Tisztújítás 2021 – jelölőszövegek

Balhási Zalán

Balhási Zalán vagyok, elsőéves MSC-s mérnökinformatikus hallgató. A VIK-es közéletben Lovagrendi kereteken belül tankörseniorkodtam, különböző rendezvények szervezői feladatait láttam el, illetve a Gyerekegyetemen lehetőségem nyílt felső tagozatos gyerekekkel is foglalkozni.

Körülbelül két éve csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, ahol Oktatási referensként, majd az elmúlt évben Elnökként tevékenykedtem. Első – nagyobb kihívást jelentő – feladataim közé tartozott a Digitális Technika tantárgy gyakorlatai megszüntetésének megakadályozása.

A Tanulmányi munkacsoport vezetőjeként lehetőségem volt minden – tanulmányokat érintő – hallgatói problémakörrel foglalkozni: A Kari Tanulmányi Bizottságba delegált hallgatóként minden héten képviseltem a hallgatói érdekeket a kérvények elbírálása során, folyamatosan egyeztettem karunk oktatási dékánhelyettesével. Karunk oktatóival is tartottam a kapcsolatot, mely során nemegy kritikus helyzetre sikerült megoldást találni. A munkacsoportban számos projekttel foglalkoztam, úgy mint a Mintatanterv-felülvizsgálat, Jegyzetek felülvizsgálata, MSc-s órarend tömbösítése, demonstrátorok helyzete és az IMSc ösztöndíj rendszere. A felülvizsgálatok esetében közreműködtem a hallgatói válaszok alapján készült többszáz oldalnyi kivonat elkészítésében, melyeket felhasználva szorgalmazzuk a további reformokat.

Elnökként számos célt tűztem ki magam elé: A HK-nak számtalan másik szervezettel kell kapcsolatot ápolnia és együtt dolgoznia. Az elmúlt évben sikerült a korábbinál jóval erősebb és őszintébb viszonyt kialakítani a nyitottság elve mentén, rendszeres kommunikáció segítségével. A kari vezetéssel fennálló a szoros kapcsolatot megőriztem, miközben más kari HK-k, az EHK vezetésével, illetve a kari hallgatói alrendszerünkhöz tartozó szervezeti vezetőkkel a korábbinál közvetlenebb kapcsolatot alakítottam ki. Irányításom mellett bevezettünk és eredményesen használunk egy feladatkövetőrendszert is, amely jelentősen megkönnyítette a több, mint tíz területünk alá tartozó feladatok rendszerezését.

Fontos előrelépés volt a szervezetünk életében, hogy a tudásátadás folyamatát sikerült szervezett keretek között lebonyolítani. Ezen HK Percek hozzájárultak ahhoz, hogy a folyamatosan hozzánk csatlakozó képviselők, illetve régi tagjaink közös tudásalapra tudjanak építkezni. Kiemelendő, hogy kezdeményezésemre biztosítottá vált a megfelelő segédanyagok közzététele, így üléseink és beszámolóink könnyebben érthetővé váltak hallgatóink számára.

A távoktatás okozta nehézségek ellenére az ülésstruktúra módosításán, saját szavazórendszer bevezetésén túl a HK ülésen résztvevők számát is sikerült állandó jelleggel megemelni, melyhez hozzájárult az online ülések nyílttá tétele is. A távolléti munka ellenére irodánk számítástechnikai eszközparkjának frissítése és személyesebbé tétele is megvalósult. A szűkös lehetőségek ellenére virtuális és fizikai csapatépüléseink is voltak szép számmal, miközben a visszacsatolási rendszerünk fejlesztése is elindult.

A következő ciklusban szintúgy elnökként szeretném folytatni a hallgatókért végzett munkámat. Fő célom a jelenleg jól működő területek erősítése, az elmúlt időszakban kialakított tevékenységek megszilárdítása, jógyakorlatok kialakítása. Bízom benne, hogy a már megszerzett tapasztalat kiváló táptalajt biztosít majd ehhez. Fontosnak tartom, hogy érezzétek, egy közösség vagyunk, melynek érdekei nem csak a karon, de az egyetemen is a VIK méretének megfelelő módon jussanak érvényre a továbbiakban is.

Köszönöm, hogy végigolvastad a bemutatkozásomat. Kérlek, ha Te is egyetértesz a fent leírtakkal, akkor támogass szavazatoddal!

Csábi Eszter Zsófia

Csábi Eszter Zsófia vagyok, ötödéves mérnökinformatikus hallgató.

A Hallgatói Képviselethez, mint mandátumos, 2018 őszén csatlakoztam, de már előtte is aktívan részt vettem a munkában, mint szociális pályázat bíráló. Első mandátumos évem első felében utánpótlás felelősként végeztem az újoncok toborzását és a képzések szervezését. Továbbá a Gólyakörtén való megjelenésünket bonyolítottam le.

Ezt követően a 2019 tavaszi rendes Tisztújítás után a szociális referensi pozícióval bízott meg a képviselet. Sokat tanultam erről a területről, hiszen friss referensként nekem kellett megszerveznem a nyári időszakot, valamint betanítani az újonc bírálókat. Egy évig vittem ezt a posztot, ez alatt az idő alatt átfogóan sikerült megismerkednem a szabályzati hátterével ennek a területnek. A külső szociális bizottság, valamint később az egyetemi szociális bizottság tagjaként is az egyetemi szinten felmerülő kérdésekbe beleláttam, aktívan segítettem a bizottság munkáját.

2019 október végén lettem az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe delegált tag. Az első évemben több területtel is mélyebben foglalkoztam. Főként a szociális terület témái érdekeltek a legjobban előző referensi posztomból adódóan, de emellett a pályázati, valamint a kollégiumi terület volt, ami megfogott. Idén januárban kollégiumi referensként kaptam bizalmat az egyetemi képviselettől. A járványhelyzet ellenére sikeresen megbirkóztunk a kollégiumi felvételi lebonyolításával. A következő időszakban tervezem befejezni az eddig elkezdett projekteket, valamint új fejlesztéseken gondolkozni a bizottságokkal. Ezek között szerepel a kari házirendek helyzetének rendezése, fantomlakók kérdésköre, a fegyelmi szabályzat frissítése, valamint sok egyéb projekt, ami a kollégiumi területen a nagymértékű cserélődés miatt nem ért révbe.

Továbbra is szeretném folytatni a munkát az Egyetemi Hallgatói Képviseletben, valamint kari szinten is szeretném az elénk gördülő akadályok megoldásából kivenni a részem. A területeken szerzett ismereteimmel, valamint a képviseleti tapasztalatommal sokat tudnék még tenni a hallgatóinkért.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben kérdés merült fel benned ezzel kapcsolatban, írj kérlek, a csabi.eszter@vik.hk email címre. Ha szimpatikusnak találod az elképzeléseimet és az eddigi munkámat, akkor pedig kérlek támogass szavazatoddal!

Günter Dalma Mária

Sziasztok!

Günter Dalma vagyok, másodéves mérnökinformatikus szakos hallgató.

A villanykari közéletbe második félévemben csatlakoztam be, a Szent Schönherz Senior Lovagrendnek azóta is aktív tagja vagyok. Jelenleg többek között tankörseniorként és az utánpótlásképzésben tevékenykedem, de az őszi félév során részt vettem néhány rendezvény lebonyolításában is (pl. Gólyahét). A későbbiekben a Lovagrendben szerzett tapasztalataimat szeretném mandátumosként is kamatoztatni.

A Hallgatói Képviselethez az őszi újoncképzés során csatlakoztam. A képzésen megismertem a szervezet működését és az ebben rejlő lehetőségeket, majd bepillantást nyerhettem a munkacsoportok tevékenységébe, több projektbe is becsatlakoztam.

Azóta főként a Tanulmányi Munkacsoportban tevékenykedem. Az egyik jelenleg futó projektem a Természettudományi Kar által oktatott tárgyak felülvizsgálata, ahol célom, hogy minél több problémát feltárjunk, és kísérletet tegyünk javításukra, hogy a karunkról kikerülő mérnökök minél hasznosabb természettudományi alapismeretekkel rendelkezzenek. Jelenleg segédkezem az Egészségügyi mérnök mesterképzés, oktatók által végzett felmérésében is, valamint ebben a félévben az Űrmérnök-képzés Szakbizottságának és a Minőségbiztosítási Bizottságnak is delegáltja lettem. Emellett rendszeresen válaszolok a tanulmanyi@vik.hk-ra érkező levelekre is. Későbbi projektjeim során arra szeretnék törekedni, hogy az oktatást minél jobbá, korszerűbbé tegyük, ehhez pedig elengedhetetlennek tartom a hallgatók véleményének rendszeres felmérését. Továbbá szeretném, hogy minél gördülékenyebben történjen a tanulmányi levelezés, mihamarabb választ kapjanak kérdéseikre a hozzánk bizalommal forduló hallgatók.

Mandátumosként a Tanulmányi Munkacsoport vezetői posztját szeretném betölteni. Feladataim közé tartozna a munkacsoport összefogása, a projektek felügyelete, a tanulmanyi@vik.hk-n történő levelezés koordinálása, valamint a mindenkori Oktatási referens munkájának segítése.

Ezen felül jelentkeztem szociális pályázat bírálónak is, hogy a hallgatóknak ezúton is segítséget nyújthassak. Szeretném megismerni más munkacsoportok működését is, mélyíteni a tudásomat és minél szélesebb körben tapasztalatot szerezni.

Köszönöm, hogy elolvastad bemutatkozásomat!

Hargitai Tamás

Sziasztok!

Hargitai Tamásnak hívnak, már ötödéves mérnökinformatikus szakon tanuló mesterhallgató vagyok. Véleményem szerint a Hallgatói Képviselet tölti be az egyik legnagyobb szerepet a hallgatók mindennapjaiban, így rendkívül fontos, hogy könnyen elérhetőek, illetve szakmailag felkészültek legyünk.

2017 óta veszek részt aktívan karunk közösségi életében, 2020 áprilisa óta megválasztott mandátumos képviselő vagyok. Az elmúlt négy évben két területtel foglalkoztam kiemelten, ezeket mutatom be alább.

4 éve csatlakoztam a Kollégiumi Felvételi Bizottsághoz, ahol 3 éve a házmesteri pozíciót töltöm be. Ebben az időszakban lehetőségem volt egy komplex rendszer megismerésére, a hallgatói érdekek képviseletére kollégiumi területen, továbbá szervezési és vezetői képességeim nagy mértékű fejlesztésére. Jelenleg a következő vezetőség betanításával, mentorálásával foglalkozom. Az évek során több ezer hallgatóval kommunikáltam, így pontosan látom és értem a hallgatók problémáit, kérdéseit. Emellett megbízhatónak és lelkiismeretesnek tartom magam, így a feladataimat precízen, kellő odafigyeléssel tudnám megoldani.

Ezen felül 8 félévet szociális pályázatok bírálásával is foglalkoztam. Többször ért az a megtiszteltetés, hogy a bizottságban külön jutalmazták, elismerték a munkámat. Az elkövetkezendő időszakban az eddig megszerzett tapasztalataimat, illetve problémamegoldó, menedzselési ismereteimet szeretném kamatoztatni a Képviseleten belül. Megválasztásom esetén a Juttatási Bizottság, illetve a Tanulmányi Munkacsoport szerves tagja kívánok lenni, és a kollégiummal kapcsolatos ügyek megoldásában is nagy szerepet szeretnék vállalni. A Hallgató Képviselet munkájában, döntéshozói folyamataiban a továbbra is nagy hangsúllyal, és hatáskörrel tervezek részt venni.

Úgy vélem, hogy a korábbi tapasztalataim és a magas motiváció alkalmassá tesz mandátumos hallgatói képviselői pozíció betöltésére.

Ha elnyerte a jelölőszövegem a tetszésedet, kérlek tisztelj meg a szavazatoddal! Köszönöm szépen!

Held Noémi

Held Noémi vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató.

Egyetemi tanulmányaim első évében a legtöbb kari közösségi eseményen aktívan részt vettem, a különböző körök iránt is ekkor kezdtem el érdeklődni. A Lovagrend hangulata nagyon hamar magával ragadott, így a Seniorképzésen való részvétel sem volt kérdéses számomra. A Hallgatói Képviselet is hasonlóan magára vonta a figyelmem, ahova szintén tavaly tavasszal csatlakoztam.

Víziónkkal – mely szerint “Legyen nálunk a legjobb egyetemistának lenni!” – könnyen tudtam azonosulni, hiszen – a pandémia okozta helyzetben is – hallgatótársaink egyetemi éveinek megkönnyítésén dolgozunk.

Tevékenykedésem tanulmányi munkacsoporti tagként kezdtem meg, tanulmányi levelek és gyakran ismételt kérdések (GYIK projekt) megválaszolásával, valamint különböző eseti ügyekkel foglalkoztam. Már újoncként is volt alkalmam kisebb-nagyobb projektek megvalósításában segédkezni, szakbizottságokban képviselni a hallgatói érdekeket, így egyre jobban elmélyedtem a képviseleti feladatokban.

Az idei tanévtől a Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagjainak sorát erősíthetem. A tankörlátogatás alkalmával sok új és lelkes hallgatótársammal ismerkedhettem meg, ami ambícióimat tovább növelte. Jelenleg a Képviselet Kommunikációs Referense és PR Munkacsoport vezetője vagyok. Lehetőségem nyílt különböző – kari és egyetemi szintű – rendezvényeken részt venni, azok szervezésében közreműködni. Mindennek köszönhetően mélyebben beleláthattam Karunk működésébe.

Az elmúlt év tapasztalásainak és kihívásainak köszönhetően úgy érzem, felkészültem mindazon feladatokra és megoldandó problémákra, melyek mind a hallgatóság, mind a Képviselet előtt állnak ebben a viharos időszakban.

Sajnálatos módon azt tapasztaltam, hogy az átlag hallgató nincs tisztában azzal, milyen feladatokat látunk és milyen eredményeket érünk el a hallgatóság érdekében. Terveim közt szerepel egy olyan felület létrehozása, melynek köszönhetően hallgatótársaink jobban beleláthatnak tevékenységeinkbe, továbbá visszajelezhetnek a rólunk alkotott véleményükkel kapcsolatban. A Tisztújítást követő időszakban szervezetünk belső működésének megkönnyítésével, a Karral való kapcsolattartással szeretnék közvetlenül foglalkozni. Legfontosabb céljaim között szerepel – a hallgatói érdekek érvényesítésén felül – a belső működés meggyorsítása, illetve az eredményorientált munkakultúra nyomatékosítása.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben kérdés merült fel benned, vedd fel velem a kapcsolatot a held.noemi@vik.hk e-mail címen keresztül. Ha szimpatikusnak találod elképzeléseimet és eddigi munkámat, kérlek, támogass szavazatoddal!

Józsa György Bence

Józsa György Bence vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató. Az elmúlt évben a Hallgatói Képviselet tanulmányi munkacsoportját segítettem munkámmal, és most mandátumos képviselőként szeretnék hozzájárulni, hogy a VIK-en legyen a legjobb egyetemistának lenni.

Elsőévesként jelentkeztem a Szent Schönherz Senior Lovagrendbe, ahol főként tankörseniorként és szobamentorként segítettem a hallgatóknak. Ezen felül különböző rendezvények (Gólyabál, Gólyahét) szervezésében is részt vettem, és képviseltem az VIK-et az Educatio kiállításon is.

A Hallgatói Képviseletben munkámat a tanulmányi munkacsoportban kezdtem, ahol az akkor kezdődő távoktatás problémáival foglalkoztam először. A munkacsoport tagjaként lehetőségem volt igen sok tanulmányi hallgatói problémával foglalkozni, illetve különböző projekteket is elvállaltam. A későbbiekben pedig a Kar hallgatóit képviseltem az Egészségügyi Képzés Szakbizottságának tagjaként.

Tanulmányaim során több tárgyból is vállaltam demonstrátorságot, így lehetőségem volt az egyetemi oktatás másik oldalába is belelátni, látni az oktatók problémáit is. Céljaim között szerepel a hallgatók és oktatók közötti kommunikáció javítása. Úgy gondolom, hogy a két oldalon szerzett személyes tapasztalat miatt egyedi szemszögből látom a csoportok közötti konfliktusokat, amellyel közelebb hozhatom a feleket az egyetértés felé.

IMSc-s hallgatóként célom a program javítása, egységesítése. A jelenlegi rendszer az elmúlt másfél évben jelentősen javult, azonban még mindig vannak olyan problémái – például az órarendek flexibilitásának kérdése, vagy akár a specializáció utáni eltérő követelmények – amelyek megoldásra várnak.

Mandátumos képviselőként arra fogok törekedni, hogy a Kar hallgatói számára a Képviselet működése transzparensen történjen, láthassák, hogy pontosan mit csinálnak a képviselők, milyen projektek futnak a HK-ban.

Köszönöm, hogy végigolvastad a bemutatkozásomat. Ha bármilyen kérdésed lenne felém, a jozsa.gyorgy@vik.hk címen megtalálsz. Ha tetszett a pályázatom, kérlek támogass a szavazatoddal!

Koren Zoltán

Koren Zoltán vagyok, harmadéves villamosmérnök hallgató. Lassan másfél éve, hogy csatlakoztam a Hallgatói Képviseletbe, már a kezdetek óta érdekelt a HK oktatási területe. Az elmúlt egy évben Oktatási referensként tevékenykedtem a képviseleten belül.

A képviseleti tevékenységeken kívül aktív tagja vagyok a Szent Schönherz Senior Lovagrendnek. Többször rendeztem Gólyatábort, Gólyahetet, illetve idén a Seniorképzésen is már másodjára veszek részt képzőként. Tankörseniorként, illetve különböző konzultációk megtartásával többször is tudtam segíteni az elsőéveseket a tanulmányaikban, valamint seniorként a kari közéletbe való beilleszkedésben.

Oktatási referensként a tanulmányokat érintő hallgatói problémák széles spektrumával foglalkoztam. Minden héten a Kari Tanulmányi Bizottság hallgatói delegáltjaként képviseltem a különböző hallgatói érdekeket a kérvények bírálásakor, illetve karunk oktatási dékánhelyettesével folyamatosan egyeztettem az oktatást érintő aktualitásokról. Létrehoztuk az OMR (Oktatás Monitoring Rendszer) nevezetű felületet, hogy a hallgatói kérdéseknek és visszajelzéseknek egy új platformot kínáljunk, ahol a hallgatók különböző kategóriákba sorolhatják be megkereséseiket. Egy évvel ezelőtt olyan célokat fogalmaztam meg a Tanulmányi Munkacsoporttal kapcsolatban, hogy hallgatók által elérhető anyagokat hozzunk létre, ahol különböző témákban igyekszünk a bennük felmerülő kérdéseket megválaszolni. Ennek a gondolatnak a gyakorlati megvalósítása lett a Gyakran Ismételt Kérdések projekt, amelynek keretein belül körülbelül 300 gyakran feltett kérdésre adtunk választ és a Kérvényminták projekt, ahol a különböző Neptun kérvények leadásához készítettünk útmutatást és leírást. Ezen felül több hasonló célú jelenleg is futó projektünk van.

A távolléti oktatás egy teljesen ismeretlen terepet jelentett mindenki számára, az ebből fakadó problémák nagyságrendekkel többször fordultak elő, mint azt jelenléti oktatás során megszokhattuk. Rendszeresen tartottam a kapcsolatot a tantárgyak oktatóival, számos alkalommal sikerült megoldást találni jelzett problémákra. A különböző kari szabályzások megalkotásában is aktívan részt vettem, hogy a hallgatói érdekek és szempontok is megjelenjenek, ne szülessenek a hallgatók számára hátrányos határozatok. A hallgatói véleményeket több esetben is felmértük kérdőíveinkkel, amelyek eredményeit a kari vezetéssel átbeszélve tudtunk a távoktatás minőségén javítani.

Az elkövetkezendő időszakban ismételten Oktatási referensként szeretném folytatni a tevékenységeimet, immáron egy teljes távolléti oktatásos év tapasztalataival gazdagabban. A közeljövőben aktuálissá váló új mintatanterv elkészítésében szeretnék közreműködni. Célom, hogy a hallgatói igényeknek megfelelő tantárgyi reformok valósuljanak meg. A képzés revíziója mellett nagy hangsúlyt fektetnék továbbra is a különböző eseti hallgatói problémák kezelésére is, hogy az oktatásunk minősége a VIK nevéhez méltó maradjon.

Ha szimpatikusnak találod az elképzeléseimet és az eddigi munkámat, akkor kérlek támogass a szavazatoddal!

Kovács Marcell

Kovács Marcell vagyok, harmadéves mérnökinformatikus iMSc programos hallgató.

Két éve, 2019 tavaszán csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, ám most szeretnék először elindulni mandátumért. Az évek alatt több szerteágazó dologgal is foglalkoztam, minden területbe próbáltam belelátni, hogy minél több tapasztalathoz jussak az egyetem és a Hallgatói Képviselet felépítéséről és munkájáról, hogy minél jobban segíthessem én is a hallgatók tanulmányait, munkáját és életét az egyetemen. Először a PR munkacsoportban tevékenykedtem, viszont most már inkább a Tanulmányi munkacsoport munkáját segítem, jelenleg a Gazdaságinformatikus-képzés Szakbizottság tagja vagyok. Ezen kívül tagja vagyok az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének a diákszervezetének a Youth Councilnak, ahol jelenleg főleg a fiatalok digitális és pénzügyi tudásának felmérésével és fejlesztésével foglalkozom.

Fontosnak találom, hogy az egyetem olyan tudással és diplomával vértezze fel a hallgatóit, hogy mikor végeznek képesek legyenek helytállni a piac viszontagságai között. Rendkívül támogatom a Kar vízióját, hogy vigyünk üzleti gondolkodást az egyetem felépítésébe, kapcsolataiba és a képzéseibe, úgy gondolom, hogy ez a megközelítés még értékesebbé tenné a BME VIK diplomáját és végső soron ez a hallgatók legfontosabb érdeke, hiszen ez határozza meg munkaerőpiaci helyzetüket a jövőben leginkább. Szerintem én képes vagyok arra, hogy ezeket a folyamatokat támogassam az egyetem falain belül, szem előtt tartva azokat, akik miatt az egyetem egyáltalán létezik, a hallgatókat, hiszen az egyetem legfőbb célja az, hogy művelje, oktassa és felkészítse diákjait a felsőoktatásban való részvételük utáni évtizedekre. Az egyetemen sokan jó irányba hajtják ezt a tervet, ám úgy gondolom a hallgatók érdekeit leginkább egy hasonló gondolkodásmóddal rendelkező hallgató tudja képviselni „e pluribus unum”, vagyis „egy a sokból”, aki átlátja a diákok mindennapjait, viszont van tapasztalata ahhoz, hogy ezt az irányt támogassa és én erre szeretnék kérni mandátumot. Továbbá, iMSc programos hallgatóként szeretnék tenni a Karon folyó tehetséggondozás továbbfejlesztéséért és a tudományos munka javításáért is, az iMSc programos hallgatókat jobban ösztönözném tudományos irányultságú tevékenységek végzésére.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat és kérlek támogass szavazatoddal.

Amennyiben további információkat szeretnél terveimről és programomról, szeretnéd megosztani velem, hogy te milyen változásra vágysz az egyetemen, vagy csak kérdésed lenne, keress meg a kovacs.marcell@vik.hk email címen és beszélgessünk.

Labancz Tamás Dominik

Labancz Tamás Dominik vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató. Gólyakorom óta a Schönherz Kollégium lakója vagyok, ennek köszönhetően a közösségi élet már elsőévesként is nagyon megfogott.

Második félévemben részt vettem a Szent Schönherz Senior Lovagrend képzésén, ezalatt rengeteget fejlődtem és számtalan új ismerőst, barátot szereztem. A képzés után gólyatábori szobaseniorként, valamint IMSc-s tankörseniorként tevékenykedtem, továbbá kisebb rendezvények (például analízis próbaZH) szervezésében segédkeztem.

A Hallgatói Képviselethez 2020 februárjában, az Újoncképzés során csatlakoztam. Már az első alkalommal lenyűgözött a Képviselet tevékenysége, valamint nagyon szimpatikusnak találtam a csapatot, így rendkívül motiváltan kezdtem HK-s létet, mely motiváció azóta csak még tovább erősödött. Emiatt is döntöttem úgy, hogy elindulok a 2020-as Tisztújításon, ahol bizalmat szavaztatok nekem, így bekerültem a mandátumosok közé.

Az elmúlt egy évben a Képviselet alelnökeként tevékenykedtem. Ezen időszak alatt a HK minden területével alaposan megismerkedtem, minden Munkacsoportunkban volt lehetőségem tevékenykedni. Alelnökként az én feladatom volt a Képviselet belső működésének felügyelete, koordinálása. Ez számtalan témát foglal magába, úgy, mint a belső kommunikáció felügyelete; projektek, feladatok életútjának követése; a HK stratégiájának meghatározása; folyamatos kapcsolattartás a Munkacsoportokkal és a tagokkal; adminisztratív feladatok ellátása; valamint a testület összefogása.

Alelnöki pályafutásom során több projektet is irányítottam, melyek nagyban hozzájárultak a Képviselet zavartalan működéséhez. Ezek közül a legfontosabbnak az új feladatkövető rendszer felállítását tartom, ami májusi indulása óta hatalmas segítségnek bizonyult a Képviselet mindennapjaiban. Ezen kívül jelentős eredménynek tartom a HK Alumni létrehozását; a HK új továbbképző rendszerét; valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat részletes frissítését is. Kisebb projektekként számtalan belső szabályzat létrehozásával, valamint már meglévők átdolgozásával foglalkoztam.

A következő évben szeretnék továbbra is a HK alelnökeként tevékenykedni. Célom továbbra is az, hogy mindennapi munkánk során a HK minél több területén további fejlesztéseket valósítsunk meg, továbbá az eddigiekben jól működő rendszereink használatát folytassuk, mindezt egy remek csapattal. Biztos vagyok benne, hogy a következő évben is sikerül legalább olyan szép eredményeket elérnünk, mint az ideiben.

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a bemutatkozásomat. Amennyiben a fenti gondolataimmal egyetértesz, kérlek, támogass a szavazatoddal!

Mészáros Péter

Mészáros Péter vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató.

A Hallgatói Képviselethez az ősszel tartott újoncképzés elvégzése után csatlakoztam, idén februártól segítettem a képviselet munkáját. Leginkább a pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek fogtak meg, így a Pályázati Munkacsoportban tevékenykedtem legaktívabban, ahol a pályázatok (KBME, VIKÖ) ellenőrzésében vettem részt, emellett az Erasmus+ pályázatok bírálásában segédkeztem.

Tavaly tavasszal vettem részt a seniorképzésen, majd ősszel seniorként a G7-en kis feladataim voltak, de a Konziprojekt keretein belül konzitartóként is tevékenykedtem. A közéletben a legaktívabb a Schönherz Játszóházban vagyok, ahol főként az online nyitásokon veszek részt, mint körtag, de emellett ameddig lehetett, a kölcsönzésekkel is foglalkoztam.

A Pályázati Munkacsoportban a pályázatok ellenőrzésekor némileg beleláttam, hogy a pályázatok hogyan működnek. Korábban találkoztam valamennyire pályázói oldalról ezekkel, így tudom, hogy mik lehetnek az esetlegesen felmerülő kérdések és a félreértések. Most viszont láttam a másik oldalát is. Lehetőségem volt látni, hogy mik a leggyakoribb hibák egy-egy leadás tekintetében és hogyan lehet segíteni. A jövőben szeretnék jobban megismerkedni a pályázatok teljes folyamatával, annak egyes elemeivel, mint például a kiírásokkal és az ehhez fűződő feladatokkal. Ennek a munkacsoportnak a munkájában szeretnék majd leginkább részt venni.

Ezen kívül a külügyi területen az Erasmus+ pályázatok során vettem részt a bírálásban, mert a pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek általánosságban is érdekelnek. A későbbiekben is szeretnék ezen területtel foglalkozni, mert izgalmasnak találom és szeretném, hogy minél többen ismerjék ezt a lehetőséget és minél több hallgató tudjon sikeresen élni ezzel a nagyszerű lehetőséggel. Bár a jelenlegi minket körülvevő helyzetben ez egy kérdéses témakör, de remélem, hogy már nem sokáig.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, ha úgy gondolod, hogy elnyertem bizalmadat, akkor kérlek támogass a szavazatoddal.

Papp Inez Anna

Papp Inez Anna vagyok, elsőéves mérnökinformatikus BSc hallgató.

Az őszi újoncképzésen csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, emellett részt veszek a seniorképzésen, a Local Heroes-ba és az Americano-ba is csatlakoztam.

Már ezalatt az idő alatt, amit itt töltöttem, úgy érzem, hogy rengeteget adott nekem a Kar: szeretem a tantárgyakat, amiket tanulok, szeretem az embereket, akiket megismerhettem, azt a befogadó, humoros közösséget, aminek tagjává válhattam, az egész egyetem szellemiségét, és azt szeretném, hogy a jövőben is mindenki így élhesse meg, hogy milyen is VIK-esnek lenni.

Rengeteg dolog van, amiért hálás vagyok hallgatótársaimnak, itt az ideje, hogy én is tegyek azért, hogy az ő életüket könnyebbé tehessem.

Régre nyúlik vissza az érdeklődésem aziránt, hogy hogyan segíthetném az iskolám életét, már általános iskolában is DÖK-ös (egy évig elnök is) voltam. Mindig jól tudtam együttműködni a csapatommal, gyakran szavak nélkül is megértem, hogy mit szeretnének az emberek. A hallgatókat képviselni, és értük dolgozni egy olyan tevékenység, ami boldoggá tesz, ezért már az egyetem kezdete óta tudtam, hogy csatlakozni szeretnék, amint lehetőségem nyílik rá.

Ezidáig a Képviselet sok területén tevékenykedtem és részt vettem a Hallgatói Képviseleti üléseken. A Tanulmányi Munkacsoportban hallgatói leveleket válaszoltam meg, szakbizottságba jelentkeztem. Az Erasmus pályázatok bírálásában is besegítettem, a szociális pályázatokhoz segítő táblákat készítettem, részt vettem ügyeleteken. A PR munkacsoportban az Educatio Kiállítás szervezésében vettem részt, ahol megszerveztem a beosztásokat, továbbítottam a jelentkezőknek az információkat, amiket a Kartól kaptunk. Tartottam PR workshopot, és egy projekt keretein belül interjút készítettem a többi taggal a motivációikról, tevékenységeikről.

A személyiségemet jól reprezentálja, hogy mennyi munkacsoportban vállaltam feladatokat. Mindig sokféle dolog érdekelt, és amibe belekezdek azt élvezettel és lelkesedéssel végzem el. Éppen ezért bármelyik területen szívesen végeznék munkát. Kitartó és céltudatos vagyok, ezért jelentkeztem az IMSc képzésre is, a Képviselet egy jó lehetőség saját képességeim fejlesztésére is.

Szeretnék hozzátenni ahhoz, hogy megkönnyíthessük a hallgatók életét mind a szociális pályázatok leadásával kapcsolatban, hogy ne legyenek olyan emberek, akik azért nem tudják leadni, mert túl bonyolult, mind a tanulmányi problémáikkal kapcsolatos információszerzésben és azok megoldásában, hogy minél gondtalanabbul végezhessék el hallgatók az egyetemet.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat. Ha meggyőztelek, hogy alkalmas lennék a feladatra, kérlek támogass a szavazatoddal!

Smuk András

Szia!

Smuk András, Smuki vagyok, másodéves infós. Az elmúlt évben a közéletben az SSSL-ben tevékenykedtem konzitartóként és tankörseniorként, továbbá segédkeztem az analízis próbaZH-k lebonyolításában is. Részt vettem tavaly EMT-ben és úgy érzem, itt rengeteg hasznosítható tudást és soft skillt sikerült elsajátítanom.

A Hallgató Képviseletben közel egy éve tevékenykedem. Az elmúlt évben igyekeztem minél több területen kipróbálni magamat.

A Tanulmányi Munkacsoportban rendszeresen válaszoltam meg tanulmányi@-ra érkező leveleket. Az én vezetésemmel valósult meg az Oktatás GYIK felújítása a honlapon. Elkészítettem a 2020/21/1-es félévre a ZH-naptárakat. Részt vettem a távoktatás kérdőív kiértékelésében és jelenleg részt veszek a TTK-s tárgyak felülvizsgálatában is.

Januárban a Képviselet megválasztott Utánpótlás Felelősnek. Segítettem az ősszel képződött újoncok elhelyezkedését a Képviseletben, illetve megtartottam a tavaszi utánpótlásképzést, amin a szokásosnál több újonc vett részt. Az újonnan csatlakozott embereket szeretném bevonni minél több terület munkájába, így megtalálva melyik tetszik nekik a legjobban.

Szeretném, ha az elkövetkezendő időszakban létrejönne az Erasmus pályázatról egy megfelelő tájékoztató platform, illetve egy élménybeszámoló ösztöndíj. Ez utóbbi azoknak szólna, akik Erasmusban vettek rész, és elmondanák az élményeiket, tapasztalataikat a kint töltött időszakról. Ehhez szerveznénk Erasmus estet is, ahol lehetne beszélgetni a külföldi egyetemekről és az ott oktatott tárgyakról.

Az elmúlt fél évben részt vettem az Űrmérnök és a Gazdaságinformatikus Szakbizottságok munkájában. Nagyon élveztem az ezekben folytatott tevékenységet, ezért szeretnék részt venni továbbra is az oktatási bizottságok munkáiban.

Az elmúlt két szociális pályázati időszakban bírálóként vettem részt. Az elmúlt időszakban a Neptunra váltás és a bírálók alacsony száma miatt, sajnos lassan sikerült elbírálni a beérkezett pályázatokat. Ezen problémák orvosolására szeretnék minél több embert motiválni arra, hogy bíráló legyen. Továbbá szeretném felújítani a Szoc GYIK-et a weboldalon és létrehozni egy igazoláslista segítséget, illetve, amennyiben reformálásra kerül a pontrendszer, részt fogok vállalni ennek felülvizsgálatában.

Ha megtetszettek a terveim és elnyertem bizalmadat az eddigi munkámmal, kérlek támogass a szavazatoddal!

Takács Dalma

Sziasztok!

Takács Dalma vagyok, elsőéves villamosmérnök hallgató.

Idén ősszel csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, tavasszal pedig, amint lehetőségem nyílt rá, elkezdtem képzésemet a Szent Schönherz Senior Lovagrendben is. Mindkét körhöz azért csatlakoztam, hogy segíthessem a hallgatókat nem csak a tanulmányok terén, de a VIK-es közéletbe való beilleszkedésben és a kari információkhoz való hozzájutásban is. Az idősebb hallgatók számomra is hatalmas segítséget nyújtottak az első félévem kezdetén, amit én is szeretnék viszonozni a képviseletben végzett munkámmal.

Eddig a Tanulmányi munkacsoportban és a PR munkacsoportban tevékenykedtem. Ezekben különböző projecteket csináltam, hallgatói kérdésekre válaszoltam és szakbizottsági üléseken vettem részt. Segítettem az utánpótlás feladatait és tapasztalatot gyűjtöttem a gazdasági feladatokban. Fontosnak tarom a megfelelő mennyiségű és minőségű utánpótlás szervezését, ezért a továbbiakban is segíteni fogom a PR munkacsoport és az utánpótlás munkáját. Célom, hogy a hallgatók tisztán átlássák Hallgatói Képviseletük működését, valamint, hogy minden számukra fontos egyetemi információ hamar eljusson hozzájuk.

A gazdasági referens munkáját a továbbiakban is szeretném segíteni és minél több tapasztalatot fogok gyűjteni ezen a téren. Szeretném, hogy a kari gazdaság a továbbiakban is gördülékenyen működjön és a hallgatók is tisztában legyenek az itt végzett munkával.

Bárki, aki látszatra általánosságban zsűrizi egyesületünket, gyakorlottabban beleláthat unalmasabb, zavarosabb intézkedésekbe, melyek a Hallgatói Képviseletben születnek meg. Én eddig nagyon szerettem komplexebb egyetemi problémákkal foglalkozni és a továbbiakban is hasznosítani fogom egyetemi szabályzatokkal és képviseleti tapasztalatokkal szerzett tudásomat a tanulók különböző problémáinak orvoslásában.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben kérdés merült fel benned ezzel kapcsolatban, bátran írj a takacs.dalma@vik.hk e-mail címre. Ha egyetértesz nézeteimmel a Hallgatói Képviselettel kapcsolatban, kérlek támogasd pályázatom a szavazatoddal!

Tóbiás Anna

Tóbiás Anna vagyok, másodéves villamosmérnök hallgató.

Tanulmányaim mellett szeretnék aktívabban részt venni a Kar közösségi életében, ezért döntöttem úgy, hogy csatlakozom a Hallgatói Képviselethez. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az itt eltöltött éveitek problémamentesek és minél élvezhetőbbek legyenek azáltal, hogy egy csatornát biztosítunk arra, hogy elmondjátok a véleményeteket és kérdés esetén tudjatok kihez fordulni.

Tudom, milyen fárasztó elsőévesként, amikor életünkben először teljesen magunkra vagyunk utalva, és a tanulás mellett egyedül kellene elintéznünk az összes egyetemmel, lakhatással és sok minden mással kapcsolatos ügyeinket. Elsősorban ezért szeretném, ha a hallgatók már az első itt töltött napjaiktól kezdve úgy tekintenének a Hallgatói Képviseletre, mint egy szervezetre, amihez rögtön fordulhatnak, ha valamilyen – egyetemmel kapcsolatos – problémájuk adódik. Örülnék, ha a jövőben segíthetnélek titeket és a leendő hallgatókat abban, hogy az ügyintézés egy kevésbé fárasztó, és nehézségektől mentes folyamat legyen.

A fent leírtak miatt is fontosnak tartom, hogy minél nagyobb betekintést kapjatok a Hallgatói Képviselet működésébe, és tisztán lássátok, hogy melyek azok a helyzetek, problémák, amelyekben itt gyors segítséget, valamint pontos információkat kaphattok. Az említett motivációm miatt elsősorban a PR Munkacsoport tagjaként szeretnék tevékenykedni és a megjelenési felületek kezelésével, rendezvények szervezésével szeretnék foglalkozni, hogy minél közelebbi kapcsolatba kerüljetek a HK-val. Emellett szívesen megismerném a többi munkacsoport feladatköreit is, örömmel közreműködnék a pályázok lebonyolításában – például az Erasmus-sal kapcsolatos teendőkben, illetve a szociális pályázatok levezénylésében – vagy akár a Tanulmányi Munkacsoport feladataiban.

A rám bízott feladatokat illetően mindig is pontos és precíz voltam, emellett szeretem, ha munkámmal segíthetek másoknak, ezért úgy gondolom, hogy alkalmas lennék a feladatok elvégzésére.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, ha egyetértesz a gondolataimmal, kérlek támogass szavazatoddal!

Varga Balázs

Sziasztok!

Varga Balázs vagyok, harmadéves mérnökinformatikus BSc hallgató. Kari közéleti pályafutásomat a 2019-ben kezdtem, leképződtem a Szent Schönherz Senior lovagrendben, a gólyatáborban is részt vettem szoba seniorként, jelentkeztem a HK-ba, rögtön mandátumért is indultam.

A Hallgatói Képviseletbe a második félévem kezdetével jelentkeztem, majd az újoncképzés elvégzése után ajánlották figyelmembe, hogy pályázzak mandátumosnak a tisztújításon. Az első évemben én voltam a képviselet Kommunikációs referense, majd a Gazdasági referense, és az egyik Egyetemi Hallgatói Képviseletbe (EHK) delegált tagja.

A következő időszakban is az EHK-ban szeretnék tevékenykedni. Az elmúlt év során a szakkollégiumok gazdálkodásával, és egyéb igényeivel foglalkoztam, így betekintést nyertem az Egyetem gazdasági rendszerének működésébe, elkezdtem kiépíteni egyfajta kapcsolatot a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkatársaival.

Az EHK számára igazán nehéz időszakot jelentett a 2020-as év. Egyfelől a pandémia okozta kihívásokat kellett kezelnünk, ezzel párhuzamosan az (már az év elején is legalább egy éve) elhúzódó belső konfliktusok újra próbára tették a képviselők elhivatottságát. Az év végén visszatekintve úgy gondolom kellő mértékben hozzájárultam ahhoz, hogy ne rossz irányba változzon a szervezet működése.

A következő évre kitűzött célom a BME HÖK szorosabb együttműködésének kiépítéséhez való minél nagyobb mértékű hozzájárulás. Az Egyetem, és ezzel együtt a hallgatóság is eddig nem látott kihívásokkal fog szembenézni a következő időszakban, és ezeket kizárólag a jelenleginél sokkal magasabb fokú összefogással tudjuk leküzdeni.

Köszönöm, hogy elolvastátok rövid bemutatkozásomat! A jelölőszöveg formája nem engedi meg, hogy teljes véleményemet, hozzáállásomat be tudjam mutatni a HÖK működésével, céljaival, feladataival kapcsolatban. Amennyiben kérdésed merülne fel, szívesen válaszolok a varga.balazs@vik.hk e-mail címen, vagy a Hallgatói Fórumon. Remélem egyetértetek a fent leírtakkal, ha igen, kérlek támogassátok pályázatom a szavazataitokkal.

Vollweiter Ivett

Vollweiter Ivett vagyok, harmadéves üzemmérnök-informatikus hallgató.

2019 tavaszán tartott újoncképzés során csatlakoztam a Hallgató Képviselthez, ám úgy éreztem, hogy először szeretném megismerni a Képviseletet és a munkáját, mielőtt mandátumért és felelős pozícióért indulnék.

Kisebb, apróbb feladatokat vállaltam el kezdetekben, belenéztem a legtöbb Munkacsoport működésébe, valamint eljártam ülésekre, hogy minél több és pontosabb információt gyűjthessek a Képviselet, és tágabb értelemben a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint Egyetemünk működéséről.

Az első egy év során erre nagyon sok lehetőségem volt, rengeteg segítséget és tudást kaptam a Képviselet tagjaitól. Aktív voltam a Tanulmányi Munkacsoportban, a Juttatási Bizottságban, mint szociális pályázatokat bíráló, és a PR Munkacsoportban is. 2019 őszétől a Pályázati munkacsoportban tevékenykedem a legtöbbet, valamint a Technikai felelőst segítem a munkájában.

A következő évben már mandátumosként, a Képviselet Pályázati Referenseként tevékenykedtem, végigkísértem a pályázatokat teljes életútjukon, és ennek kapcsán több projektet is elindítottam mind a Képviseleten belül, mind a Kar oktatóival közösen.

A következő időszakban szeretném folytatni a már megkezdett tevékenységeket, ismételten Pályázati Referensként. Tavaly szeptember óta a korábbi Referensek segítségével és útmutatásával beletanultam a pályázatok kiírásának és életútjának folyamatába, mely tudást kiegészítettem saját tapasztalataimmal. Sok kérdést, hiányosságot és problémát találtam, melyet szeretnék megoldani a következő hónapokban. Szeretném tovább fejleszteni a pályázati folyamatokat, hogy még gördülékenyebbek és hatékonyabbak legyenek; csökkenteni a hibázások lehetőségét; valamint megkönnyíteni a hallgatók számára az egyes pályázatokon való indulást.

Ezen felül a hallgatók tájékoztatásán is szeretnék javítani, hogy mindig naprakész információval rendelkezhessenek ők is – nem csak pályázatokat tekintve, hanem Kari, Egyetemi történések ügyében is.

Ezen felül a Tisztújításon nem csak Mandátumos pozícióra kívánok jelentkezni, hanem Szociális Pályázatokat bírálónak is. Az elmúlt években is vettem részt a Szociális Pályázati időszakban, mint bíráló, így ezúton is szeretnék jelentkezni ezen feladatok elvégzésére.

Zelenyánszki Dorottya

Zelenyánszki Dorottyának hívnak, elsőéves mesterszakos mérnökinformatikus hallgató vagyok.

Gólya korom óta tevékenykedem a Schönherzes közéletben, illetve a Hallgatói Képviseletben. Mint sokan mások, én is seniorkodással kezdtem, de azzal párhuzamosan a HK képzésén is részt vettem. Magában a képviseletben az összes munkacsoportban tevékenykedtem, több egyetemi bizottságnak is aktív tagja voltam, nem utolsó sorban hosszú időn keresztül vittem a gazdasági referens posztot, ahol több szükséges változást is eszközöltem. Többen esetleg lehet, mint szociális bíráló ismerhettetek, ugyanis sok féléven keresztül bíráltam szociális pályázatokat is. Később találtam meg a Kollégiumi Felvételi Bizottságot, az ott végzett munka keretében nőtt közel a szívemhez a kollégiumi terület annyira, hogy 2020 őszén induljak a Kollégiumi Hallgatói Bizottsági választáson.

A koronavírus következtében azóta számos komolyabb problémával kellett KHB elnökként szembenéznem. Ennek ellenére úgy hiszem, hogy a KFB és a KB-s társaim segítségével a körülményekhez képest megfelelően helyt álltunk. Tisztában vagyok viszont azzal is, hogy még számos olyan nehéz feladat van hátra, ami teljesen újnak számít, nincsenek rá még kidolgozott módszerek. Azonban úgy gondolom, hogy az elmúlt évek során szerzett tapasztalataimmal és azokkal az emberekkel, akikkel eddig is eredményesen együtt dolgoztam ezekhez hasonló ügyek megoldásain, sikeresen tudjuk majd venni ezeket az akadályokat, továbbá fel tudunk készülni a járvány utáni időszakra is.

Fontos nekem az a bizalom, amit a kollégisták ősszel megszavaztak nekem. Szeretném, hogy a körülöttünk zajló események ellenére is a lehető legjobban érezzék magukat a kollégiumban, mindig megkapják a megfelelő segítséget és a kérdéseikre a pontos választ, az érdekeik pedig a HK-n belül is képviselve legyenek. Ahhoz, hogy ezt a legjobban el tudjam látni, indulni szeretnék mandátumos képviselőnek.

Amennyiben egyetértesz a gondolataimmal és szívesen látnál a képviselők között, kérlek támogass a szavazatoddal!