Tanulmányi ösztöndíj korrekció

2010. április 19.

A harmadik kifizetési időpontot követően (április 9.) 15 munkanapon belül van lehetőségetek leadni ösztöndíj felülvizsgálati kérvényt a Neptunon keresztül, ha az ösztöndíjátlagotok változott a vizsgaidőszak óta (mert későn írtak be egy jegyet, vagy a külföldi részképzés esetén csak később fogadták el az előző féléves jegyeidet) és még a harmadik kifizetéskor sem történt meg az ösztöndíj korrekciója.

Beszámoló az elmúlt hónapok történéseiről tanulmányi ösztöndíj témában

2010. március 04.

Több visszajelzés érkezett felénk, hogy gondok vannak a végleges ösztöndíj elvekkel. Kivizsgáltuk teljes mélységében a problémát, és erről szeretnénk beszámolni nektek időrendben.

1. Előző félév előtt, szabályzatnak megfelelően, megszülettek az ösztöndíj elveink:
http://vik.hk/webfm_send/103

Az ösztöndíjosztás elvei a 2009/2010-es tanévre - FRISSÍTVE!!!

2009. szeptember 07.
 
*** VÁLTOZÁS ***

A 2009/2010/2. félévben kezdő MSc. elsőéves hallgatók esetén a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja a mindenkori BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi pontok száma a BME TJSZ-nek megfelelően.

 

*** VÁLTOZÁS ***
 

Tanulmányi ösztöndíjtáblák 2008/2009. tavaszi félév

2009. február 24.

Ösztöndíjban részesül az egyes homogén hallgatói csoportokban lévő hallgatók 40%-a, a 40% határán lévő ösztöndíjindexű hallgatók kapnak ösztöndíjat. Az ösztöndíj minimális és maximális összegét a Hallgatói Képviselet állapítja meg a vonatkozó félévben nyújtott teljesítmények alapján az ösztöndíj keretösszegének figyelembevételével úgy, hogy a minimális és maximális összeg hányadosa legalább 3 legyen.

Ösztöndíj osztás elvei 2009/2010. őszi félév

2009. február 03.

Az ösztöndíjosztás menete

A Hallgatói Képviselet a KTH-tól megkapja a juttatásképes hallgatók a hallgatói információs rendszerben szereplő ösztöndíjátlagait, ez alapján elvégzi a keretek felosztását, meghatározza a minimális és maximális ösztöndíjösszegeket. Ezeket nyilvánosságra hozza a weboldalán és lehetőséget biztosít a hallgatók számára ösztöndíjuk ellenőrzésére. Az első kifizetés az így számolt összegek szerint történik. A Hallgatói Képviselet eljuttatja az ösztöndíj összegeket tartalmazó listát jóváhagyásra a Kar dékánjához, majd kifizetésre a KTH-ba. A hallgatói reklamációkat legkésőbb a harmadik kifizetést követő 15 munkanapig lehet a hallgatóknak beadniuk KTH-ba, ez a határidő jogvesztő hatályú. Ezt követően nincs lehetőség az ösztöndíjösszeg pozitív irányú módosítására. A Hallgatói Képviselet a pontosított adatok alapján elvégzi a szükséges korrekciókat. A további kifizetések, valamint a már megtörtént kifizetések korrekciói ez alapján történnek. A Hallgatói Képviselet eljuttatja az ösztöndíj összegeket tartalmazó listát jóváhagyásra a Kar dékánjához, majd kifizetésre a KTH-ba.

Tanulmányi ösztöndíjtáblák 2008/2009 ősz

2008. szeptember 29.

 

Ösztöndíjban részesül az egyes homogén hallgatói csoportokban lévő hallgatók 50%-a, az 50% határán lévő ösztöndíjindexű hallgatók mindannyian kapnak ösztöndíjat. Az ösztöndíj minimális és maximális összegét a Hallgatói Képviselet állapítja meg a vonatkozó félévben nyújtott teljesítmények alapján az ösztöndíj keretösszegének figyelembevételével úgy, hogy a minimális és maximális összeg hányadosa legalább 3 legyen. Az ösztöndíjösszeg a minimális ösztöndíjátlagtól (ez az az ösztöndíjátlag, amiért már jár ösztöndíj) lineárisan növekszik az ösztöndíjátlag függvényében egy töréspontig. A töréspont homogén hallgatói csoportonként van megállapítva. Az adott homogén hallgatói csoportban a hallgatók legjobb ösztöndíjátlagot elért 5%-ának a minimális átlaga képezi a töréspontot. A töréspontot meghatározó ösztöndíjátlag felett az ösztöndíjösszeg az ösztöndíjátlag függvényében lineárisan növekszik, azonban annak meredeksége a töréspont alatti egyenes meredekségének 0,5 szöröse.

Oldalak