képviselet elnöke és a Kar dékánja együtt adja át.

A korábbi évek kitüntetettjei:

2008: Recski András, Levendovszky Tihamér
2009: Selényi Endre, Schlotter Ildikó
2010: Veszely Gyula, Németh Krisztián
2011: Fehér Béla, Szeszlér Dávid
2012: Charaf Hassan, Czirkos Zoltán
2013: Gyimóthy Szabolcs, Dudás Levente
2014: Nagy Lajos, Mann Zoltán Ádám
2015: Szeszlér Dávid, Horváth Gábor
2016: Németh Krisztián, Micskei Zoltán
2017: Czirkos Zoltán, Asztalos Márk
2018: Wiener Gábor, Balázs Barbara
2019: Szeszlér Dávid, Varga Kitti
2020: Csima Judit, Szirmay-Kalos László, Dobra Gábor
2021: Czirkos Zoltán, Csala Péter
2022: Németh Krisztián, Csala Bálint
2023: Szeszlér Dávid, Bilicz Sándor, Varga Kitti Katalin

Csatolmányok