Elektronikai technológia és anyagismeret

IDŐPONT, HELYSZÍN
November 23. (hétfő) 18:00-21:00, online, kari Moodle

A versenyt ebben a félévben távolléti módon bonyolítjuk le. A versenyen való részvételhez aki még nem jelezte a versenyt, amin indulni kíván a verseny pályázati adatlap mellett, az ma 16:00-ig megteheti a hurtony@ett.bme.hu címen.

MEGTEKINTÉS
Személyes megtekintést nem tervezünk tartani, de a megoldókulcsot a verseny végeztével elérhetővé tesszük. Csak elektronikus kommunikációs lehetőség lesz az esetleges problémákkal kapcsolatban.

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Elektronikai Technológia Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Hajdu István, Hurtony Tamás, Géczy Attila

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny feladatai elsősorban a tananyagban foglalt ismeretek alkalmazási készségét vizsgálják. A korábbi években ezt elsősorban esszé-jellegű feladatokkal valósítottuk meg. Ez tiszta versenyfeltételeket garantálva most nem valósítható meg. Viszonylag rövid, különböző kombinációjú, de teljesen egyenlő feltételeket biztosító feleletválasztós kérdések lesznek. A megoldási időt feszesre szabjuk. Nem kizárt, hogy jó eredmény eléréséhez esetleg nem is kell majd az összes feladatot megoldani. Azok érhetnek el jó eredményt, akik a moduláramkörök, készülékek valamint az anyagok, eljárások, szerelési folyamatok, a CAD alapok és a környezeti feltételek sokoldalú követelményei között biztonsággal igazodnak el.

MINTA FELADATSOR
Az előző pontban írtak alapján a korábbi éveknek megfelelő minta-feladatok nem adhatók. Adhatók viszont méretezéssel kapcsolatos feladatok (viszonylag egyszerűek), ahol a számszerű eredményt kell megadni. Lehet több tételből álló felsorolást kérni, megadva hány elemét kell az elérhető pontszámhoz megválaszolni. Lesznek adott felsorolásból helyes vagy helytelen elemek kiszűrését kérő feladatok is. A kérdések egyszerű szerkezete miatt csak „vagy-vagy” pontozást tervezünk, részleges pontokat nem adunk.

KATEGÓRIÁK
Nincsenek kategóriák, a versenyen a VIK bármely hallgatója indulhat.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Minden egyéni segédeszköz használható, külső segítség nem vehető igénybe.

TÉMAKÖRÖK
CAD alapok.
Nyomtatott huzalozású áramkörök tervezése és technológiája.
Vékonyréteg, vastagréteg és többrétegű kerámia áramkörök.
Kötési technológiák, különös tekintettel a forrasztási eljárásokra és azok jellegzetes problémáira.
Jellegzetes áramköri és mechatronikai modulok építési, szerelési technológiája.
Elektronikai készülékek felépítése, tervezése.
Termikus konstrukció, környezeti hatások, ellenőrzési módszerek, minőség és megbízhatóság.
Részegységek, berendezések kivitelezésével kapcsolatos feladatok, gyártósorok és gyártósori berendezések.
Ellenőrzési eljárások és berendezések.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
Harsányi Gábor: Elektronikai technológia, BME Viking Zrt., VI202-010, Budapest, 2011
Az Elektronikai technológia és anyagismeret tárgy anyagai a tanszéki honlapon
Mojzes I. (szerk.): Mikroelektronika és elektronikai technológia. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.

További felkészülést segítő anyagok:
Clyde F. Coombs: Printed Circuits Handbook, McGraw-Hill, 2007
Ning-Cheng Lee: Reflow Soldering Processes and Troubleshooting: SMT, BGA, CSP and
Flip Chip Technologies, BH Newnes kiadó, 2002, ISBN: 978-0- 7506-7218- 4

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A legalább 80 %-os teljesítményt elérő hallgatók Elektronikai technológia és anyagismeret, illetve Elektronikai technológia tantárgyból jeles megajánlott vizsgaosztályzatot kapnak.
A legalább 60 %-os teljesítményt elérő hallgatók elégségesnél jobb félévközi jegy esetén plusz egy érdemjeggyel jobb osztályzatot kapnak.