Utazási és konferencia pályázat 2019/20

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a hallgató adott képzéséhez, tanulmányaihoz kapcsolódó konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvétel, illetve szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek, valamint részvételi díjának támogatására.

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester-vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján. A pályázat elbírálása során az utazás költségének támogatása, valamint a konferencia részvételi díjának támogatása külön, a pályázati adatlapon megadott adatok alapján kerül elbírálásra.

Pontrendszer

Tevékenység Pontszám
1.         Konferencián való részvétel
1.1.                   az esemény nemzetközi elismertsége alapján 0 – 20
1.2.                   a szakmai beszámoló alapján 0 – 15
2.          Utazás
2.1.                   az esemény nemzetközi elismertsége alapján 0 – 30
2.2.                   a szakmai beszámoló alapján 0 – 20

A pontszámok meghatározása a tevékenység színvonala, illetve szakmaisága, konferencia, versenyek elismertsége és a versenyeredmények alapján történik, az ajánlást író egyetemi oktató javaslata alapján.

A pályázás folyamata

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az “Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Utazási és konferencia ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani. A kérvényhez mellékletként szükséges csatolni .docx formában az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot, valamint a tevékenységeket igazoló iratokat.

A pályázás folyamatának változása miatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázók számára. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a Pályázati Referenshez fordulhatnak a palyazat@vik.hk címen.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap mintája megtalálható az alábbi linken. A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó által elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását (min. 400, max. 1500 karakter szóköz nélkül).

A pályázati adatlapon kívül minden esetben szükséges a részvétel igazolása, ezen felül pedig a pályázó nevére szóló számla, menetjegyek bemutatása, és másolatának leadása, illetve az előadással vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő releváns dokumentumok. Továbbá szükséges még egy összefoglaló (min. 750 katakter, szóköz nélkül) a verseny vagy az előadás témájával kapcsolatban.

A pályázathoz szükséges dokumentumok

 • egy egyetemi oktató írásos ajánlása, amelyben megerősíti a hallgató rendezvényen való részvételének szakmai szempontból való indokoltságát
 • menetjegyek és az ezekről a pályázó nevére kiállított számla/személygépjármű forgalmi engedélyének másolata
 • a kint tartózkodást igazoló hivatalos dokumentum a rendezvény szervezőitől
 • a megtartott előadás vagy szereplés írásos dokumentumai
 • részletes szakmai összefoglaló a rendezvényről

Utazási költség címén elszámolható

 • turista-osztályú repülőjegy, repülőtéri illeték
 • másodosztályú vasútjegy, illetve távolsági autóbuszjegy
 • adott országon belüli II. osztályú vasúti, vagy autóbusz költség abban az esetben, ha a rendezvény nem abban a városban van, ahol a repülőtér
 • személygépjármű üzemanyagköltsége[1]

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges elérendő ponthatárt a VIK HK a pályázatok elbírálása során állapítja meg.

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a VIK HK állapítja meg a Pályázati Referens javaslatára.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Az utazás költségeinek támogatása

A pályázat utólagos finanszírozású, költségfedezet előzetesen nem adható, és nem előlegezhető.

 • a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való előadás tartása esetén az utazási költség 2/3-a, maximum 50 000 forint
 • a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való részvétel esetén (előadás tartása nélkül) az utazási költség 1/3-a, maximum 50 000 forint

Részvételi díj költségeinek támogatása

 • a konferencia/kongresszus/szeminárium/verseny részvételi díjának maximum 90%-a, de legfeljebb a részvételi díj 3 000 forinttal csökkentett összege
 • szakmai rendezvényenként elnyerhető maximális összeg 35 000 forint/fő
 • amennyiben egy hallgató a pályázat keretében értékelt időszakban több szakmai célú rendezvényen is részt vesz, a pályázónként elnyerhető maximális összeg 50 000 forint/félév, szakmai rendezvényenként leadott külön pályázatok esetében is

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2019. május 1. – 2019. október 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. november 7.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2019. november 13.
A felszólalás határideje 2019. november 15. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése 2019. november 17.
Első kifizetés időpontja 2019. december 10.
 
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2019. november 1. – 2020. április 30.
A pályázat benyújtásának határideje 2020. május 7.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2020. május 13.
A felszólalás határideje 2020. május 15. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése 2020. május 17.
Első kifizetés időpontja 2020. június 10.

A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

[1] Személygépjárművel történő utazás esetén az utazási költség a NAV által meghatározott, beépített motor hengerűrtartalma szerinti alapnorma-átalányból és a kiutazás hónapjára érvényes üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható fogyasztásból, valamint a Google Maps útvonaltervezője által meghatározott legrövidebb útvonalból számítódik: d×[(a/100)×ü+9 Ft/km].

A fentebbi képletben a karakterek a következőket jelölik:

d=távolság (km)

a=hatályos alapnorma átalány (liter/100 km)

ü=hatályos üzemanyag ár

9 Ft/km amortizáció

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/fogyaszt_normak/gjnorma.html; http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak

https://maps.google.com/