Tisztújítás 2021 – indulók

Szavazatod leadására a Neptun rendszeren keresztül van lehetőséged, melyet március 24. 12:00 – március 30. 12:00 közti időszakban tehetsz  meg.
Nyereményjáték szabályzat

 

Balhási Zalán

Balhási Zalán vagyok, elsőéves MSc-s mérnökinformatikus hallgató. Két éve csatlakoztam a HK-hoz, ahol először oktatási referensként tevékenykedtem.

Elnökként sikerült erős, őszinte viszonyt kialakítani más kari HK-k, az EHK, illetve a hallgatói alrendszerünkhöz tartozó szervezeti vezetőkkel. Irányításom alatt bevezettünk egy feladatkövetőrendszert is. Kezdeményezésemre a tudásátadás folyamatát szervezett keretek között bonyolítottuk le (HK Percek).

Vezetésemmel az ülésstruktúra módosításán, saját szavazórendszer bevezetésén túl a HK ülésen résztvevők számát is sikerült állandó jelleggel megemelni, melyhez hozzájárult az online ülések nyílttá tétele. Irodánk számítástechnikai eszközparkjának frissítése és személyesebbé tétele is megvalósult.

A HK elnökeként szeretném folytatni a hallgatókért végzett munkámat. Fontosnak tartom, hogy érezzétek, egy közösség vagyunk, melynek érdekei nem csak a karon, de az egyetemen is a VIK méretének megfelelő módon jussanak érvényre a továbbiakban is.

 

Csábi Eszter Zsófia

A Hallgatói Képviselethez, mint mandátumos, 2018 őszén csatlakoztam. Első mandátumos évem évemben utánpótlás felelősként végeztem az újoncok toborzását. A 2019 tavaszi Tisztújítás után a szociális referensi pozíciót töltöttem be. Ez alatt az idő alatt sokat tanultam erről a területről.

2019 október végén lettem az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe delegált tag. Az első évemben több területtel is mélyebben foglalkoztam. Főként a szociális területtel foglalkoztam itt is, de emellett a pályázati, valamint a kollégiumi terület volt, ami megfogott. Idén januárban kollégiumi referensként kaptam bizalmat az egyetemi képviselettől. A következő időszakban tervezem befejezni az eddig elkezdett projekteket.

Továbbra is szeretném folytatni a munkát az Egyetemi Hallgatói Képviseletben, valamint kari szinten is szeretném az elénk gördülő akadályok megoldásából kivenni a részem. A területeken szerzett ismereteimmel, valamint a képviseleti tapasztalatommal sokat tudnék még tenni a hallgatóinkért.

 

Günter Dalma Mária

Günter Dalma vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató.

Az SSSL-ben jelenleg tankörseniorként és az utánpótlásképzésben tevékenykedem. A Lovagrendben szerezett tapasztalataimat szeretném mandátumosként is kamatoztatni.

A Hallgatói Képviselethez az őszi újoncképzés során csatlakoztam, azóta főként a Tanulmányi Munkacsoportban tevékenykedem. Az egyik jelenleg futó projektem, a TTK által oktatott tárgyak felülvizsgálata, illetve több szakbizottságnak is delegáltja vagyok. Emellett rendszeresen válaszolok a tanulmanyi@vik.hk-ra érkező levelekre is. Mandátumosként a Tanulmányi Munkacsoport vezetői posztját szeretném betölteni. Arra szeretnék törekedni, hogy az oktatást minél jobbá, korszerűbbé tegyük, ehhez pedig elengedhetetlennek tartom a hallgatók véleményének rendszeres felmérését. Továbbá szeretném, hogy minél gördülékenyebben történjen a tanulmányi levelezés, mihamarabb választ kapjanak kérdéseikre a hozzánk bizalommal forduló hallgatók.

Köszönöm, hogy elolvastad bemutatkozásomat!

 

Hargitai Tamás

Hargitai Tamásnak hívnak, ötödéves hallgató vagyok. 2017 óta veszek részt aktívan karunk közösségi életében, 2020 áprilisa óta megválasztott mandátumos képviselő vagyok.

A Kollégiumi Felvételi Bizottságban 3 éve vagyok házmester. Ebben az időszakban lehetőségem volt egy komplex rendszer megismerésére, illetve a hallgatói érdekek képviseletére kollégiumi területen. Jelenleg a következő vezetőség betanításával, mentorálásával foglalkozom. Az évek során több mint ezer hallgatóval kommunikáltam, így pontosan látom és értem a hallgatók problémáit, kérdéseit. Emellett megbízhatónak és lelkiismeretesnek tartom magam.

Ezen felül 8 félévet szociális pályázatok bírálásával is foglalkoztam. Többször ért az a megtiszteltetés, hogy a bizottságban külön jutalmazták, elismerték a munkámat. Megválasztásom esetén a Juttatási Bizottság, és a Tanulmányi Munkacsoport szerves tagja kívánok lenni, illetve a kollégiummal kapcsolatos ügyek megoldásában is nagy szerepet szeretnék vállalni.

 

Held Noémi

Held Noémi vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató.

A Hallgatói Képviselethez tavaly tavasszal csatlakoztam.

Az idei tanévtől a Képviselet tanácskozási jogú tagjainak sorát erősíthetem. Jelenleg annak Kommunikációs Referense és PR Munkacsoport vezetője vagyok. Lehetőségem nyílt különböző kari és egyetemi szintű rendezvények szervezésében közreműködni, így mélyebben beleláthattam Karunk működésébe.

Terveim közt szerepel egy olyan felület létrehozása, melynek köszönhetően hallgatótársaink könnyebben átláthatják tevékenységeinket. A Tisztújítást követő időszakban szervezetünk belső működésének megkönnyítésével, a Karral való kapcsolattartással szeretnék közvetlenül foglalkozni. Legfontosabb céljaim között szerepel – a hallgatói érdekek érvényesítésén felül – a belső működés meggyorsítása, illetve az eredményorientált munkakultúra nyomatékosítása.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat! Ha szimpatikusnak találod elképzeléseimet és eddigi munkámat, kérlek, támogass szavazatoddal!

 

Józsa György Bence

Józsa György Bence vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató. Az elmúlt évben a Hallgatói Képviselet tanulmányi munkacsoportját segítettem munkámmal, és most mandátumos képviselőként szeretnék hozzájárulni, hogy a VIK-en legyen a legjobb egyetemistának lenni.

A Hallgatói Képviseletben munkámat a tanulmányi munkacsoportban kezdtem, ahol az akkor kezdődő távoktatás problémáival foglalkoztam először. A munkacsoport tagjaként lehetőségem volt igen sok tanulmányi hallgatói problémával foglalkozni, illetve különböző projekteket is elvállaltam. A későbbiekben pedig a Kar hallgatóit képviseltem az Egészségügyi Képzés Szakbizottságának tagjaként.

Célom a hallgatók és oktatók közötti kommunikáció és kapcsolat javítása, valamint az IMSc program problémáinak orvosolása. Mandátumos képviselőként arra fogok törekedni, hogy a Kar hallgatói számára a Képviselet működése transzparensen történjen, láthassák, hogy pontosan mit csinálnak a képviselők, milyen projektek futnak a HK-ban.

 

Koren Zoltán

Koren Zoltán vagyok, harmadéves villamosmérnök hallgató.

A HK-n kívül tagja vagyok a SSSL-nek, ahol több rendezvényen is lehetőségem volt rendezőként reszt venni.

Oktatási referensként lehetőségem volt minden héten a KTB hallgatói delegáltjaként képviselni a hallgatói érdekeket a kérvények bírálásakor.

Az elmúlt év során számos projektet vittünk végig például a GYIK, illetve a Kérvényminták projekt.

Hallgatótársaim problémáit továbbítva tartottam a kapcsolatot karunk oktatóival, továbbá különböző kari szabályzások megalkotásában vettem aktívan részt. A hallgatói véleményeket felmértük kérdőíveinkkel, eredményeit a kari vezetéssel átbeszélve tudtunk a távoktatás minőségén javítani.

A jövőben Oktatási referensként szeretném folytatni a tevékenységeimet, tapasztalataimat felhasználva. Célom, hogy a hallgatói igényeknek megfelelő tantárgyi reformok valósuljanak meg az új mintatantervben. Nagy hangsúlyt fektetnék továbbra is a különböző eseti hallgatói problémák kezelésére is.

 

Kovács Marcell

Kovács Marcell vagyok, harmadéves mérnökinformatikus iMSc programos hallgató.

Két éve csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, ám most szeretnék először elindulni mandátumért. Az évek alatt több területbe próbáltam belelátni, hogy minél több tapasztalatot szerezzek. Először a PR munkacsoportban dolgoztam, most már inkább a Tanulmányi munkacsoport munkáját segítem, jelenleg a Gazdaságinformatikus szakbizottság tagja vagyok. Ezen kívül tagja vagyok az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének a diákszervezetének, a Youth Councilnak.

Fontosnak találom, hogy az egyetem kiemelkedő tudással és diplomával vértezze fel hallgatóit. Rendkívül támogatom, hogy vigyünk üzleti gondolkodást az egyetem felépítésébe és képzéseibe, ez a megközelítés még értékesebbé tenné a BME VIK diplomáját. Úgy gondolom, hogy ebben a hallgatók érdekeit csak egy ilyen gondolkodású hallgató tudja képviselni, aki „e pluribus unum”.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat és kérlek támogass szavazatoddal!

 

Labancz Tamás Dominik

Labancz Tamás Dominik vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató.

Második félévemben részt vettem az SSSL képzésén, majd ezt követően gólyatábori szobaseniorként és IMSc-s tankörseniorként tevékenykedtem.

A Hallgatói Képviselethez 2020 februárjában csatlakoztam, az elmúlt egy évben pedig a Képviselet alelnökeként tevékenykedtem, mely során az én feladatom volt a Képviselet belső működésének felügyelete, koordinálása, továbbá pályafutásom során több projektet is irányítottam. Ezek közül a legfontosabbnak az új feladatkövető rendszer felállítását tartom. Ezen kívül jelentős eredménynek tartom a HK Alumni létrehozását; a HK új továbbképző rendszerét; valamint a VIK HÖK SZMSZ részletes frissítését is. Kisebb projektekként számtalan belső szabályzat létrehozásával, valamint már meglévők átdolgozásával foglalkoztam.

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a bemutatkozásomat. Amennyiben a fenti gondolataimmal egyetértesz, kérlek, támogass a szavazatoddal!

 

Mészáros Péter

Mészáros Péter vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató.

A Hallgatói Képviselethez az őszi újoncképzés során csatlakoztam, idén februártól segítettem a képviselet munkáját. Leginkább a pályázatokkal kapcsolatos feladatok fogtak meg, így a Pályázati Munkacsoportban tevékenykedtem legaktívabban, ahol a pályázatok ellenőrzésében vettem részt. Emellett az Erasmus+ pályázatok bírálásában segédkeztem. A jövőben is ezekkel a területekkel szeretnék foglalkozni, mert izgalmasnak találom és szeretném, hogy minél többen ismerjék és minél többen tudjanak sikeresen élni ezekkel a lehetőségekkel.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, ha úgy gondolod, hogy elnyertem bizalmadat, akkor kérlek támogass szavazatoddal.

 

Papp Inez Anna

Papp Inez Anna vagyok, elsőéves mérnökinformatikus BSc hallgató.

Az őszi újoncképzés alkalmával csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez.

Ezalatt az idő alatt részt vettem a Tanulmányi Munkacsoport munkájában tanulmányi levelek megválaszolásával, a PR munkacsoport munkájában az Educatio Kiállítás szervezésének segítésével, a Juttatási Bizottság, és az Erasmus felelős munkáját is támogattam. A Hallgatói képviselet egésze érdekel, bármelyik területen szívesen végeznék munkát. Azért tartom alkalmasnak magam, mert a fő motivációm a hallgatók segítése. Sok élményt kaptam a VIK-en, ezt szeretném viszonozni azzal, hogy megkönnyítem az itt töltött éveiket, amiben tudom. Erre legfőképpen a szociális pályázatok bírálásában, azok minél egyszerűbb leadásának segítésével, és különböző tanulmányi projektekben látom a lehetőséget.

Köszönöm, hogy végigolvastad a bemutatkozásomat. Ha elnyerte a tetszésedet, kérlek támogass a szavazatoddal!

 

Smuk András

Szia!

Smuk András, Smuki vagyok másodéves infós. Az elmúlt évben a közéletben az SSSL-ben tevékenykedtem konzitartóként és tankörseniorként.

A Hallgató Képviseletben közel egy éve tevékenykedem. Részt vettem az oktatási terület munkájában. A HK januárban megválasztott Utánpótlás Felelősnek, így ennek feladatait a legutóbbi újoncképzésben már én láttam el.

A tanév mindkét szociális időszakában bírálóként tevékenykedtem és ezt továbbra is szeretném folytatni. Szeretnék létrehozni egy szociális pályázást segítő útmutatót, hogy kevesebb pályázatot kelljen visszadobni pótlásra.

Szeretnék, ha az elkövetkező évben megvalósulna az Erasmus pályázathoz egy beszámoló ösztöndíj és ennek eredménye mindenki számára elérhető lenne.

Ha megtetszettek a terveim és elnyertem bizalmadat az eddigi munkámmal, kérlek támogass a szavazatoddal!

 

Takács Dalma

Takács Dalma vagyok, elsőéves villamosmérnök hallgató.

Idén ősszel csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, tavasszal pedig, amint lehetőségem nyílt rá, elkezdtem képzésemet a Szent Schönherz Senior Lovagrendben. Mindkét körhöz azért csatlakoztam, hogy segíthessem a hallgatókat nem csak a tanulmányok terén, de a VIK-es közéletbe való beilleszkedésben és a kari információkhoz való hozzájutásban is.

Eddig a Tanulmányi munkacsoportban és a PR munkacsoportban tevékenykedtem. Segítettem az utánpótlás feladatait és tapasztalatot gyűjtöttem a gazdasági feladatokban.

A gazdasági referens munkáját a továbbiakban is szeretném segíteni és minél több tapasztalatot fogok gyűjteni ezen a téren. Szeretném, hogy a kari gazdaság a továbbiakban is gördülékenyen működjön és a hallgatók is tisztában legyenek az itt végzett munkával.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat. Ha egyetértesz nézeteimmel a Hallgatói Képviselettel kapcsolatban, kérlek támogasd pályázatom a szavazatoddal!

 

Tóbiás Anna

Tóbiás Anna vagyok, másodéves villamosmérnök hallgató.

Tanulmányaim mellett szeretnék aktívabban részt venni a Kar közösségi életében, ezért döntöttem úgy, hogy csatlakozom a Hallgatói Képviselethez.

Tudom, milyen fárasztó elsőévesként, amikor életünkben először teljesen magunkra vagyunk utalva, és a tanulás mellett egyedül kell elintéznünk az összes felmerülő nehézséget, ezért szeretném, ha a hallgatók már az első itt töltött napjaiktól kezdve úgy tekintenének a HK-ra, mint egy szervezetre, amihez rögtön fordulhatnak, ha valamilyen – egyetemmel kapcsolatos – gondjuk adódik. Fontosnak tartom, hogy tudjátok, melyek azok a helyzetek, amelyekben itt gyors segítséget kaphattok, ezért elsősorban a PR munkacsoport tagjaként szeretnék tevékenykedni, megjelenési felületek kezelésével, rendezvények szervezésével foglalkozni. Emellett örömmel közreműködnék pályázok lebonyolításában is.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, ha egyetértesz a gondolataimmal, kérlek támogass szavazatoddal!

 

Varga Balázs

Sziasztok!

Varga Balázs vagyok, harmadéves mérnökinformatikus BSc hallgató. 2019 eleje óta vagyok mandátumos hallgatói képviselő, azóta voltam a HK Kommunikációs Referense, illetve jelenleg a Gazdasági Referense, és az egyik EHK delegáltja.

A következő időszakban is az EHK-ban szeretnék tevékenykedni a VIK HK egyik delegáltjaként. Az EHK számára igazán nehéz időszakot jelentett a 2020-as év. A pandémia ellenére és a belső konfliktusok konszolidálódása után a szervezet új kihívások elé néz. Véleményem szerint eddig is, és a továbbiakban is képes leszek ezen nehézségek leküzdésében segíteni az EHK-t.

A következő évre kitűzött célom a BME HÖK szorosabb együttműködésének kiépítéséhez való minél nagyobb mértékű hozzájárulás.

Köszönöm, hogy elolvastátok rövid bemutatkozásomat! Ez a pár száz karakter valószínűleg nem adja át hatásosan, hogy mi a vízióm a HÖK működését illetően, így a felmerülő kérdéseket a varga.balazs@vik.hk címen, illetve a Hallgatói Fórumon szívesen megválaszolom.

 

Vollweiter Ivett

Vollweiter Ivett vagyok, harmadéves üzemmérnök-informatikus hallgató.

2019 tavaszán tartott újoncképzés során csatlakoztam a Hallgató Képviselthez.

Kisebb feladatokat vállaltam el kezdetekben, belenéztem a legtöbb Munkacsoport működésébe, az elmúlt egy évek során erre nagyon sok lehetőségem volt, rengeteg segítséget és tudást kaptam a Képviselet tagjaitól. Aktív voltam, és vagyok több munkacsoportban, jelenleg a Képviselet Pályázati Referense vagyok. Az elmúlt egy évben több pályázatis projektet is elkezdtem, melyeket szeretnék folytatni és befejezni a következő mandátumos ciklusom alatt.

Ezen felül a hallgatók tájékoztatásán is szeretnék javítani, hogy a Hallgatók mindig naprakész információval rendelkezhessenek ők is – nem csak pályázatokat tekintve, hanem Kari, Egyetemi történések ügyében is.

Ezen felül a Tisztújításon nem csak Mandátumos pozícióra kívánok jelentkezni, hanem Szociális Pályázatokat bírálónak is.

 

Zelenyánszki Dorottya

Zelenyánszki Dorottyának hívnak, elsőéves MSc-s mérnökinformatikus hallgató vagyok.

Közéleti pályafutásomat seniorkodással és a Hallgatói Képviseletben való tevékenykedéssel kezdtem. Később a Kollégiumi Felvételi Bizottságban nőtt közel a szívemhez a kollégiumi terület annyira, hogy induljak a Kollégiumi Hallgatói Bizottsági választáson.

A koronavírus következtében azóta számos problémával kellett KHB elnökként szembenéznem, és tudom, hogy még sok olyan feladat van hátra, ami teljesen újnak számít, nincsenek rá még kidolgozott módszerek. Azonban úgy gondolom, hogy a tapasztalataimmal, továbbá a KFB és a KB-s társaim segítségével, sikeresen tudjuk majd venni ezeket az akadályokat.

Fontos nekem az a bizalom, amit a kollégisták ősszel megszavaztak nekem. Szeretném, hogy a körülöttünk zajló események ellenére is jól érezzék magukat a kollégiumban, az érdekeik pedig a HK-n belül is képviselve legyenek.

Amennyiben szívesen látnál a képviselők között, kérlek támogass a szavazatoddal!