Önköltséges hallgatók rendkívüli szoc ösztöndíja

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szociális Bizottság és a Kancellária pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályazt (TJSZ) 23. § alapján a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók segítése érdekében.

A pályázat célja

Az Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíj pályázata az önköltséges és költségtérítéses költségviselési formával rendelkező hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben részt vevő önköltséges vagy költségtérítéses képzési formában részt vevő, a TJSZ 15.§ (1) bekezdés b) pontjába nem tartozó hallgatója.
A pályázatot a szociális helyzet váratlan romlását megalapozó esemény(ek) bekövetkeztét követő fél éven belül lehet benyújtani. A pályázat a félév során aktív hallgatói jogviszony esetén bármikor benyújtható. Egy félévben, egy pályázó több érvényes pályázatot is leadhat, amennyiben több esemény is indokolja ezt, de eseményenként csak egyet.

Elbírálás alapelvei

Az elnyert, egyszeri ösztöndíj nagyságát a TJSZ 23.§ (6) bekezdése szerint Szociális Bizottság állapítja meg a Kancellária egyetértésével a TJSZ 3. számú mellékletében rögzített pontrendszer alapján.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

Szükséges az elektronikusan kitöltött pályázati adatlap, valamint a hozzá kapcsolódó igazolások leadása az Egyetemi Hallgatói Képviselet irodájában (K épület 1. emelet 61.) fogadási időben. A pályázathoz szükséges igazolások listáját a TJSZ 3. számú melléklete tartalmazza.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az elnyert egyszeri ösztöndíj nagyságát a Szociális Bizottság állapítja meg. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. Határidők A hiánytalan pályázat leadására a 2018/19/2 félévben legkésőbb 2019. június 17-ig van lehetőség azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázatot a szociális helyzet váratlan romlását megalapozó esemény bekövetkeztét követő fél éven belül kell benyújtani az Egyetemi Hallgatói Képviselet irodájában. A határidőt követően leadott, vagy a határidőig, de hiányosan leadott pályázatok elbírálására csak a 2019/20. tanév őszi félévében van lehetőség.

Eredmény

Az eredményről a Szociális Bizottság a döntést követő 5 munkanapon belül a megadott e-mail címen értesíti a pályázót.

Adatvédelem

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján a Szociális Bizottság az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvény leadásával.