Balhási Zalán

Elnök

Kari Tanács tag Kari Tanulmányi Bizottság póttag Oktatási Bizottság tag Kari Kitüntetési Bizottság tag Kari Felvételi Bizottság tagja Tisztségviselő