Balhási Zalán

Elnök

Mandátumos Kari Tanács tag Kari Tanulmányi Bizottság póttag Oktatási Bizottság tag Kari Kitüntetési Bizottság tag Kari Fegyelmi Bizottság tag Kari Felvételi Bizottság tagja Gazdasági Bizottság póttag